Podaci o Naručitelju

Općina Primošten – OIB: 16878804200

Sv. Josipa 7 – 22 202 Primošten

Tel: 022 / 571-900

Fax: 022 / 571- 902

www.primosten.hr /JAVNA NABAVA/

e-mail: [email protected]

_______________________________________________________________________

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2016.godine

dana 23. siječnja 2017. godine

 

sukladno članku 243. stavku 1 točki 3.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ broj 120/16), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave za opskrbu električnom  energijom    u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA

 /evidencijski broj objave Obavijest : 2017/S 003 – 0001140/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 310-02/16-01/22; Ur.broj: 2182/02-02-16-11/7 od dana 30. prosinca  2016. godine sa Isporučiteljem

„RWE Energija“ d.o.o.  iz Zagreba, Capraška ulica 6; OIB: 81103558092

 

Evidencijski broj nabave: JN 9/15 – MV 9/15

Broj objave u EOJN: 20157S 002 -0037423

 ______________________________________________________________________

OBAVIJEST O IZJAVLJENOJ ŽALBI

                                            Naslovljenoj za

                                    DRŽAVNU KOMISIJU ZA KONTROLU

                                                                              POSTUPAKA JAVNE NABAVE

                                                                                Koturaška cesta 43/IV

                                                                                        10000 Zagreb

Naručitelj: OPĆINA PRIMOŠTEN

                    iz Primoštena, Sv. Josipa 7; OIB: 16878804200

Žalitelj: „DELMAT GALIOT“  d.-o.o.   iz Splita, Put Supavla 1; OIB: 65977863616

PREDMET NABAVE: Kamenarski radovi za Ulicu bana Josipa Jelačića u Primoštenu

 

Dana  05. veljače 2016. godine Općina Primošten  službeno je zaprimila / pod rednim brojem  pošiljke 364/ žalbu  Žalitelja : „DELMAT GALIOT“  d.o.o.   iz Splita, Put Supavla 1; OIB: 65977863616  na Odluku o odabiru  u otvorenom postupku javne nabave ; Predmet nabave su Kamenarski radovi za Ulicu bana Josipa  Jelačića u Primoštenu ;  Evidencijski broj nabave: JN 9/15 – MV 9/15; Broj objave u EOJN: 20157S 002 -0037423.

Naručitelj  nadalje postupa  sukladno članku 154 Zakona o javnoj nabavi „Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka USRH).

_____________________________________________________________________________

DODATNE OBAVIJESTI I POJAŠNJENJA SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11, 83713, 143/13 i 13/14- Odluka USRH) u svezi postupka javne nabave u tijeku za Radove rekonstrukcije i izgradnje preostalog dijela partera Trga don Ive Šarića u Primoštenu 2015/S 002-0029417 Ev br JN 6/15 –MV 615

DODATNE OBAVIJESTI I POJAŠNJENJA SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

(“Narodne novine“ broj 90/11, 83713, 143/13 i 13/14- Odluka USRH)

 

u svezi postupka javne nabave u tijeku za

Radovi rekonstrukcije i izgradnje preostalog dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu

2015/S 002-0029417

Ev br JN 6/15 –MV 6/15

DODATNE OBAVIJESTI I POJAŠNJENJA SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (.pdf)

TROŠKOVNIK (.xls)

Klasa: 406-09/12-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-1

Primošten, 07. siječnja 2012. godine

___________________________________________________________________

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2015.GODINU

Dana 01.  travnja 2016. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave za  nabavu kamenarskih radova u Ulici Josipa bana Jelačića u  Primoštenu u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA

 /evidencijski broj objave Obavijest : 2016/S  003 –0007002sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, Klasa: 340-03/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-16-8od dana  16.  ožujka

  1. godine sa odabranim Izvođačem  radova

TEH  GRADNJA“ d.o.o. iz Zagreba, Ksenije Kantoci 3;

OIB:13530191392.

——————————————————————————————————————

Dana 16. veljače 2016. godine

 

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu kredita  10.000.000,00 kuna za financiranje  kapitalnih projekata Općine Primošten    u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA

 /evidencijski broj objave Obavijest : 2016/S 035 – 056840/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-02-15-09 od dana 20. studenog   2015. godine s Bankom kreditorom

OTP  banka Hrvatsko dioničarsko društvo“ iz Zadra,  Domovinskog rata 3;

OIB:99392246255.

———————————————————————————————————–

 

Dana 12. veljače 2016. godine

 

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave za radove asfaltiranja  u površini od 20000 m2 u više navrata i po potrebi  na području Općine Primošten    u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je

           OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA

 /evidencijski broj objave Obavijest : 2016/S 003 – 0002898/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 340-02/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-15-6 od dana 18. siječnja  2016. godine sa Izvođačem radova

Sarađen“ d.o.o. iz  dubrave kod Tisnog – Stankovci ;

OIB:59578167745.

———————————————————————————————————————————- 

Dana 12. veljače 2016. godine

 

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave za opskrbu električnom  energijom    u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je

                                    OBAVIJEST  O  SKLAPANJU UGOVORA

 /evidencijski broj objave Obavijest : 2016/S 003 – 0002894/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 340-03/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-15-6 od dana 28. prosinca  2016. godine sa Isporučiteljem

Hrvatski telekom“d.d.  iz Zagreba R.F.Mihanovića 9; OIB: 81793146560

OIB:59578167745.

 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

OBAVIJEST O SKLAPANJU

UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

u 2015. godini

 

Dana 27. listopada 2015. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave RADOVA REKONSTRUKCIJE I GRADNJE PREOSTALOG DIJELA PARTERA TRGA DON IVE ŠARIĆA U  PRIMOŠTENU u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijest : 2015/S 003 – 0034080/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-02-15-8 od dana 12. listopada  2015. godine sa Izvođačem radova

akro objekt“ d.o.o. iz Zasprešića K.Š. Đalskiog 33;

OIB:99374221236.

—————————————————————————————————————-

 

Dana 26. listopada 2015. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave RADOVA REKONSTRUKCIJE I GRADNJE PARTERA ULICE BANA JOSIPA JELAČIĆA U  PRIMOŠTENU u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijest : 2015/S 003 – 0033813/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-02-15-07 od dana 12. listopada  2015. godine sa Izvođačem radova

SANIT GRADNJA“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61;

OIB:84791147642 .

—————————————————————————————————————–

 

Dana 23. listopada 2015. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave I FAZE RADOVA – SPOMENIKA GOSPE OD LORETA   u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijesti: 2015/S 003 – 0033719/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, Klasa: 360-02/15-01/9; Ur.broj: 2182/02-02-15-8 od dana 14. rujna  2015. godine sa Izvođačem radova

NEIR“ d.o.o. iz Splita, Vukovarska 148;

OIB:38236450160

—————————————————————————————————————-

Dana 14. svibnja 2015. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave REKONSTRUKCIJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA   u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave ObavijestI: 2015/S 003 – 0019940/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/15-01/7; Ur.broj: 2182/02-02-15-8 od dana 21. travnja  2015. godine sa Izvođačem radova

EDEL SPORT“ d.o.o. iz Zagreba, Bolnička cesta 49a;

OIB:69733573178 .

—————————————————————————————————————–

Dana 14. svibnja 2015. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave RADOVA ASFALTIRANJA 10000M2 U VIŠE NAVRATA I PO POTREBI NA PODRUČJU OPĆINE  PRIMOŠTEN u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave ObavijestI: 2015/S 003 – 0019943/sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/15-01/7; Ur.broj: 2182/02-02-15-6 od dana 08.  travnja  2015. godine sa Izvođačem radova „SARAĐEN“  d.o.o.  iz  Stankovaca –  Dubrave kod  Tisnog, Tisno,

OIB: 59578167745.

____________________________________________________________________

O B A V I J E S T

o sprječavanju sukoba interesa

 

Sukladno članku 13.stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi  „ Narodne novine“ broj 90/11 na temelju danih Izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika Naručitelja, objavljujemo da nema gospodarskih subjekata sa kojima Općina Primošten iz Primoštena, Sv. Josipa 7, OIB:l6878804200, ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                  Stipe Petrina