Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2024.

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za programe / projekte javnih potreba u području kulture i udruga civilnog društva Općine Primošten za 2024.

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za programe / projekte javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2024.

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten

Upute za prijavitelje

OBRASCI:

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu

3.5. Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza

3.6.1. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta

3.6.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta

3.6.3. Obrazac financijskog izvještaja

2. ponovna javna rasprava o Prijedlozima X. izmjena i dopuna PPUOP

Prijedlog planova za 2. ponovnu javnu raspravu

X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

Grafika

Plan urbanističkih mjera zaštite

Tekst

III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja “Primošten”

Grafika

Plan urbanističkih mjera zaštite

Tekst