Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten 

Izmijene i dopune Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten

II Izmjene  i dopune Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten 

III Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten

IV.Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten

 

OBJAVA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

RADOVI POPLOČAVANJA GRANITNIM PLOČAMA
EV-BAG NAB – 130/16

Objavljeno 12. 12. 2016.

Redni broj: BAG NAB – 130/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

UREĐENJE NOGOSTUPA U ULICI RUPE
EV-BAG NAB – 126/16

Objavljeno 07.12.2016.

Redni broj: BAG NAB – 126/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE
EV-BAG NAB – 126/16

Objavljeno 07.12.2016.

Redni broj: BAG NAB – 126/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

UREĐENJE ULICE PODADRAGE
EV-BAG NAB – 124/16

Objavljeno 25.11.2016.

Redni broj: BAG NAB – 124/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

SPORTSKA IGRALIŠTA U PRIMOŠTENU
EV-BAG NAB – 117/16

Objavljeno 21.11.2016.

Redni broj: BAG NAB – 117/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Obrazac troskovnika

Troskovnik

Troskovnik – tribine

GRAĐEVINSKI RADOVI ZA POTREBE VANJSKE IZVEDBE INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE ZA SPOMENIK GOSPE OD LORETA

EV-BAG NAB -102/16

Objavljeno 25.10.2016.

Redni broj: BAG NAB – 102/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

ISKOP KANALA U ULICI DO AURORE U PRIMOŠTENU

EV-BAG  NAB – 112/16

Objavljeno 21. 10. 2016.

Redni broj: BAG NAB  – 112/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

ELEKTROTEHNIČKI RADOVI III. FAZA – SPOMENIK GOSPE OD LORETA

EV-BAG  NAB – 101/16

Objavljeno 21. 10. 2016.

Redni broj: BAG NAB  – 101/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

 

KAMENARSKI RADOVI III. FAZA – SPOMENIK GOSPE OD LORETA

EV-BAG  NAB – 92/16

Objavljeno 16.09.2016.

Redni broj: BAG NAB – 92/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI III. FAZA – SPOMENIK GOSPE OD LORETA

EV-BAG  NAB – 90/16

Objavljeno 15.09.2016.

Redni broj: BAG NAB – 90/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

USLUGE PRIJEVOZA OD AUTOBUSNE STANICE DO ZDRAVSTVENE STANICE U PRIMOŠTENU

EV-BAG  NAB – 70/16

Objavljeno 28.06.2016.

Redni broj: BAG NAB – 70/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

REDOVITI RADOVI UREĐENJA PRIMOŠTENSKIH PLAŽA

EV-BAG  NAB – 53/16

Objavljeno 19.05.2016.

Redni broj: BAG NAB – 53/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

RADOVI RAZASTIRANJA 12.000 t TUCANIKA S PRIJEVOZOM

EV-BAG NAB-20/16

Objavljeno:31.3.2016.

Red broj:BAG NAB-20/16

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

UREĐENJE I PRIPREMA PLAŽE VELIKA RADUČA U PRIMOŠTENU

EV-BAG  NAB -21/16

Objavljeno:31.3.2016.

Red broj: BAG-NAB 21/16

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

POSLOVI UREĐENJA PLAŽE OD “KOŠE DO MALE ŠKOLE” U PRIMOŠTENU

EV-BAG NAB-22/16

Objavljeno:31.3.2016.

Redni broj:BAG-NAB 22/16

Zahtjev

Odluka o početku postupka

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list 

Troškovnik

POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE

EV-BAG NAB – 4/16

Objavljeno 25.02.2016.

Redni broj: BAG-NAB 4/16

Odluka o početku postupka

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE PRIMOŠTEN NA ROK OD 12. MJESECI

EV-BAG NAB – 3/16

Objavljeno 25. 02. 2016.

Redni broj: BAG-NAB 3/16

Odluka o početku postupka

Poziv za dostavu ponuda

Izjava o prihvaćanju uvjeta nadmetanja

Ponudbeni list

Troškovnik

HORTIKULTURNO UREĐENJE

EV-BAG NAB-67/15

Objavljeno 29. prosinca 2015.

Red.broj: BAG-NAB 67/15

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

NABAVA ENERGETSKOG PREGLEDA SUSTAVA JAVNE RASVJETE

EV-BAG-11/15

Objavljeno:25.svibnja 2015.

Red.broj:BAG-NAB  11/15

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Uputa FZOEU

OBAVIJEST
za potrebe postupka bagatelne nabave u tijeku za ENERGETSKI PREGLED SUSTAVA JAVNE RASVJETE,  dostavlja se podatak u slučaju eventualnog korištenja ostavljene mogućnosti uplate pologa na ime jamstva za ozbiljnost ponude na žiro račun  Proračuna Naručitelja  IBAN Općine Primošten glasi:HR6223600001835700004 model plaćanja: HR68 poziv na broj: 5738:OIB ponuditelja

IZRADA NOGOSTUPA NA POTEZU PREMA KLUBU “AURORA”

BAG NAB 8/15

RED.BROJ: BAG-NAB 8/15

Objavljeno 19.03.2015.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

DODATNE INFORMACIJE – ISPRAVAK

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2015

BAG NAB 6/15

RED.BROJ:BAG -NAB 6/15

Objavljeno :11.02.2015.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

NABAVA :DERATIZACIJA ,DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA ZA 2015.

BAG NABAVA 7/15

RED.BROJ:EV -BAG 7/15

Objavljeno:11.02.2015.

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik

Ponudbeni list

NABAVA SIGNALIZACIJA ZA 2015.

BAG NABAVA 15/15

RED BROJ:EV-BAG 15/15

OBJAVLJENO:11.02.2015.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

NABAVA RADOVA ZA GRAVITACIJSKI CJEVOVOD ZA AUTO KAMP ADRIATIC I NASELJE HULJERAT U PRIMOŠTENU

BAG NAB 03/15

Redni broj: EV – BAG 03/15

Objavljeno: 19.01.2015.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

NABAVA REDOVITIH RADOVA UREĐENJA PRIMOŠTENSKIH PLAŽA

BAG NAB 30/14

Redni broj: EV – BAG 30/14

Objavljeno: 31. 12.  2014. 

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

NABAVA USLUGA PRIJEVOZA 12.000 tona tucanika   na relaciji „KONJUŠKA „d.o.o. – odredišne plaže na području Primoštena , uključujući razastiranje s planiranjem prevezenog materijala

BAG NAB 27/14

Redni broj: EV – BAG 27/14

Objavljeno: 31. 12.  2014. 

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

SANACIJA ŠETNICE OKO „VELIKE RADUČE“

BAG NAB 26/14

OBJAVA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Poziv za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu:

Redni broj: EV – BAG 26/14

Objavljeno: 11. studenog 2014.

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA BAG NAB 26/14 ZA 20.studenog 2014.ZAKLJUČNO DO 14,00 SATI.

ROK SE PRODUŽUJE ZBOG ISPRAVKA TROŠKOVNIK. TROŠKOVNIK  JE ISPOD  OBAVJESTI.

Troškovnik

NABAVA I POSTAVLJANJE SPECIJALNE  SINTETIČKE PODLOGE  S

KOMBINACIJOM   KVARCNOG PIJESKA I GRANULATA

Redni broj: EV – BAG 11/14

Objavljeno: 12. ožujka  2014. 

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Redni broj: EV – BAG 3/14

 Predmet nabave: NABAVA KOMUNALNE OPREME

                             – kanti za prikupljanje otpada

       Odabrani najpovoljniji ponuditelj: „GRADATIN d.o.o. za vanjsku

                                                                 i unutarnju trgovinu iz Sesveta,

                                                                 Livadarski put 19, /10 360 Sesvete/,

                                                           OIB: 79147056526

 Iznos odabrane ponude bez PDV-a:  99.500,00 kuna

       Objavljeno:13. veljače 2014. godine

OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA BAGATELNE NABAVE TIJEKOM 2016.

 

 1. br.1

Redni broj: EV – BAG 1/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  pomoćnih  potrepština za 2016. godinu

2.Datum sklapanja: 19. svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 10.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: U.T.O. „ANTONELA“ d.o.o. iz Primoštena, Splitska 17

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br.2

Redni broj: EV – BAG 3/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  uredskog materijala za potrebe Općine Primošten

na rok od 12 mjeseci

2.Datum sklapanja: 21. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 69.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br.3

Redni broj: EV – BAG 4/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova  obvezatne  preventivne  deratizacije i

dezinsekcije n a području Općine Primošten  za 2016. godinu

2.Datum sklapanja: 21. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 16.720 ,00 kuna / + 8.600,00  po  ukazanoj potrebi/

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  za 2016. godinu

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKOCIJAN“ d.o.o.  iz  Zagreba,  Našička 8

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br.4

Redni broj: EV – BAG 5/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi 19 rasvjetnih stupova visine 5m
 2. Datum sklapanja: 01. veljače 2016.
 3. Iznos bez PDV-a: 169.290,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  60dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Tvornica rasvjete“ DEKOR„ d.o.o. iz Zaboka, K.Š.Đalskog27/1                                                    

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br.5

Redni broj: EV – BAG 6/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava vanjskog video nadzora / za 2. krak/

2.Datum sklapanja: 19. siječnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 54.245,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br.6

Redni broj: EV – BAG 7/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava povezivanja optike / za 2. krak/

2.Datum sklapanja: 20. siječnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 37.455,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 1. br.7

 Redni broj: EV – BAG 8/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dopremanju, montaži i spajanju elektroinstalacija

za rekonstrukciju javne rasvjete  u Ulici bana Josipa Jelačića /Anex/                    

2.Datum sklapanja; 04. siječnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 217.106,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – Rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.8

Redni broj: EV – BAG 9/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi suhozida  na šetnici Bilo

2.Datum sklapanja; 01. veljače 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 212.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113.brigade  A 26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.9

Redni broj: EV – BAG 10/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi pametnih klupa  s Internet paketom  i instalacijama

2.Datum sklapanja; 16.veljače 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 80.564,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 75 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :“INCLUDE“ j.d.o.o. iz Solina, Kneza Trpimira 30 ,

6.Plaćanje: sredstva TZ „Primošten“

Sukladno prethodno sklopljenom  Sporazumu o nabavi pametnih

klupa s Internet paketom  i instalacijama između Općine Primošten

i TZ „PRIMOŠTEN“ od dana 09. veljače 2016. godine

 1. br.10

Redni broj: EV – BAG 11/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi dodatnih  van troškovničkih  radova  na Trgu don Ive

Šarića u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 16.veljače 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 498.627,99 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Akro objekt“ d.o.o. iz Zaprešića. K.S. Đalskog  33

6.Plaćanje: iz Proračuna Općine

 1. br.11

Redni broj: EV – BAG 12/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi urbane opreme za  Trg don ive Šarića

2.Datum sklapanja; 16.veljače 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 159.998,40 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Obrta „ ARTA ZIP“  iz Zadra, Franka Lisice 2a,

6.Plaćanje: sredstva TZ „Primošten“

Sukladno prethodno sklopljenom  Sporazumu o nabavi urbane

opreme za Trg don ive Šarića u Primoštenu između Općine

Primošten i TZ „PRIMOŠTEN“ od dana 08. veljače 2016. godine

 

 1. br.12

Redni broj: EV – BAG 13/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi dodatnih radova na uređenju partera Ulice

Josipa bana Jelačića

2.Datum sklapanja; 12. veljače 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 451.944,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:  „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita,  Dubrovačka 61,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.13

Redni broj: EV – BAG 14/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o izradi Energetskog pregleda i certifikata za 4 posl.opć.zgr.
 2. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
 3. Iznos bez PDV-a: 10.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  60dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STABILNOST“ d.o.o. iz Splita, Kroz Smrdečec 41

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br.14

Redni broj: EV – BAG 15/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi mljevenja kamena za potrebe Općine Primošten
 2. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
 3. Iznos bez PDV-a: 63.411,40 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:   7dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KAVELJ“ d.o.o. iz Splita, Visoka  17

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br.15

Redni broj: EV – BAG 16/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o dodatnim radovima za potrebe asfaltiranja Ulice  bana

Josipa Jelačića u Primoštenu

 1. Datum sklapanja: 06. svibnja 2016.
 2. Iznos bez PDV-a: 133.472,32 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o.  iz Dubrave kod  Tisnog   Stankovci,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

 

 1. br.16

Redni broj: EV – BAG 17/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hortikulture  za uređenje 2. kraka Primoštena

i Anex-u  sukladno Sporazumu  općine i TZ PRIMOŠTEN

 1. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
 2. Iznos bez PDV-a:75.385,60 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  7dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: CIB TRADE  iz Šibenika, Daska 95

6.Plaćanje: iz Proračuna općine i TZ ,  svaki po pola

 

 1. br.17

Redni broj: EV – BAG 18/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o sanaciji potpornog zida „Podakraj“
 2. Datum sklapanja: 08. veljače 2016.
 3. Iznos bez PDV-a: 90.108,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  60dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Građevinski obrt „ART“  Vl. Antonio Bakotić iz

                                                                          Primoštena,  Trn 28

6.Plaćanje: iz Proračuna općine  

 

 1. br.18

Redni broj: EV – BAG 20/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi razastiranja 12 000 tona  tucanika  s prijevozom  istog

na relaciji Konjuška d.o.o.  do odredišnih  plaža  na  poluotok  Raduča u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 228.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ Vl.  Tomislav

                                                                         Pancirov iz Primoštena  ,  Rupe 5B

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.19

Redni broj: EV – BAG 21/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi radova  uređenja plaže  Velika  Raduča u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 18.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 4 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ Vl.  Tomislav

                                                                       Pancirov iz Primoštena  ,  Rupe 5B

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.20

Redni broj: EV – BAG 22/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi radova uređenja plaže „ od Koše do Male škole“ 450m

2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 66.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ Vl.  Tomislav

                                                                         Pancirov iz Primoštena  ,  Rupe 5B

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br 21

Redni broj: EV – BAG 23/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi gipsanog  modela  kipa „Ribar „ u prirodnoj  veličini  Po priloženoj  maketi

2.Datum sklapanja; 24. veljače 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 53.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt  „PINNA SOUVENIRS“ zast. po akademskom

                                                     kiparu  Teu  Baučić iz Stobreča,  Mornarska 53

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 22

Redni broj: EV – BAG 23 b/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o lijevanju kipa  „Ribar“

2.Datum sklapanja; 02.  svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 128.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ LJEVAONICA  UMJETNINA  ALU „ d.o.o.  iz  

                                                                                  Zagreba,  Ilica  85

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.23

Redni broj: EV – BAG 26/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade inox šahtova za Ulicu  Josipa bana Jelačića

2.Datum sklapanja; 14. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 53.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „BROD AL “ d.o.o. iz Skradina , Milovici 58 ,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.24

Redni broj: EV – BAG 27/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova rekonstrukcije  centralne fontane u Primoštenu

/Anex/

2.Datum sklapanja; 14. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 88.699,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “CONTROL MATIK “ d.o.o. iz Šibenika, Dolačka 8,

                                                                        Industrijska zona Podi

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.25

Redni broj: EV – BAG 28/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi tri parkirna automata „Citea Pin“  za parkirališta u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 25. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 159.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “I.P.C. “ d.o.o. iz Čakovca, Mihovljanska 82

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.26

Redni broj: EV – BAG 29/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremanju i ugradnji  kamenih obloga  postamenta

rasvjetnog  stupa za Ulicu Josipa bana Jelačića u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 07. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 42.700,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel

                                                                              Sućurca, Krknjač  11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten/n kredit/

 1. br.27

Redni broj: EV – BAG 30/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade inox šahtova za Trg don Ive Šarića u Primoštenu

/ Anex /

2.Datum sklapanja; 24. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 15.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „BROD AL “ d.o.o. iz Skradina , Milovici 58 ,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.28

Redni broj: EV – BAG 31/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremanju i ugradnji  kamenih rubnjaka oko stabala u

Ulici Josipa bana Jelačića u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 21. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 97.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel

                                                                              Sućurca, Krknjač  11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.29

Redni broj: EV – BAG 32/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi geodetske podloge  na lokaciji Marina  Lučica – čest.

zem. 2144/2 k.o. Primošten

2.Datum sklapanja; 24. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 9.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GEODEZIJA“d.o.o. iz Šibenika, Kralja Zvonimira  42

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.30

Redni broj: EV – BAG 33/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi opreme za dječje igralište u Općini Primošten

2.Datum sklapanja; 23. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 132.963,25 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STRIBOR OPREMA“d.o.o. iz Kopačeva Bilje, Dekanj

                                                                                                  Peti 10

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.31

Redni broj: EV – BAG 34/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o popločavanju nastavka šetnice  na  poluotoku  Velika  Raduča

u  Primoštenu  uključujući i zidanje  zida   /  Anex /

2.Datum sklapanja; 31. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 91.968,70 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 26 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.32

Redni broj: EV – BAG 35/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nastavku izrade školjere na  Maloj  Raduči u  Primoštenu

2.Datum sklapanja; 06. svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 128.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane  25

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.33 – 35

Redni broj: EV – BAG 36/16  

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nastavku nabave potrošnog  materijala  za potrebe realizacije

projekta – II Faze  Spomenika  Gospe  od  Loreta

/ VEZA 58b/15/

a/  

2.Datum sklapanja; 18. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 12.408,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Kamenović“ d.o.o.  iz Zagreba,  Franje  Puškarića

                                                                             104a    /  Anex/

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

b/

2.Datum sklapanja; 03. svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 45.414,35 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Intercommerce export – import “ d.o.o.  iz Umaga, 

                                                               Ernesta  Miloša  20   /  Anex/

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

c/

2.Datum sklapanja; 12. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 12.960,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Aviotehnika“ d.o.o.  iz Gornjeg  Stupnika,  Sv.  Benedikta  3C    /  Anex/

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.36 – 37

Redni broj: EV – BAG 37/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dodatnim  građevinskim radovima    za potrebe  projekta

„ Spomenik  Gospe  od  Loreta  – I Faze  građenja“

2.Datum sklapanja; 15. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 73.411,35 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ NEIR“ d.o.o. iz  Splita,  Vukovarska 148

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

b/

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hidroizolacijskog  spremnika   vode, metalnih

pocinčanih vrata,  strojnog  zatrpavanja te  metalnog  poklopca

spremnika vode   za  spomenik  Gospe  od  Loreta

2.Datum sklapanja; 15. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.300,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ NEIR“ d.o.o. iz  Splita,  Vukovarska 148

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 38

 Redni broj: EV – BAG 38/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju četiri

rasvjetna stupa od 8m  nasuprot kampa na potezu Primošten – Dolac

– magistrala

2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 44.125,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 14 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  Rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 39

 Redni broj: EV – BAG 39/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju šest  stupova

KORS od 4m i pet  stupova KORS od 6m za Široke od zadnjeg  stupa

prema groblja do samog ulaza u groblje

2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine i Anex od 10. siječnja 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 103.843,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 40

 Redni broj: EV – BAG 40/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju

31 ukrasnog stupa tip Primošten beton sa svjetiljkom

za Bilo  šetnicu uz more

2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine i Anex od 10. siječnja 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 193.537,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 41

 Redni broj: EV – BAG 41/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju 25 komada

ukrasnih  stupova tip Primošten /beton sa svjetiljkom/

za Primošten šetnicu prema Bau bar

2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 47.375,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 42

 Redni broj: EV – BAG 42/16

  1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade i ugradbe   novih prozora  i prozorskih  škura

uključujući  demontažu,  odvoz i zbrinjavanje  na deponij

2.Datum sklapanja; 19. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 64.570,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „ STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969 . G“  iz Šibenika,

                                                                      Ind Zona  Podi ,  Dolačka  14                                               

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 43

 Redni broj: EV – BAG 43/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hortikulture za uređenje  Ulice  bana Josipa  Jelačića u

Primoštenu

2.Datum sklapanja; 25. ožujka 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 164.036,42 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „ CIB TRADE“  iz Šibenika, Daska 95                                                       

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 44

Redni broj: EV – BAG 44/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremanju i ugradnji  kamenih rubnjaka oko stabala

na Trgu  don  Ive  Šarića u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 13. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 54.834,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel

                                                                              Sućurca, Krknjač  11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 45

Redni broj: EV – BAG 45/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremi i ugradnji  kamenog  opločenja   obalnog  zida

u  Ul. Mala Raduča u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 14. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 24.482,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel

                                                                              Sućurca, Krknjač  11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.46

Redni broj: EV – BAG 46/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju šetnice od Bau bara u duljini od 30m

2.Datum sklapanja; 22.travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 148.560,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: sukladno Sporazumu Šibensko kninske županije i Općine Primošten o

zajedničkom financiranju za 2016. prema kojem

županija osigurava  dio od 100.000,00 kuna.

 1. br. 47

Redni broj: EV – BAG 47/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi projektne  dokumentacije  za  parkiralište u zoni  Marina

lučica  / idejni,  glavni i izvedbeni projekt / u Primošten

2.Datum sklapanja; 18. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 59.017,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverskas 25

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.48

Redni broj: EV – BAG 48/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju  plaže u  predjelu  Bilo

2.Datum sklapanja; 22.travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 84.058,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 49

 Redni broj: EV – BAG 49/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova iskopa, šalovanja i betoniranja  temelja za
                                               kandelabre javne  rasvjete  na građevinskom  dijelu  šetnice
                                               na potezu Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu I Anex
2.Datum sklapanja; 13. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 179.026,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.50

Redni broj: EV – BAG 50/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade i postavljanja  kamene ispune  za poklopce

šahtova s postavom u okvire  prema detalju

2.Datum sklapanja; 25. travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 22.169,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel

                                                                              Sućurca, Krknjač  11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.51

Redni broj: EV – BAG 51/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  horizontalne signalizacije   za  „ 2. krak  Primoštena“

2.Datum sklapanja; 22.travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 21.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.52

Redni broj: EV – BAG 52/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi dodatnih kamenarskih radova  za Ulicu  bana Josipa

Jelačića u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 20. svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 422.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Teh – gradnja “d.o.o. iz Zagreba, Ksenije Kantoci 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.53

Redni broj: EV – BAG 53/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi redovitih  radova  uređenja primoštenskih  plaža

2.Datum sklapanja; 03. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 105.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ Vl.  Tomislav

                                                                       Pancirov iz Primoštena  ,  Rupe 5B

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.54

Redni broj: EV – BAG 54/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o kupnji  novog službenog  mopeda  Piaggio za potrebe

Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 18. svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a:11.271,200 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 DANA

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “ILJADICA RAPO“ iz Šibenika, Ivan Meštrovića  13

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.55

Redni broj: EV – BAG 55/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i dopremi tuševa  2SI , solarni panel /inox na kovanice

2.Datum sklapanja; 19. svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.082,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt “ARTA ZIP“ iz Zadra, Franka  Lisice 2a

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.56

Redni broj: EV – BAG 56/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju usluga / nadzora  nad kamenarskim  radovima u

Ulici  bana Josipa  Jelačića/

2.Datum sklapanja; 04.travnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.57

Redni broj: EV – BAG 57/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pripremi i izvođenju  vatrometa za Dan Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 06. svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 16.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 3 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BOOM“  iz  Splita,   Kapićeva  3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.58

Redni broj: EV – BAG 58/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade inox šahta, okvira  za šahtove,  rukohvata s

ogradom za invalide i ribarskih  stolova za Trg don Ive

Šarića u Primoštenu za Ulicu  Josipa bana Jelačića

2.Datum sklapanja; 27.  svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 74.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „BROD AL “ d.o.o. iz Skradina , Milovici 58 ,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.59

Redni broj: EV – BAG 59/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lijevanja protuparkirnih stupića tip  Primošten za

potrebe  „  2. kraka  Primoštena“ / 200kom/

2.Datum sklapanja; 25.  svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 155.20000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : Ljevaonica obojenih  metala iz  Šapjane, Šapjane 416.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 60

Redni broj: EV – BAG 60/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi i isporuci kamenih rubnjaka za potrebe  uređenja

oko crkva  Sv.  Roka u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 02.svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 10.710,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel

                                                                             Sućurca, Krknjač  11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 61

Redni broj: EV – BAG 61/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izmještanja, servisa i montaže  pneumatskih  stupova,

pripadajućih  tehničkih centrala i pribora na nove  lokacije  u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 25.svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 26.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “GESIG HRVATSKA“ d.o.o. iz Zagreba,  Margalići 40

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 62

Redni broj: EV – BAG 62/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i postavi  montažnih kamenih rubnjaka  na parking

mjesta u Ul. bana Josipa Jelačića u Primoštenu“

2.Datum sklapanja; 01. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 28.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 63

Redni broj: EV – BAG 63/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  nasipavanja i  tamponiranja šetnice  „ Bilo“ površini  od cca 4.800m2

2.Datum sklapanja; 07. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 154.750,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt„ANTE„ Vl. Miro Klarić iz Šibenika,113.

                                                                             brigade   A26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.64

Redni broj: EV – BAG 64/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju usluge keteringa

2.Datum sklapanja; 07. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 18.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: ZTUO „ARKADA“  iz Splita – Podstrana, Vl. Astrid

                                                 Juliette i Marko  Bogdanović Poljičkih knezova 13,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 65

Redni broj: EV – BAG 65/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  bojanja 150m2  betonskog zida na Trgu  don Ive Šarića  u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 07. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 21.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 66

Redni broj: EV – BAG 66/16

1.Vrsta ugovora: / organizacija za pripreme  HROBOS za svjetsko  natjecanje Robo Cup/

2.Datum sklapanja; 02. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 33.910,23 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8.dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ HROBOS“ iz Zagreba, Dalmatinska 12

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten / sudjeluje i TZ Primošten, svaki po pola

 

 1. br. 67

Redni broj: EV – BAG 67/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi  izrade   izvedbenih  projekata  s  Troškovnicima  za

III. Faze Spomenika  Gospe  od  Loreta

2.Datum sklapanja; 13. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„ ARHEO  “d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 68

Redni broj: EV – BAG 68/16      / VEZA 76/16/

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi odgovarajućeg materijala  za izradu mozaika potrebe

za potrebe III.  Faze Spomenika  Gospe  od  Loreta

2.Datum sklapanja; 03. kolovoza 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 22.478,23 eura

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ „ANTOLINI“  Industria marmi e graniti iz Verone,

                                                                  Via dell industria 4, Italija

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 69

Redni broj: EV – BAG 69/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi projektantsko  –  autorskog  nadzora nad izvedbom

Spomenika  Gospe  od  Loreta

2.Datum sklapanja; 31. svibnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 35.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ ARHEO  “d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 70

Redni broj: EV – BAG 71/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi  osobnog vozila za potrebe  Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 199.853,54 kuna /trošarina uključena u cijenu/

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: AUTO KUĆA GAŠPEROV“ d.o.o. iz  Šibenika,

Vrpoljačka  cesta bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 71

Redni broj: EV – BAG 73/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi usluge rada bagerom i kamionom  s planiranjem u

sklopu uređenja plaža na pet lokacija

2.Datum sklapanja; 21.lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 18.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ Vl.  Tomislav

                                                                         Pancirov iz Primoštena  ,  Rupe 5B

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 72

Redni broj: EV – BAG 74/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi zemljanih i betonskih radova oko groblja

u mjestu Široke

2.Datum sklapanja; 21. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 66.228,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 73

Redni broj: EV – BAG 75/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi horizontalne i vertikalne  signalizacije , bojanja  betona  i betonskih  radova  za „2. krak  Primoštena“

2.Datum sklapanja; 24. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 105.565,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 74

Redni broj: EV – BAG 76/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi mozaika za potrebe  III Faze Spomenika Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja; 29. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: : 143.196,42 kune

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10.dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ANTOLINI“  Industria marmi e graniti iz Verone,

                                                                  Via dell industria 4, Italija

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

/VEZA- 68/16/

 1. br 75

EV – BAG 76 b /16                                   

b/ 1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi mozaika za potrebe  III Faze Spomenika Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja; 29. lipnja 2016.godine

3.Iznos bez PDV-a: : 18.867,03 eura

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10.dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ANTOLINI“  Industria marmi e graniti iz Verone,

                                                                  Via dell industria 4, Italija

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 76

Redni broj: EV – BAG 77/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga rezanja materijala   za mozaik  Spomen Gospe od  Loreta

2.Datum sklapanja; 29. lipnja 2016.godine

3.Iznos bez PDV-a: 18.346,02kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRANITI LUČKO“  d.o.o.  iz Zagreba-Lučko,

                                                                                   Ventilatorska 1

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.77

Redni broj: EV – BAG 78/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi pripremnih  radova  za izradi parkinga „ Marina Lučica“ u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 15. srpnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ Vl.  Tomislav

                                                                       Pancirov iz Primoštena  ,  Rupe 5B

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 78

Redni broj: EV – BAG 79/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga PR aktivnosti

2.Datum sklapanja; 01. srpnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 10.000,00 kuna mjesečno

4.Razdoblje za koje je sklopljen: do daljnjega

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ WAVES   KOMUNIKACIJE “d.o.o. iz Zagreba,

                                                                            Ogrizovićeva  40/A

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 79

 Redni broj: EV – BAG 80/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi vertikalne  signalizacije za Marinu  lučicu

2.Datum sklapanja; 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.750,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  .dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br.80

 Redni broj: EV – BAG 81/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova iskopa   kanala za „Super uho“  u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 27. srpnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 24.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ Vl.  Tomislav

                                                                       Pancirov iz Primoštena  ,  Rupe 5B

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 81

 Redni broj: EV – BAG 82/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi betona tijekom 2016.

2.Datum sklapanja; 22. srpnja.2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 50.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: do 31. prosinca 2016. godine

5.Subjekt s kojim je sklopljen: :“Schustrer turizam“ d.o.o.  iz Zagreba- Dubrava 256H                             

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 82

 Redni broj: EV – BAG 83/16

 1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga zaštitara  / radi zaštite općinske imovine/

 2.Datum sklapanja; 03. kolovoza 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: : 109.440,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  zaključno s 01. rujna 2016.dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „BRUNO TIGAR SIGURNIOST“ d.o.o.   iz Splita,

                                                                                     Poljička cesta  20b                           

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 1. br. 83

 Redni broj: EV – BAG 84/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova održavanja  dizala Zdravstvene stanice  u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 21. srpnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 400,00 kuna mjesečno + otklanjanje nedostataka

95,00 kn po satu rada

4.Razdoblje za koje je sklopljen: do daljnjega

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „PIEL“ d.o.o  iz  Splita,  Palmotićeva 6                             

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 84

 Redni broj: EV – BAG 85/16

     1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova postavljanja instalacija  za napajanje koncerta

                                                 „ Super uho“  i napajanja igrališta u  Primoštenu

2.Datum sklapanja; 16. kolovoza 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 28.305,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 85

Redni broj: EV – BAG 86/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dopremanju  i postavljanju rubnjaka

/ uređenje boćališta uz Primoštenu/

2.Datum sklapanja; 18.kolovoza 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 25.244,53 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  4 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 86

Redni broj: EV – BAG 87/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi betonskih elemenata  za  spomenik  Gospe od  Loreta

2.Datum sklapanja; 08. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 112.585,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Kamgrad „ d.o.o,.  iz Zagreba,  J. Lončara 1 h

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 87

Redni broj: EV – BAG 88/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga  transporta i rada dizalicom

2.Datum sklapanja; 16. kolovoza 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 15.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  5 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JAČEK TRAN“ j.d.o.o.  iz  Zagreba, Dotrščinska 23

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 88

Redni broj: EV – BAG 89/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi MAPE PROCESA

2.Datum sklapanja; 26. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  180  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKO VET PROIZVODNJA“ d.o.o.  iz Zagreba,

                                                                                          Dužice 1

      6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 89

Redni broj: EV – BAG 90/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinsko obrtničkih radova – III Faza  Spomenika

Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja; 27. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 147.903,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30  dana + 10  dana nakon montaže kipa

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT “ d.o.o. iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.90

Redni broj: EV – BAG 91/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi stolnog računala  s dva monitora i Windowsa 10

2.Datum sklapanja; 14. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 12.210,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 91

Redni broj: EV – BAG 92/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi kamenarskih radova radova – III Faza  Spomenika Gospe od Loreta

2.Datum sklapanja; 18. listopada 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a:  249.937,20 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel

                                                                             Sućurca, Krknjač  11

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 92

Redni broj: EV – BAG 93/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi nastavka izrade  školjere

/ 400 kamenih blokova  na Maloj Raduči/

2.Datum sklapanja; 11. listopada 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 196.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane  25

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 93

Redni broj: EV – BAG 94/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dobavi i montaži  ograde / brončanog  profila/

2.Datum sklapanja; 18.listopada 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 80.850,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  15 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:  „MESINGAL“ d.o.o.

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 94

Redni broj: EV – BAG 95/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o organizaciji Team  bildinga  2016

2.Datum sklapanja; 21. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 46.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„  Natura–Turist“ d.o.o., Plitvuička jezera,  Jezerce 132

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 95 – 96

Redni broj: EV – BAG 96/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava video nadzora za Supljak

2.Datum sklapanja; 26. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 13.625,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

b/ VEZA BAG NAB  29/14/

1.Vrsta ugovora: Anex Ugovora o nabavi sustava video nadzora na Bedemu

2.Datum sklapanja; 26. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 13.625,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 97

Redni broj: EV – BAG 97/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na instalaciji na  skalama  preko depadanse

u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 14. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 13.495,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 98

Redni broj: EV – BAG 98/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o sufinanciranju izgradnje objekta Ogranak  vodovodne mreže

Ulice  glavičice u Primoštenu (DN 100mL =95 m)

2.Datum sklapanja; 27. rujna 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 86.870,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:    dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o.  Šibenik, Ulica

                                                                                 Kralja  Zvonimira 50

6.Plaćanje: iz naknade za razvoj  vodoopskrbe Općine Primošten  – 2,00 kn /m3

 1. br.99

Redni broj: EV – BAG 100/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi 10.800 tona tucanika, jalovine i tampona za potrebe

u 2017.

2.Datum sklapanja; 12.listopada 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 194.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:   12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „Konjuška “ d.o.o. iz Primoštena, Draga bb

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 100

Redni broj: EV – BAG 102/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi : građevinskih radova za potrebe izvedbe vanjske

instalacije vodovoda i odvodnje III. Faza Spomenik Gospe od Loreta

 

2.Datum sklapanja; 14. studenog 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 60.909,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15. kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT “ d.o.o. iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 101

Redni1broj: EV – BAG 103/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova gradnje rasvjete do Aurore

2.Datum sklapanja; 17. listopada 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a:206.620,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 kalendarskih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 102

Redni broj: EV – BAG 104/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  rasvjete  za „ Norveške vile“ u

u Primoštenu

2.Datum sklapanja; 17. listopada 2016. godine i Anex od dana 10. siječnja 2017.

3.Iznos bez PDV-a: 35.836,25 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 kalendarskih  dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                  rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 103

Redni broj: EV – BAG 107/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o autorskom  djelu  umjetnika

Izrada mozaičke skulpture „Spomenik Gospe od Loreta „

2.Datum sklapanja; 28. studenog 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: neto 448.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 150 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:     Akademski slikar MILUN GARČEVIĆ iz Zagreba,

                                                                   Siget 18c

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

       

 1. br. 104

Redni broj: EV – BAG 108/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o za geodetske usluge za potrebe  Općine Primošten

2.Datum sklapanja; 24. listopada 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 50.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 360 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:     „GEODEZIJA“ d.o.o.  iz   Šibenika,  Kralja 

                                                                           Zvonimira  16

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 105

Redni broj: EV – BAG 109/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju radova  na tri dionice poljskih puteva

/ probijanje, frezanje,  ravnanje i valjanje/

2.Datum sklapanja; 24. listopada  2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 103.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „    ATILA“ Vl.  Tomislav Gašperov iz 

                                     Primoštena Burnjeg,  Krčulj,  Šermudovi 8

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 106

Redni broj: EV – BAG 110/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja poljskog puta na brdu Gaj

/ dionica Prodolje  –  Duboka  Draga  u  dužini   600m i  širini  5m/

2.Datum sklapanja; 25. listopada  2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 45.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “ IS – KOP“ Vl.  Stipe  Gruja iz Šibenika,

                                                                     Petra Preradovića 25

      6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

                                                                  

 1. br. 107

Redni broj: EV – BAG 111/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o autorskom  djelu  umjetnika

Izrada podnog višebojnog mozaika „ Četiri svete rijeke“

2.Datum sklapanja; 28. studenog 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: neto 250.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 150 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:     Akademski slikar MILUN GARČEVIĆ iz Zagreba,

                                                                   Siget 18c

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 108

Redni broj: EV – BAG 112/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova iskopa kanala  u Ulici Kamernar – Vojske

do Aurore

2.Datum sklapanja; 16. studenog  2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 65.360,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sanit gradnja“ d.o.o.  iz  Splita,  Dubrovačka  61

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

                                                                    

 

 1. br. 109

Redni broj: EV – BAG 114/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o realizaciji projekta uspostave  sustava  financijskog

upravljanja     i kontrola (FMC)

2.Datum sklapanja; 13. srpnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 20.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKO – VET“ d.o.o.  iz  Zagreba, Dužice 1

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 110

Redni broj: EV – BAG 115/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o umjetničkom  djelu  za restauriranje skulpture „ Gospe od

Loreta“ prema zamisli autora Miluna Garčević

2.Datum sklapanja; 26. listopada 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: neto 5.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Kipar NIKOLA VUDRAG iz Varaždina,  Zagrebačka

                                                                                           ulica 203

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 111

Redni broj: EV – BAG 116/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor za nabavku lož ulja

2.Datum sklapanja; 18. listopada 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 17.800,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Tromilja benzin  “d.o.o. . iz Lozovca, Tromiljka 1/ 6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.112

Redni broj: EV – BAG 117/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova za Sportska igrališta   uključujući tribine

2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 441.547,30 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o a iz Šibenika, Žaborička 3G

 

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br. 113

Redni broj: EV – BAG 118/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi nastavak sanacije šetnice od Bilog u pravcu Primoštena

2.Datum sklapanja; 07. lipnja 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 221.760,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  60 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt„ANTE„ Vl. Miro Klarić iz Šibenika,113.

                                                                             brigade   A26

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 114

Redni broj: EV – BAG 119/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluge servisa pneumatskih stupova na Maloj Raduči

2.Datum sklapanja; 03.  studenog  2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 10.535,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: “GESIG HRVATSKA“ d.o.o. iz Zagreba,  Margalići 40

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 115

Redni broj: EV – BAG 120/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi vibracijskih traka i popratne  vertikalne signalizacije za ŽC

2.Datum sklapanja; 03. studenog 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: : 130.240,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 116

Redni broj: EV – BAG 121/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lomljenih kamenih ploča za nastavak sanacije šetnice

/ na potezu od Bilog  u pravcu Primoštena

2.Datum sklapanja; 16. studenog 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 88.815,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 117

Redni broj: EV – BAG 122/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa za sanaciju šetnice

/potez Bilo-Primošten/

2.Datum sklapanja; 23. studenog 2016. godine i Anex od 17.01.2017.

3.Iznos bez PDV-a: 26.571,42 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put   2

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 118

Redni broj: EV – BAG 124/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor za radove uređenja Ulice Podadrage

2.Datum sklapanja; 14. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 254.061,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  60 radnih  dana 5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT “ d.o.o. iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.119

Redni broj: EV – BAG 125/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi svjetlosne  dekoracije za potrebe uređenja Primoštena

2.Datum sklapanja; 05. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 61.480,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  24 sata

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ZIMA  SVJETLOSNE DEKORACIJE “ d.o.o. iz

Splita, Vukasova 7

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 120

Redni broj: EV – BAG 126/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor za projektiranje sustava  javne rasvjete

2.Datum sklapanja; 16. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 6.600,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ELEKTROMIX ŠIBENIK“ d.o.o. iz

Šibenika, Matije Gupca 64

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 121

Redni broj: EV – BAG 127/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor za radove uređenja nogostupa u Ulici Rupe

2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 86.926,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „GRADITELJ“  iz Drniša, Badanj – Dičaci 7

Šibenika, Matije Gupca 64

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.122

Redni broj: EV – BAG 128/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lijevanja protuparkirnih stupića tip  Primošten s

prijevozom za potrebe u 2017.godini

2.Datum sklapanja; 02. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 158.700,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : Ljevaonica obojenih metala iz Šapjane, Šapjane 41

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 

 1. br.123

Redni broj: EV – BAG 129/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lijevanja  i montaže ograde za dio „Lungomare“

2.Datum sklapanja; 08. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 87.200,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: : Ljevaonica obojenih metala iz Šapjane, Šapjane 41

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.124

Redni broj: EV – BAG 130/16

      1.Vrsta ugovora: Ugovor za  radove popločavanja granitnim  kockama

2.Datum sklapanja; 20. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 404.100,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:“KLES-MONT„d.o.o. izSesveta, Vugrovečka  cesta 75A

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 125

Redni broj: EV – BAG 131/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o betonskim radovima za Dječje igralište

2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 45.080,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 126

Redni broj: EV – BAG 132/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj  suradnji

2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Županijski radio Šibenik “u stečaju  iz Šibenika,

                                                                 Obala palih omladinaca 4

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.127

Redni broj: EV – BAG 133/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi keteringa

2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 36.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: ZTUO „ARKADA“  iz Splita – Podstrana, Vl. Astrid

                                                 Juliette i Marko  Bogdanović Poljičkih knezova 13,

/ sve sukladno Sporazumu  Općine, TZ PRIMOŠTEN, „Bucavac“ d.o.o.  i  „Primošten  odvodnji d.o.o.  te Ugovoru o poslovnoj  suradnjui s JS& MEDITERAN

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br.128

Redni broj: EV – BAG134/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i montaži četiri ukrasna stupa tip „Primošten“

/kod restorana Panorama/

2.Datum sklapanja; 12.prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 18.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ MARZES “d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 129

Redni broj: EV – BAG 135/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga rezanja materijala   za mozaik

„ Četirir svete rijeke“

2.Datum sklapanja; 13. prosdinca 2016.godine

3.Iznos bez PDV-a: 19.004,37 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRANITI LUČKO“  d.o.o.  iz Zagreba-Lučko,

                                                                                   Ventilatorska 1

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 130

Redni broj: EV – BAG 136/16

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju  građevinskih  radova na župskoj kući Široke

2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2016. godine

3.Iznos bez PDV-a: 62.495,70 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  60 radnih  dana 5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT “ d.o.o. iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

 

 1. br. 131

Redni broj: EV – BAG 137/16

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi o nabavi rada dizalicom u  više navrata za potrebe

Općine Primošten

 1. Datum sklapanja: 29. studenog 2016.
 2. Iznos bez PDV-a: 10.700,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: GRACIN TRANSPORT Vl. Mate Gracin iz

                                                          Primoštena, Bilo , Lokvice  2,

6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

                                  POPIS BAG. NAB.   TIJEKOM 2016.

                  /bez obveze sklapanja ugovora za vr. nabave do 10.000,00 kn/

 

 1. usluge prijevoza ……………………………………………………………. 8.300,00 kn
 2. održavanje sustava video nadzora…………………………………………. 8.400,00 kn
 3. geodetske usluge……………………………………………………………3.900,00 kn
 4. redizajn službene web stranice……………………………………………. 3.000,00 kn
 5. nabava potrošnog materijala za izradu skulpture………………………….. 9.000,00 kn
 6. nabava usluga dizalice ………………………………………………………..800,00 kn
 7. popravak službenog vozila………………………………………………….2.306,00 kn
 8. materijal za izvedbu vodovodnih priključaka  u Ul. Jelačića…………………5.500,00 kn
 9. implementacija modula za upravljanje imovinom ………………………….6.336,00 kn
 10. materijal za priključni vod u Supljaku……………………………………15.385,00 kn
 11. usluge objave prigodnih čestitki……………………………………………………5.000,00 kn
 12. usluge objave oglasa uskršnje čestitke /Šibenski list/……………………….432,00 kn
 13. usluge snimanja iz zraka dronom ………………………………….……….7.000,00 kn
 14. usluge izgradnje računalnih  aplikacija za vrtić…………………………. . 1.020,00 kn
 15. nabava informatičke opreme …………………………………………….. .6.267,60 kn
 16. usluge nadzora elektroinstalacija /spomenik Gospe od Loreta ……………..5.000,00 kn
 17. materijal za izvedbu vodovodnih priključaka u Ul. Jelačića……………… ..1.068,10 kn
 18. demontaža postojeće i dobava i montaža nove GK obloge…………………2.828,80 kn
 19. sanacija potpornog zida u moru i dijelu javne površine „Podatok…….……8.353,00 kn
 20. nabava zidne svjetiljke BACH……………………………………………….2.789,00 kn

21.uređenje dijela djela prostora crkvene kuće Široke…………………………9.900,00 kn

22.stručni nadzor nad elektroinstalacijama „Primošten  šetnica-istočni dio/……3.500,00 kn

23.popravak  službenog  vozila …………………………………………………….936,85 kn

 1. nabava ploča radi postavljanja ispod tuševa na kovanice…………………….1.528,15 kn
 2. uklanjanje vozila s javne površine …………………………………………2.500,00 kn
 3. nabava drona DJI Phantom 3 Profesional ……………………………………7.918,00 kn
 4. održavanje raspoložive i nabavi nove informatičke opreme…………………2.430,00 kn
 5. nabava geodetskog iskolčenja obuhvata parkinga Marina Lučica

uz označavanje visine repera …………………………………………………5.000,00 kn

 1. usluge rada bagerom i kamionom za plažu Popažo………………………… .6.500,00 kn
 2. usluge tijekom vježbe civilne zaštite……………………………………….2.159,29 kn
 3. plažni sigurnosni materijal…………………………………………………..9.695,00 kn
 4. izrada kolor plakata za svečani otvorenje Zdravstvene stanice……………….500,00 kn
 5. usluge rada dizalicom…………………………………………………………3.200,00kn

34.usluge prijevoza tucanika za plažu Pod Bok /Bilo/…………………………….2.000,00 kn

 1. nabava, dopremanje i postavljanje dva prometna ogledala………………….7.600,00 kn
 2. nabava usluga tijekom  akcije  „ Darujmo  krv – darujmo  život“ ……………4.493,87 kn
 3. usluge objave 2. ponovne javne  rasprave   /VI. Izmjene  PPUO/………….  3.168,00 kn
 4. usluge promocije u emisiji Ćakula  kroz  život……………………………….2.000,00 kn
 5. nabava licence Poslovna  hr- Premium  paketa……………………………….4.500,00 kn
 6. nabava kabela s utičnicama i kabelima za Watter screem instalacije …………3.400,00 kn
 7. nabava priključnice sa stalni napajanjem   – za naplatni  parking/………………388,00 kn
 8. nabava utičnica za ormar  kod  Guste   / za potrebe  koncerata/ ………………..950,00 kn
 9. izrada revizije Procjene ugroženosti i  Plana  zaštite  od  požara……..……….7.470,00 kn

 

OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA BAGATELNE NABAVE TIJEKOM 2015.

UG. br 1
Redni broj: EV – BAG 1/15
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi pomoćnih potrepština za 2015. godinu
2. Datum sklapanja: 07. siječnja 2015. godine
3. Iznos bez PDV-a: 12.000,00 kuna
4. Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5. Subjekt s kojim je sklopljen: U.T.O.„ANTONELA“iz Primoštena, Splitska 17
6. Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: 20. siječnja 2015. godine

UG.br.2
Redni broj: EV – BAG 2/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o održavanju postojeće i nabavci nove informatičke opreme
za 2015. .
2.Datum sklapanja: 13. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 40.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „DISK“ d.o.o. iz Šibenika, Stjepana Radića 60
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: 20. veljače 2015. godine

UG.br.3
Redni broj: EV – BAG 2b/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o korištenju dijela sustava „ PAZIGRAD SUSTAV“
( Prometno redarstvo) i Gradsko oko.
2.Datum sklapanja: 07. kolovoza 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 45.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ RI – ING-NET“ d.o.o. iz rojeke, Josipa Završnika 7
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:07. kolovoza 2015. godine

UG.br. 4
Redni broj: EV – BAG 3/15 – poništen postupak
Nabava radova za gravitacijski cjevovod za Auto camp Adriatic u naselje Huljerat u
Primoštenu- Postupak poništen na insistiranje Isporučitelja javnih usluga
vododopskrbe „VODOVODA I ODVODNJE“ d.o.o.Šibenik Iz Šibenika
/ vr.radova koje financira Općina Primošten 330.000,00 kn/

UG.br.5 – 7
Redni broj: EV – BAG 4a/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi vanjskog sustava video nadzora
/dopuna Trga Rudina i plaže Mala Raduča s dir. linkom na zgradu općine/
2.Datum sklapanja: 05. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 15.980,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:10. veljače 2015. godine

II. dio3.b. Vanjski sustav video nadzora
Procijenjena vrijednost nabave: 31.168,00 kuna

III. dio3.c. Vanjski sustav video nadzora
Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 kuna

UG.br.8
Redni broj: EV – BAG 5/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, isporuci, dostavi i montaži „Kolor kopirnog“
Canon imag runer Advace 2220i
2.Datum sklapanja: 06. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a 16.145,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“CORONA COPY“d.o.o. iz Kaštel Sućurca ,
Tome Jerčića 43
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:12. veljače 2015. godine

UG.br.9
Redni broj: EV – BAG 6/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavci uredskog materijala za potrebe Općine Primošten
za 2015. godinu
2.Datum sklapanja: 27. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a:69.900,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno 05. ožujka 2015. godine

UG.br.10
Redni broj: EV – BAG 7/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne preventivne/ deratizacije,
dezinfekcije i dezinsekcije / na području Općine Primošten za 2015.
godinu
2.Datum sklapanja: 25. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 16.710,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: “ZAGREBAČKO EKOLOŠKO SANITACIJSKI
HIGIJENSKI SERVIS“ d.o.o. iz Zagreba, Ilica 322
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:04. ožujka 2015. godine
/Usko povezan s prethodno sklopljenim Ugovor o stručnom nadzoru nad
Provedbom mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
na području Općine Primošten za 2015. godinu s Zavodom za javno zdravstvo
Šibensko kninske županije od dana 29. siječnja 2015. godine

UG.br.11
Redni broj: EV – BAG 8/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi nogostupa na potezu prema Klubu AURORA
2.Datum sklapanja: 07. svibnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 364.250,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 dana
4. Subjekt s kojim je sklopljen: SANIT GRADNJA d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61
5. Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: 2015. godine

UG.br.12
Redni broj: EV – BAG 9a/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o uslugama nadzora nad radovima –I Faza spomenika Gospe
od Loreta
2.Datum sklapanja: 05. studenog 2015.godine
3.Iznos bez PDV-a: 20.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120.dana
6. Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3
7. Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:07. prosinca 2015. godine

UG.br.13
Redni broj: EV – BAG 9b/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o uslugama nadzora nad radovima rekonstrukcije i gradnje
preostalog dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu
2.Datum sklapanja: 24. studenog 2015.godine
3.Iznos bez PDV-a: 60.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 180.dana
8. Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3
9. Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:07. prosinca 2015. godine

UG.br.14
Redni broj: EV – BAG 9c/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o uslugama nadzora nad radovima rekonstrukcije i gradnje
partera ban Josipa Jelačića u Primoštenu
2.Datum sklapanja: 24. studenog 2015.godine
3.Iznos bez PDV-a: 19.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 180.dana
10. Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3
11. Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:07. prosinca 2015. godine

UG.br.15
Redni broj: EV – BAG 10/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izgradnji rasvjete nogometnog igrališta
2.Datum sklapanja: 11. kolovoza 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 52. 939,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –
rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: 11. kolovoza 2015. godine

UG.br.16.
Redni broj: EV – BAG 11/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o energetskom pregledu javne rasvjete Općine Primošten
2.Datum sklapanja: 24. lipnja 2015.godine
3.Iznos bez PDV-a: 28.500,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana
12. Subjekt s kojim je sklopljen: MAGNETRON“ d.o.o. iz Splita, Mosečka 99
13. Plaćanje: iz Proračuna općine 60% a 40% FZOEU temeljem posebnog ugovora
Objavljeno: 28. kolovoza 2015. godine

UG. br.17
Redni broj: EV – BAG 12/15
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi Strategije razvoja Općine Primošten
za vremenski period od 2015. do 2020. godine
2.Datum sklapanja: 21. rujna 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 69.900,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 180 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: UHU SAVJETOVANJE d.o.o. iz Splita, Hrvatske
mornarice 1H
6.Plaćanje: iz Proračuna općine / čeka se Odluka o financiranju iz . Podmjere 7.1.1.
Objavljeno: 21. rujna2015. godine

UG. br.18 – 19
Redni broj: EV – BAG 13a/15
1. Predmet nabave: Ugovor o nabavi kamenog opločenja stuba i rubnjaka radi
Uređenja Ulice Sv. Jurja u Primoštenu
2.Datum sklapanja: 08. travnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a:117.110,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JADRANKAMEN KAŠTELA“d.o.o. iz Kaštel Sućurca
Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 08. travnja 2015. godine

13 b/ izrada, dopremanje i postava kamena / dovršetak uređenja/
Iznos bez PDV-a: 31.059,12 k

UG. br.20
Redni broj: EV – BAG 14/15
1.Vrsta ugovora: Izrada, dopremanje i ugradnja inog ograda i rukohvata
na stepenicama za prilaz primoštenskim plažama
2.Datum sklapanja: 17. veljače.2015.
3.Iznos bez PDV-a: 91.520,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: INOX – BRAMAR“ d.o.o. iz Šibenika, K. Zvonimira 112
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 24. veljače 2015. godine

UG. br.21
Redni broj: EV – BAG 15a/15
1.Vrsta ugovora: pneumatski stupovi , održavanje i servis .
2.Datum sklapanja: 20. travnja 2015. godine i 04. ožujka 2015.
3.Iznos bez PDV-a: 32.865,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GESIG HRVATSKA “ d.o.o. iz Zagreba,Margalići 40
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 20. travnja 2015. godine

UG. br.22
Redni broj: EV – BAG 15b /15
1.Vrsta ugovora: NABAVA SIGNALIZACIJE ZA 2015.
2.Datum sklapanja: 24. veljače 2015. godine i 04. ožujka 2015.
3.Iznos bez PDV-a: 28.300,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SIGNALIZACIJA“ d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska 30
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 04. ožujka .2015. godine
UG. br.23
Redni broj: EV – BAG 17/15
1. Predmet nabave:POSTAVLJANJE KONZOLNO PUTOKAZNOG
PORTALA I PUTOKAZNIH STUPOVA
2.Datum sklapanja: 16. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 37.785,68 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK„ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička3
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno:18. veljače 2015. godine

UG. br.24
Redni broj: EV – BAG 18/15
1. Predmet nabave: RADOVI REDOVITOG UREĐENJA PLAŽA
2.Datum sklapanja:2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 120.480,00 .kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno:2015. godine
UG. br.25 – 26

Redni broj: EV – BAG 19/15
1. Predmet nabave: Izrada arhitektonsko urbanističke studije za lokaciju:
a) nove zgrade za potrebe komunalnih poduzeća Općine Primošten
2.Datum sklapanja: 03. ožujka 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 9.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverska 24,
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 18. ožujka 2015. godine

b) Doma za stare i nemoćne
2.Datum sklapanja:03. ožujka 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 17.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverska 24,
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 18. ožujka 2015. godine

UG. br.27 – 28

Redni broj: EV – BAG 19a/15
1.Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske
dozvole za novu zgradu za potrebe komunalnih poduzeća Općine
Primošten
2.Datum sklapanja: 14. kolovoza 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 89.440,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 65 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverska 24,
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 18. ožujka 2015. godine
19 b/15
1.Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske
dozvole za Dom za stare i nemoćne
2.Datum sklapanja: 14. kolovoza 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 157.750,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 65 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverska 24,
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 18. ožujka 2015. godine
UG. br.29
Redni broj: EV – BAG 20a/15
1. Predmet nabave: Izrada idejnog rješenja zaštitnih pomorskih građevina
na lokaciji uvale poluotoka Raduča u Primoštenu
2.Datum sklapanja: 23. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „OBALA“d.o.o. iz Splita, Gat Sv. Duje1,
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 02. ožujak 2015.
UG. br.30
Redni broj: EV – BAG 20b/15
1. Predmet nabave: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta zaštitnih
pomorskih građevina na lokaciji uvale poluotoka Raduča u
Primoštenu
2.Datum sklapanja: 23. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 50.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „OBALA“d.o.o. iz Splita, Gat Sv. Duje1,
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 02. ožujak 2015.

UG. br.31
Redni broj: EV – BAG 21/15
1. Predmet nabave: Izgradnja nove javne rasvjete
2.Datum sklapanja; 29. travnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 123.655,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –
rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
Objavljeno:08. svibnja 2015.

UG. br.32
Redni broj: EV – BAG 22/15
1. Predmet nabave: sanacija asfalta na području Općine Primošten za 2015.
2.Datum sklapanja: 15. lipnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 200.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 195 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: SARAĐEN „d.o.o. iz Dubrave kod Tisnog- Stankovci
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno:15. lipnja 2015. godine

UG. br.33
Redni broj: EV – BAG 23/15
1. Predmet nabave: Ugovor o nabavi popravka opločenja obalnog zida u Primoštenu
2.Datum sklapanja: 03. srpnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 20.568, 30 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JADRANKAMEN KAŠTELA“d.o.o. iz Kaštel Sućurca
Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 03. srpnja 2015. godine

UG. br.34
Redni broj: EV – BAG 24a/15
1. Predmet nabave: usluge promocije na Z1 TV –u / zaj općina i TZ/
2.Datum sklapanja: 12. svibnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 25.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „UNIMEDIA“d.o.o. iz Zagreba, Rapska 37,
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 12. svibnja 2015. godine2015.

UG. br.35
Redni broj: EV – BAG 24b/15
1. Predmet nabave: usluge promocije snimanje reportaže / zaj općina i TZ/
2.Datum sklapanja: 10. srpnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 1380 eura preračunato u kune po srednjem tečaju HNB
na dan plaćanja
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JAN AUDIO“ d.o.o. iz Kisača, Trg Jana Amosa
Kamenskog 6
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 12. srpnja 2015. godine2015.

UG. br.36
Redni broj: EV – BAG 24c/15
1. Predmet nabave: usluge promocije „ Ćakula kroz život“
2.Datum sklapanja: 28. srpnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 3.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „THERA“ iz Splita, Kraj Sv. Marije 1/II,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
Objavljeno: 28. srpnja 2015. godine2015.

UG. br.37
Redni broj: EV – BAG 26/15 / veza 26/14
1. Predmet nabave: nastavak sanacije šetnice oko Velike Raduče u Primoštenu
2.Datum sklapanja: 20. listopada 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 242.950,00kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 70 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „STINA ŠIBENIK„ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička3
6.Plaćanje: Proračun Šibensko kninske županije i Općine sukladno sklopljenom
Sporazumu Šibensko kninske županije i Općine Primošten, Klasa: 934-04/15-02/02;
Ur.broj: 2182/02-02-15-2 od dana 26. veljače 2015. godine. i Anexu od 08. srpnja 2015.
Objavljeno: 08. srpnja 2015.

UG. br.38
Redni broj: EV – BAG 27a/15
1. Predmet nabave: izrada školjere od Vile Fanč prema Maloj Raduči
2.Datum sklapanja: 22. travnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 62.000,00 kuna/ nije u sustavu PDV-a/
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“ FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane 25
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno:22. travnja 2015. godine
UG. br.39
Redni broj: EV – BAG 27b/15
1. Predmet nabave: izrada II Faze školjere od Vile Fanč prema Maloj Raduči
2.Datum sklapanja: 15. listopada 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 81.600.00 kuna / nije u sustavu PDV-a/
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „FAŽANKA TOURS „ s Pašmana, Mrljane 25
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 15. listopada 2015. godine

UG. br.40
Redni broj: EV – BAG 28a/15
1. Predmet nabave: usluge sistematskog pregleda
2.Datum sklapanja: 30. lipnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a:3.640,96 kuna / mjesec odnosno 21.845,76 kuna za 6mj.
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 180 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: GRAWE Hrvatska d.d. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 5
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno:2015. godine

UG. br.41
Redni broj: EV – BAG 28b/15
1. Predmet nabave: usluge osiguranja od nesretnog slučaja
2.Datum sklapanja: 26. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a:371,20 kuna / mjesec odnosno 4.454,00 kuna godišnje
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: GRAWE Hrvatska d.d. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 5
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno:05. ožujka 2015. godine

UG. br.42
Redni broj: EV – BAG 29a/15
1. Predmet nabave: Ugovor o nabavi zastavica
2.Datum sklapanja: 17. lipnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 11.827, 50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Krojački obrt „VALENTIN“ Sv. Ilije Beletinec Stjepana
Radića 9
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 17. lipnja 2015. godine

UG. br.43
Redni broj: EV – BAG 29b/15
1. Predmet nabave: Ugovor o nabavi braga/postolja za zastavice
2.Datum sklapanja: 17. lipnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 10.725,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BRAMAR MONT“ d.o.o iz Solina- Mravinci, Marka
Marulića
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 17. lipnja 2015. godine

UG. br.44
Redni broj: EV – BAG 30/15
1.Predmet nabave: Ugovor o nabavi zatvarača parkirališta
2.Datum sklapanja: 13. svibnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 17.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“FAVIS SAMOBOR“ d.o.o. iz Samobora, Velika
Rakovica 35
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:13, svibnja 2015. godine

UG. br.45
Redni broj: EV – BAG 31/15
1.Predmet nabave: Ugovor o pripremi i izvođenju vatrometa za Dan Općine Primošten
2.Datum sklapanja: 08.. svibnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 16.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 2 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“BOOM“ iz Splita Kapićeva 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: 08. svibnja 2015. godine

UG. br.46
Redni broj: EV – BAG 33/15
1.Predmet nabave: Ugovor i nabavi usluga rada bagerom i kamionom za temeljne
stope prometnih portala u Primoštenu.
2.Datum sklapanja: 16. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 22.500,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi TOME TRANSKOP iz Primoštena,
Grgura Ninskog 16
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:03. ožujka 2015. godine

UG. br.47
Redni broj: EV – BAG 35/15
1.Predmet nabave: Ugovor o uređenju i pripremi plaža u Primoštenu
2.Datum sklapanja: 17. lipnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 16.680,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 4 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi TOME TRANSKOP iz Primoštena,
Grgura Ninskog 16
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:17. lipnja 2015. godine

UG. br.48
Redni broj: EV – BAG 36/15
1.Predmet nabave: Ugovor o uređenju odvojka Put Glavičice dekorativnim betonom
i Anex
2.Datum sklapanja: 19. lipnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 70.604,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 4 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „COSMIC KOMERCE“d.o.o. iz Splita, Penića 11
6.Plaćanje: iz Proračuna općine„STINA ŠIBENIK„ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička3
Objavljeno : 19. lipnja 2015. godine

UG. br.49
Redni broj: EV – BAG 37/15
1.Predmet nabave: Ugovor o nabavi prometnih ogledala
2.Datum sklapanja: 24. studenog 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 10.500,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 47dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK„ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen

UG. br.50
Redni broj: EV – BAG 40/15
1. Predmet nabave: nabava radova i materijala za rad na „Gomili na Garbini
2.Datum sklapanja: 16. studenog 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 70.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mj.
5.Subjekt s kojim je sklopljen: općinska Komunalna poduzeća „BUCAVAC
d.o.o. i „Primošten odvodnja“ d.o.o. , oba iz
Primoštena, Sv. Josipa 7
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:16. studenog 2015. godine

UG. br.51
Redni broj: EV – BAG 42/15
1.Predmet nabave: Ugovor o nabavi usluge prijevoza putokaznog portala
2.Datum sklapanja: 16. veljače 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 10.900,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 dan
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevoznik GRACIN TRANSPORT iz Primoštena,
Lokvice 2 -Bilo
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno:16. veljače 2015. godine

UG. br.52
Redni broj: EV – 47/15
1. Predmet nabave: nabava 7000 l lož ulja
2.Datum sklapanja: 19. listopada 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 26.040,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „TROMILJA BENZIN“d.o.o. iz Lozovca, Tromilja 1/a
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno:05. studenog 2015. godine

UG. br.53
Redni broj: EV – BAG 48/15
1. Predmet nabave: Ugovor o nabavi „Ruže vjetrova“ – Primošten
2.Datum sklapanja: 03. rujna 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 94.938,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JADRANKAMEN KAŠTELA“d.o.o. iz Kaštel Sućurca
Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 03.rujna 2015. godine

UG. br.54
Redni broj: EV – BAG 49/15
1.Predmet nabave: Ugovor o nabavi radova proširenja postojećeg i izradi dijela novog
puta od magistrale do vrha Gaja
2.Datum sklapanja: 09. srpnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 85.800,00kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi TOME TRANSKOP iz Primoštena,
Grgura Ninskog 16
UG. br.55
Redni broj: EV – BAG 54/15
1. Predmet nabave: nabava rasvjetnih stupova visine 5,6m
2. Datum sklapanja: 30. prosinca 2015.
3. Iznos bez PDV-a: 129.960,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Tvornica rasvjete“ DEKOR„ d.o.o. iz Zaboka, K.Š.
Đalskog 27/1
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen: 30. prosinca 2015. godine

UG. br.56
Redni broj: EV – BAG 55/15
1.Predmet nabave: nabava radnog sola i ugradbenog ormara
2. Datum sklapanja: 14. srpnja 2015. godine
3. Iznos bez PDV-a: 11.016,00kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „SLIV OPREMA„ d.o.o. iz Zagreba, Ožujska 10
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen: 04. kolovoza 2015. godine
UG. br.57
Redni broj: EV – BAG 56/15
1.Predmet nabave: nabava 10.800 tona tucanika za potrebe u 2016.godini
2. Datum sklapanja: 20. studenog 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 194.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KONJUŠKA„ d.o.o. iz Primoštena, Draga bb
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen: 04. prosinca 2015. godine

UG. br.58
Redni broj: EV – BAG 57/15
1. Predmet nabave: umjetnička izrada kipa / u naravnoj veličini/ u polistirenu za
spomenik Gospe od Loreta
2. Datum sklapanja: 15. listopada 2015. godine
3.Iznos: 349.999,75 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Akademski slikar – mozaičar Milun Garčević iz
Zagreba, Siget 18C
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen: 25. listopada 2015. godine

UG. br.59 -60
Redni broj: EV – BAG 58/15
Predmet nabave: nabava materijala za potrebe II. faze spomenika Gospe od
Loreta
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 199.900. kuna
a/
1.Predmet nabave: Ugovor o nabavi potrošnog materijala za realizaciju II faze
Spomenika Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja: 20. studenog 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 21.453,85kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Kamenović „ d.o.o. iz Zagreba, Franje Puškarića 104a

b/
Redni broj: EV – BAG 58b /15
1.Predmet nabave: Ugovor o nabavi potrošnog materijala za realizaciju II faze
Spomenika Gospe od Loreta/ poliest. smola i dr/
2.Datum sklapanja: 20. studenog 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 39.083,15kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ INTERKOMERCE Export – import „ d.o.o. iz
Umaga. E. Miloša 20
UG. br.61
Redni broj: EV – BAG 59/15
1. Predmet nabave: nabava izrade i postavljanja dvostranog panoa
2. Datum sklapanja: 22. listopada 2015. godine
3. Iznos bez PDV-a: 80.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „STINA ŠIBENIK„ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen: 26. listopada 2015. godine

UG. br.62 – 63
Redni broj: EV – BAG 60/15
Predmet nabave: arheološke usluge
a/arheološkog pregleda na području „ Gradina Kremik“
2. Datum sklapanja:11. rujna 2015. godine
3. Iznos bez PDV-a: 4.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „NEIR„ d.o.o. iz Splita, Vukovarska 128
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen: 11. rujna 2015. godine

b/arheološko istraživanje na području „Gradina Kremik“
2. Datum sklapanja:11. rujna 2015. godine
3. Iznos bez PDV-a: 130.350,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „NEIR„ d.o.o. iz Splita, Vukovarska 128
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen: 11. rujna 2015. godine

UG. br.64
Redni broj: EV – BAG 61/15
1. Predmet nabave: izrada opisa, prikaza zahvata u prostoru reciklažnog dvorišta
geotehn. Istr. Radovi, izrada geodetskog projekta i
idejn. rj/
2.Datum sklapanja: 30. rujna 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 25.500,00.kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 dana dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: “VIT PROJEKT“ d.o.o. iz Splita, Sedam Kaštela 6
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 07. prosinca 2015. godine

UG. br.65
Redni broj: EV – BAG 63/15
1.Predmet nabave :POŠTANSKE USLUGE/ za 2016./
2.Datum sklapanja: prosinca 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 80.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseca
5.Subjekt s kojim je sklopljen: HP- Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: prosinca 20145 godine

UG .br 66
Redni broj: EV – BAG 64/15
1. Predmet nabave: nabava betona za poljski put Vinovac
2.Datum sklapanja: 20. studenog 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 22.089,60kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: “SCHUSTER TURIZAM“d.o.o. iz Zagreba, Av.
Dubrava 256H
6.Plaćanje: Proračun Općine.
Objavljeno: 04. prosinca 2015. godine

UG .br 67
Redni broj: EV – BAG 65/15
1.Predmet nabave: Ugovor o autorskom djelu – izrada poliesterskog negativa
skulpture Gospe od Loreta po
gotovom modelu
2.Datum sklapanja: 23. studenog .2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 200.000,00kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Akademski kipar Marin Marinić iz Zagreba,Kačićeva21
Objavljeno: 23. studenog 2015. godine

UG .br 68
Redni broj: EV – BAG 66/15
1.Predmet nabave: Ugovor o pružanju usluga keteringa
2.Datum sklapanja: 10. prosinca 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 72.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“ ARKADA“ d.o.o. iz Splita, – Podstrana, Poljičkih
knezova 13
Objavljeno: 10 prosinca 2015. godine
UG .br 69
Redni broj: EV – BAG 68/15
1.Predmet nabave: nabava vantroškovničkih radova na nogometnom igralištu kod
OŠ PRIMOŠTEN
2. Datum sklapanja: 21. prosinca 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 89.089,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“ EDEL SPORT“ d.o.o. iz Zagreba, Bolnička cesta
49a
Objavljeno: 2. prosinca 2015. godine

UG .br 70
1. Predmet nabave: Ugovor o izradi elaborata zaštite okoliša za ocjenu procjene
utjecaja na okoliš
2.Datum sklapanja: 01. rujna 2015. godine
3. Iznos bez PDV-a:.20.000,00 kn
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Institut“ IGH „d.d. iz Zagreba, Janka Rakuša 1,
Objavljeno: 18. rujna 2015. godine
UG .br 71
Redni broj: 76/15
1.Predmet nabave: Ugovor o nabavi usluga koordinatora ZRN za tri gradilišta/
2.Datum sklapanja: 16. studenog 2015.
3.Iznos bez PDV-a: 18.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 180 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ELEKTRO ING“ d.o.o. iz Šibenika, Matije Gupca 64
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: 07. prosinca 2015. godine
UG .br 72
1.Predmet nabave: Anex Ugovora o izradi VI.- Izmjena i dopuna PPUO Primošten
2.Datum sklapanja: 21. prosinca 2015.
3.Iznos bez PDV-a:8.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: 21. prosinca 2015. godine

UG .br 73
1.Predmet nabave: Anex Ugovora za projektiranje
/dodatne usluge revizije statičkog proračuna ;izmjena izvedbenog projekta
Spomenik Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja: 21. prosinca 2015.
3.Iznos bez PDV-a:12.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljeno: 21. prosinca 2015. godine

OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA BAGATELNE NABAVE TIJEKOM 2014.

Redni broj: EV – BAG 1/14

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi 6.800 tona tucanika
 2. Datum sklapanja: 20. siječnja 2014. godine
 3. Iznos bez PDV-a: 122.400,00 kuna
 4. Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
 5. Subjekt s kojim je sklopljen: „KONJUŠKA“d.o.o. iz Primoštena Burnjeg, Draga 1/F
 6. Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 20. siječnja 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 2/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju radova I. faze adaptacije na čest. zgr.. 392/2 k.o.

Primošten

2.Datum sklapanja: 13. siječnja 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 96.375,52 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.     iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 04. veljače 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 3/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi komunalne opreme

– kanti za prikupljanje otpada

/ za potrebe vlastitog Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ /

2.Datum sklapanja: 28. veljače 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 99.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRADATIN“ d.o.o. iz Sesveta, Livadarski put 19

6.Plaćanje:60% iz Proračuna općine a 40% bespovratna sredstva Fonda

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Objavljeno: 12. ožujka 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 4/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi signalizacije

2.Datum sklapanja: 05. veljače 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 14.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.      iz Šibenika, Žaborička 3

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:04. veljače 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 5/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi idejnog rješenja za pribavljanje posebnih uvjeta gradnje za građenje zgrade poslovno društvene namjene

2.Datum sklapanja: 17.ožujka 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 29.880,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverska 24,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:04. veljače 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 6/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor za nabavu demontaže starih i nabava s postavljanjem novih

vrata, škura i prozora za zgr. 392/2 k.o.Primošten i Anex

2.Datum sklapanja: 14.ožujka 2014. godine i 10. travnja 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 52.678,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Stolarija PEKODRVO Vl. Blaž Španja iz Vodica,

K.Pamukovića 86,

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:15. travnja 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 7/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor za nabavku lož ulja

2.Datum sklapanja: 04. veljače 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 20.928,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „TROMILJA BENZIN“d.o.o. iz Lozovca, Tromilja 1/a

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:04. veljače 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 8/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavci uredskog materijala za potrebe Općine Primošten

za 2014.godinu

2.Datum sklapanja: 25. veljače 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 69.900,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

 1. Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS CO“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1
 2. Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:15. travnja 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 9/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne /deratizacije, dezinsekcije i

dezinfekcije/ na području Općine Primošten za 2014. godinu i Anex

2.Datum sklapanja: 03. ožujka 2014. godine / 12. ožujka 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 24.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

 1. Subjekt s kojim je sklopljen: „AS – EKO“ d.o.o. iz Šibenika, Industrijska zona Podi , Dolačka 2
 2. Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:15. travnja 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 10/14

1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi nadzora nad modernizacijom javne rasvjete u Primoštenu primjenom mjera energetske učinkovitosti i svjetlosnog onečišćenja

2.Datum sklapanja: 18. ožujka 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 23.500,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ELEKTROMIX“ d.o.o. iz Šibenika, Matije Gupca 64

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:15. travnja 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 11/14 – poništenje postupka

Predmet nabave: NABAVA SPECIJALNE SINTETIČKE PODLOGE S

                                 KOMBINACIJOM   KVARCNOG PIJESKA I GRANULATA

           S POSTAVLJANJEM

Objavljeno:08. travnja 2014. godine

   Redni broj: EV – BAG 12/14 poništenje postupka

Predmet nabave: NABAV OPREME ZA IGRALIŠTE

Objavljeno: 08. travnja 2014. godine

 Redni broj: EV – BAG 13/14 poništenje postupka

Predmet nabave: NABAVA , DOPREMA, MONTAŽA,

                                     POSTAVLJANJE I SPAJANJE RASVJETE ZA IGRALIŠTE

Objavljeno: 08. travnja 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 14/14 poništenje postupka

     Predmet nabave: idejno rješenje za štekate i štandove Općine Primošten

Objavljeno: 08. travnja 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 15/14

 1. Predmet nabave: IZRADA PUTOKAZNOG PORTALA I

                                                 PUTOKAZNIH STUPOVA

2.Datum sklapanja: 11. travnja 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 119.530,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „DALEKOVOD PROIZVODNJA“d.o.o.

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 15. travnja 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 16/14

 1. Predmet nabave: RADOVI ZAMJENE I POPLOČENJA SKALA                                                

2.Datum sklapanja: 20. svibnja 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 91.123,02 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JADRANKAMEN KAŠTELA“d.o.o.

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 22. svibnja 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 17/14

 1. Predmet nabave: NABAVA USLUGA PRIJEVOZA TUCANIKA

                           na relaciji Konjuška – poluotok Raduča s PLANIRANJEM

2.Datum sklapanja: 11. travnja 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 119.530,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 14. ožujka .2014. godine

 Redni broj: EV – BAG 18/14 poništenje postupka1.

Predmet nabave: NABAVA DODATNE SIGNALIZACIJE ZA 2014.

Objavljeno: 06. lipnja 2014. godine

 

     EV- BAG 19/14

Redni broj: EV – BAG 19/14

 1. Predmet nabave: IZRADA AKATA PROSTORNOG UREĐENJA

                                                         OPĆINE PRIMOŠTEN

a/ izrada VI. Izmjena i dopuna PPUO Primošten  

2.Datum sklapanja: 05. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 55.200,00kunakuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 05. prosinca 2014. godine

b/ izrada Izmjena i dopuna UPU šireg područja naselja „Primošten“

2.Datum sklapanja: 05. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 05. prosinca 2014. godine

 

Redni broj: EV – BAG 20/14

 1. Predmet nabave: UREĐENJE 4 PRIMOŠTENSKE PLAŽE                            

2.Datum sklapanja: 05. svibnja 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 109.950,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 05. svibnja 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 21/14

 1. Predmet nabave: ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI U PRIMOŠTENU                            

2.Datum sklapanja: 30. rujna 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 64.410,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK„ d.o.o. iz Šibenika,   Žaborička3                                                    

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 02. listopada 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 22/14

 1. Predmet nabave: IZRADA KOMPLET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE                          

2.Datum sklapanja: 28. srpnja 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 94.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK„ d.o.o. iz Šibenika,   Žaborička 3

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 29. srpnja 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 23/14

 1. Predmet nabave: DODATNA NABAVA TUCANIKA – II dio                    

2.Datum sklapanja: 07.listopada 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 72.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:75 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KONJUŠKA“ d.o.o., Primošten Burnji, Draga 1/F

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 09.listopada 2014.

Redni broj: EV – BAG 24/14

 1. Predmet nabave: NABAVA TUCANIKA ZA POTREBE U 2015.                        

2.Datum sklapanja: 10.listopada 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 144.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:150 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KONJUŠKA“ d.o.o., Primošten Burnji, Draga 1/F

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 10.listopada 2014.

Redni broj: EV – BAG 25/14

 1. Predmet nabave: HORTIKULTURNO UREĐENJE za ZS                        

2.Datum sklapanja ………………2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 69.939,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „CIB TRADE“d.o.o. iz Šibenika. Z.Frankopanska 3,

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno:…………………….. 2014.

Redni broj: EV – BAG 26/14

 1. Predmet nabave:SANACIJA ŠETNICE OKO VELIKE RADUČE                      

2.Datum sklapanja 24. studenog 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.iz Šibenika, Žaborička 3/G

6.Plaćanje: Proračun Šibensko kninske županije i Općine sukladno sklopljenom

Sporazumu Šibensko kninske županije i Općine Primošten, Klasa: 402-07/14-01/11;

Ur.broj: 2182/1-06-14-4 od dana 04. ožujka 2014. godine.

Objavljeno: 05. prosinca 2014.

Redni broj: EV – BAG 28/14

 1. Predmet nabave:REKONSTRUKCIJA JAVNE FASVJET U

                                              DUBROVAČKOJ ULICI                        

2.Datum sklapanja …11. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a:85.400,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –

                                                                                 rogozničkog odreda 3

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 18. prosinca 2014.

Redni broj: EV – BAG 29/14

 1. Predmet nabave:VANJSKI SUSTAV VIDEO NADZORA

                                             a/ zgr. „TRN“

                                             b/ „Bedem“                        

a/ zgr. „TRN“

2.Datum sklapanja 15. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a:19.150,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: USLUŽNI OBRT“ MTI –SAT“ Vlasnik Milan Ćuka

                                                                                                         iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno 18. prosinca 2014.

b/ „Bedem“          

2.Datum sklapanja 15. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 8.842,50 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: USLUŽNI OBRT“ MTI –SAT“ Vlasnik Milan Ćuka

                                                                                                        iz Šibenika, Vrulje 38

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Redni broj: EV – BAG 31/14

 1. Predmet nabave: NASTAVAK UREĐENJA IGRALIŠTA

                                                U BRATSKOM DOCU                      

2.Datum sklapanja : 10. prosinca 2014.

3.Iznos bez PDV-a. 20.000,00,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JOKE TRANS“ Obrt za prijevoz iz Primoštena,

                                                                               Široke bb- Vl. Josip Huljev

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno:18. prosinca 2014.

Redni broj: EV – BAG 32/14

 1. Predmet nabave: USLUGE KLAPSKOG REPERTOARA                  

2.Datum sklapanja : 11. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a:6.834,75.kuna X 2

4.Razdoblje za koje je sklopljen: večernji nastup za 25.12. u 23;00 / 60 min/

5.Subjekt s kojim je sklopljen:KALAPA „RIŠPET“ – član klape Frane Jukić

6.Plaćanje: Proračun Općine zaj. Pokroviteljstvo s TZ primošten .

Objavljeno:18. prosinca 2014.

Redni broj: EV – BAG 33/14

 1. Predmet nabave: DROBLJENJE 2000m3 KAMENOG MATERIJALA

                                                     U FRAKCIJI 0 -64mm                        

2.Datum sklapanja 11. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a:60.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BEMIX“d.o.o. iz Brodarice, Brodaric Donja 70

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 18. prosinca 2014.

Redni broj: EV – BAG 34/14

1.PREDMET NABAVE : II DIO – NABAVA LOŽ ULJA /4000L/

2.Datum sklapanja: 04. veljače 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 18.528,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „TROMILJA BENZIN“d.o.o. iz Lozovca, Tromilja 1/a

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:18. prosinca 2014. godine

Redni broj: EV – BAG 35/14

1.PREDMET NABAVE :POŠTANSKE USLUGE

2.Datum sklapanja: 04. ožujka 2015. godine

3.Iznos bez PDV-a: 188,120,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 mjeseca

5.Subjekt s kojim je sklopljen:HP- Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno: 26. ožujka 2015. godine

POSTUPCI BAGATELNE NABAVE U TIJEKU:

 Redni broj: EV – BAG 23/14

1. Predmet nabave: DODATNA NABAVA TUCANIKA                          

2.Datum sklapanja:

3.Iznos bez PDV-a: 77.484,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen:

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 03.listopada 2014.

Redni broj: EV – BAG 31/14

1. Predmet nabave: NASTAVAK UREĐENJA IGRALIŠTA

                                                 U BRATSKOM DOCU                      

2.Datum sklapanja : 10. prosinca 2014.

3.Iznos bez PDV-a. 20.000,00,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JOKE TRANS“ Obrt za prijevoz iz Primoštena,

                                                                               Široke bb- Vl. Josip Huljev

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno:18. prosinca 2014.

Redni broj: EV – BAG 32/14

1. Predmet nabave: USLUGE KLAPSKOG REPERTOARA                  

2.Datum sklapanja : 11. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a:6.834,75.kuna X 2

4.Razdoblje za koje je sklopljen: večernji nastup za 25.12. u 23;00 / 60 min/

5.Subjekt s kojim je sklopljen:KALAPA „RIŠPET“ – član klape Frane Jukić

6.Plaćanje: Proračun Općine zaj. Pokroviteljstvo s TZ primošten .

Objavljeno:18. prosinca 2014.

Redni broj: EV – BAG 33/14

1. Predmet nabave: DROBLJENJE 2000m3 KAMENOG MATERIJALA

                                                      U FRAKCIJI 0 -64mm                        

2.Datum sklapanja 11. prosinca 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a:48.000,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen:7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BEMIX“d.o.o. iz Brodarice, Brodaric Donja 70

6.Plaćanje: Proračun Općine.

Objavljeno: 18. prosinca 2014.

Redni broj: EV – BAG 34/14

1.PREDMET NABAVE : II DIO – NABAVA LOŽ ULJA /4000L/

2.Datum sklapanja: 04. veljače 2014. godine

3.Iznos bez PDV-a: 18.528,00 kuna

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana

5.Subjekt s kojim je sklopljen: „TROMILJA BENZIN“d.o.o. iz Lozovca, Tromilja 1/a

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

Objavljeno:18. prosinca 2014. godine