Ispravlja se Z.K. stanje u Z.U. 5691 K.O. Primošten

Dopušta se dioba kat. čest. 915/1 na kat. čest. 951/1 i 951/14 K.O. Primošten

Dopušta se dioba kat. čest. 8087/1 na kat. čest. 8087/1 i 8087/3 te dioba kat. čest. 8089 na kat. čest. 8089/1 i 8089/2 sve K.O. Primošten

Pokreće se i otvara PIP za kat. čest. 10818/3 Z.U. 3422 K.O. Primošten

Pokreće se i otvara PIP za kat. čest. 1763 u Z.U. 765 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 2191 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 3239 K.O. Primošten

Otvara se i pokreće pojedinačni ispravni postupak u Z.U. 2977 K.O. Primošten

Ispravak Z.K. upisa u Z.U. 2418  i Z.U. 1394 K.O. Primošten

Otvara se i pokreće pojedinačni ispravni postupak u Z.U. 2824 K.O. Primošten

Otvara se i pokreće pojedinačni ispravni postupak u Z.U. 3335 K.O. Primošten

Otvara se i pokreće pojedinačni ispravni postupak u Z.U. 3239 K.O. Primošten

Ispravlja se Z.K. stanje u Z.U. 562

Ispravka Z.K. stanja za kat. čest. 9150/9 Z.U. 3529 K.O. Primošten; izbris suvlasništva sa kat. čest. 9154/13 Z.U. 512 K.O. Primošten i otpis 9150/9 i 9154/13 u Z.U. 512 K.O. Primošten

Ispravak Z.K. stanja za kat. čest. 13656 Z.U. 938 K.O. Primošten

Ispravak Z.K. stanja za kat. čest. 114 Z.U. 307 K.O. Primošten

Pokreće se i otvara PIP u Z.U. 1542 K.O. Primošten

Pokreće se i otvara PIP u Z.U. 391, Z.U. 1033 i Z.U. 7260

Upis diobe kat. čest. 5447/3 K.O. Primošten na 5447/3, 5447/7 i 5447/8 K.O. Primošten  i ispravak Z.K. stanja

Ispravak Z.K. upisa za kat. čest. 1743/4 Z.U. 742 K.O. Primošten i otpis u novi Z.K. uložak

Otvara se PIP za nekretnine 829/27 upisane u Z.U. K.O. Primošten

Otvara se PIP za nekretnine 10799/6 upisane u Z.U. 1706 i kat. čest. 10800/2 upisan u Z.U. 1709 K.O. Primošten

Ispravak Z.K. upisa i otpis kat. čest. 3906 u Z.U. 386 K.O. Primošten

Dopuna zemljišne knjige za K.O. Primošten – Otvoren je ispravni postupak za česticu 15696/317 K.O. Primošten

OGLASNA PLOČA 2022.

Otvara se PIP u Z.U. 5691 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 79 i Z.U. 97 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 6815 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 673 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 742 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 705 K.O. Rogoznica

Otvara se PIP u Z.U. 386 Primošten

Otvara se PIP za Z.U. 364 K.O. Primošten

Otvara se PIP za katastarsku česticu 14270/1 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 3622 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 124 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 10 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 581 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 236 K.O. Primošten

Pojedinačni ispravni postupak za Z.U. 1953 K.O. Primošten

Pojedinačni ispravni postupak za Z.U. 1394 K.O. Primošten

Pokreće se i otvara PIP za Z.U. 470 K.O. Primošten

Pokreće se i otvara PIP za Z.U. 916 K.O. Primošten

Pokreće se i otvara PIP za Z.U. 869 i Z.U. 1850 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 372 i 352 K.O. Primošten

Otvara se PIP u Z.U. 2889 K.O. Primošten

Pokreće se i otvara PIP za Z.U. 340 K.O. Primošten

Otvaranje PIP-a u Z.U. 85 K.O. Primošten

Otvaranje PIP-a u Z.U. 812 i Z.U. 23 K.O. Primošten

Otvaranje PIP-a u Z.U. 295 K.O. Rogoznica

Otvaranje PIP-a u Z.U. 5378 K.O. Primošten

Otvaranje PIP-a u Z.U. 1078 i Z.U. 1345 K.O. Primošten

Očevid zakazan za dan 18.10. u 11:30 h o predmetu Z-16425/20

Otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka za nekretninu ZU 737

Otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka za nekretninu ZU 1478, 1175

Promjena izgrađenosti u ZU 1061, 1875, 4640,…

Otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka za nekretninu kat. čest. 13656 Z.U. 938

Ispravak upisa na kat. čest. 5231/9 Z.U. 194 K.O. Primošten

Pojedinačni ispravni postupak u odnosu na kat. čest. 5447/7 i 5447/8 koje će nastati cijepanjem kat. čest. 5447/3

Dioba katastarskih čestica 14944/15 i 19664/1

Dioba katastarske čestice 9668 na 9668/1;/2;/3

Pojedinačni ispravni postupak u odnosu na Z.U. 2470 i 385 K.O. Primošten

Pojedinačni ispravni postupak u odnosu na Z.U. 943 K.O. Primošten

OGLASNA PLOČA 2021.

Pojedinačni ispravni postupak Bogoljub Fuštin

Pojedinačni ispravni postupak Ivo Prgin, Anđa Jurin, Josip Prgin, Fila Munjez, Svetinka Pancirov i ostali…

Otvaranje zemljišne knjige i ispravni postupak za K.O. Primošten kat. čest. 14560/1

Pojedinačni ispravni postupak Ante Nižić, Olga Družić i Vinko Matošin

Pojedinačni ispravni postupak Jerka Marjanović

Pojedinačni ispravni postupak Pascall Jurić

Pojedinačni ispravni postupak PRIMOŠTEN RESORT d.o.o.

Pojedinačni ispravni postupak Ivo Skorin

Pojedinačni ispravni postupak Milivoj Huljev

Pojedinačni ispravni postupak Igor Radoš

Poziv vlasnicima i posjednicima zemljišta na raskrižju DC 8 i put prema spomeniku Gospi od Loreta na brdu Gaj

Pojedinačni ispravni postupak Dario Gracin

Pojedinačni ispravni postupak Josip Skorin

Pojedinačni ispravni postupak Mario Jurin

Poziv – elektroenergetski objekt “Sirkovina”

Poziv – elektroenergetski objekt “Bratski Dolac”

Pojedinačni ispravni postupak Jerko Žaja

Pojedinačni ispravni postupak Jurica Nižić i Josipa Prodan

Pojedinačni ispravni postupak Mirjana Šuk i Boris Svećnjak

Pojedinačni ispravni postupak Marija Baranović

Pojedinačni ispravni postupak Josip Pažanin

Pojedinačni ispravni postupak PRIMOŠTEN RESORT d.o.o. (Z-13200/2020)

Pojedinačni ispravni postupak Križan Furčić

Pojedinačni ispravni postupak Katica, Milena, Josipa i Simeona Pancirov

Pojedinačni ispravni postupak Ante Jurin

Pojedinačni ispravni postupak Jadranka Bašić

Pojedinačni ispravni postupak Špiro Markoč

Pojedinačni ispravni postupak Ivan Furčić i Robert Furčić

Pojedinačni ispravni postupak Šima Bolanča

Pojedinačni ispravni postupak Ante Furčić, Marko Furčić i Ante Furčić

Pojedinačni ispravni postupak Zdenka Koritnik pok. Vinka, Jozica Čuka pok. Vinka i Gordana Čuka pok. Vinka

Pojedinačni ispravni postupak PRIMOŠTEN RESORT d.o.o. (Z-10692/2020)

Pojedinačni ispravni postupak Ante Gaćina i Vladimir Gaćina-Bilin

Pojedinačni ispravni postupak Zdravko Gašperov

Pojedinačni ispravni postupak Bolanča Ajka, Bolanča Ante, Baica Silvana

Pojedinačni ispravni postupak Ante Jurin

Pojedinačni ispravni postupak Ljiljana Matošin

Pojedinačni ispravni postupak Josip Skorin

Pojedinačni ispravni postupak Senka Dodig

Pojedinačni ispravni postupak Nikola Čobanov

Pojedinačni ispravni postupak Venceslav Čobanov

Pojedinačni ispravni postupak Anđelka Dojčinović