Izjave o nepostojanju sukoba interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja 2021. 

Izjave o nepostojanju sukoba interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja

 

Sukladno  članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -USRH) dajem slijedeću

 

I Z J A V U

   Ja, Stipe Petrina, temeljem proglašenja službenih rezultata prethodnih  lokalnih redovnih izbora od strane Državnog izbornog povjerenstva kao i redovitih novih  lokalnih izbora 2017. godine, kao Načelnik i zakonski zastupnik Općine Primošten, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% .

Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

 

Klasa: 080-03/17-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-17-1

Primošten, 01. lipanj 2017. godine

 

                                                                         NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                               Stipe Petrina

 _____________________________________________________________________

Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -USRH) dajem slijedeću :

 

 

I Z J A V U

   Ja, Jerko Prgin, temeljem proglašenja službenih rezultata lokalnih prethodnih  lokalnih redovnih izbora od strane Državnog izbornog povjerenstva kao i redovitih novih  lokalnih izbora  2017. godine, kao zamjenik Načelnika Općine Primošten i zakonski zastupnik po izričitom ovlaštenju Načelnika Općine Primošten Stipe Petrine, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% .

Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

 

Klasa: 080-03/17-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-17-2

Primošten, 01. lipanj 2017. godine

 

                                                       ZAMJENIK NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                               Jerko Prgin

_____________________________________________________________________________

Sukladno  13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi ( „ Narodne novine“  broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -USRH) dajem slijedeću :

I Z J A V U

   Ja, Dijana Rinčić dipl. iur, ovlašteni predstavnik Naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave, temeljem Certifikata u području javne nabave Ministarstva Gospodarstva RH,  KLASA: 406-01/112-01/40; URBROJ: 526.15-02-01/2-12-143 od dana 30. ožujka 2012. godine, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% .

Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

 

Klasa: 080-03/16-02/1

Ur.broj: 2182/02-03-16-3

Primošten, 02. siječnja 2016. godine

 

                                             OPĆINA PRIMOŠTEN

                                     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                                      Savjetnik  Tajnik

                                                                                                      Dijana Rinčić dipl. iur.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sukladno  članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -USRH) dajem slijedeću :

 

I Z J A V U

Ja, Stipe Petrina, temeljem proglašenja službenih rezultata prethodnih  lokalnih redovnih izbora od strane Državnog izbornog povjerenstva kao i redovitih novih  lokalnih izbora 2013. godine, kao Načelnik i zakonski zastupnik Općine Primošten, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% .

Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Klasa: 080-03/15-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-1

Primošten, 02. siječnja 2015. godine

 

                                                                         NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                               Stipe Petrina

 

____________________________________________________________________________________________________

Sukladno  članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13 i 143/13) dajem slijedeću :

 

I Z J A V U

Ja, Stipe Petrina, temeljem proglašenja službenih rezultata lokalnih redovnih izbora od strane Državnog izbornog povjerenstva 2013. godine, kao Načelnik i zakonski zastupnik Općine Primošten, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% .

Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

Klasa: 080-03/15-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-1

Primošten, 02. siječnja 2015. godine

 

                                                                         NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                               Stipe Petrina

___________________________________________________________________________________ 

Sukladno članku 13. stavku 8.  Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13 i 143/13) dajem slijedeću :

 

I Z J A V U

   Ja, Jere Gracin, temeljem proglašenja službenih rezultata lokalnih redovnih izbora od strane Državnog izbornog povjerenstva 2013. godine, kao zamjenik Načelnika Općine Primošten i zakonski zastupnik po izričitom ovlaštenju Načelnika Općine Primošten Stipe Petrine, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% .

Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

Klasa: 080-03/16-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-2

Primošten, 02. siječnja 2016. godine

 

                                                               ZAMJENIK NAČELNIKA

                                                                  OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                         Jere Gracin

_____________________________________________________________________________________________

Sukladno  članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11)  dajem slijedeću :  

I Z J A V U

  Ja, Stipe Petrina, temeljem proglašenja službenih rezultata prethodnih  lokalnih redovnih izbora od strane Državnog izbornog povjerenstva kao i redovitih novih  lokalnih izbora 2013. godine, kao Načelnik i zakonski zastupnik Općine Primošten, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% . Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.  

Klasa: 080-03/13-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-1

Primošten, 17. svibnja 2013. godine                                                                            NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                               Stipe Petrina

Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11) dajem slijedeću :

—————————————————————————————————————————————————– 

I Z J A V U

   Ja, Jere Gracin, temeljem proglašenja službenih rezultata lokalnih prethodnih  lokalnih redovnih izbora od strane Državnog izbornog povjerenstva kao i redovitih novih  lokalnih izbora  2013. godine, kao zamjenik Načelnika Općine Primošten i zakonski zastupnik po izričitom ovlaštenju Načelnika Općine Primošten Stipe Petrine, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% . Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.  

Klasa: 080-03/13-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-2

Primošten, 17. svibnja 2013. godine                                                                  

ZAMJENIK NAČELNIKA

OPĆINE PRIMOŠTEN

    Jere Gracin                                                                

  

—————————————————————————————————————————————————–

   Sukladno  13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11) dajem slijedeću :

I Z J A V U

   Ja, Dijana Rinčić dipl. iur, ovlašteni predstavnik Naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave, temeljem Certifikata u području javne nabave KLASA: 406-01/112-01/40; URBROJ: 526.15-02-01/2-12-143 od dana 30. ožujka 2012. godine, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% . Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

  Klasa: 080-03/13-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-3

Primošten, 02. siječnja 2013. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                                                                                                              Savjetnik  Tajnik                                                                                                       Dijana Rinčić dipl. iur. _____________________________________________________________________________________________   Sukladno 9 članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11) dajem slijedeću : I Z J A V U Ja, Stipe Petrina, temeljem proglašenja službenih rezultata lokalnih redovnih izbora od strane Državnog izbornog povjerenstva 2009. godine, kao Načelnik i zakonski zastupnik Općine Primošten, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% . Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.  Klasa: 080-03/12-02/1 Ur.broj: 2182/02-02-12-1 Primošten, 07. siječnja 2012. godine NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN                                                  Stipe Petrina