Temeljem Zaključka Vlade Republike  Hrvatske  od dana 17.03. 2011. godine („Narodne novine „broj: 32/11) a sukladno članku 20. stavku 1. točki 4. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine „ br 172/03 i 144/10) Općina Primošten zastupana po zakonskom  Načelniku Stipi Petrina objavljuje:

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVIH IZVRŠENJA

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2019.

 

MV-1/19

1.Vrsta ugovora: Izgradnja prometnice u naselju Dolac

2.Datum sklapanja:15.travnja 2019. godine

3.Iznos bez PDV-a:1.252.412,00

4.Razdoblje za koje je sklopljen: 25 mjeseci

5.Subjekt s kojim je sklopljen: Sarađen d.o.o. OIB:59578167745

6.Plaćanje: iz Proračuna općine

7.CPV: 45233000-9

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2017.(PDF)

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2016. (PDF)

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2015.  (PDF)

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2014.  (PDF)

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2013.  (PDF)

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2012.  (PDF)

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2011.  (PDF) 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2010.  (PDF)