POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU FLAG- A LANTERNA

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU FLAG- A LANTERNA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Lanterna“ kreće s pripremnim radnjama izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja će odrediti smjer razvoja ribarstvenog područja za razdoblje do 2027.godine.

U okviru ove, prve faze, intencija je prikupiti projektne ideje koje bi zainteresirani dionici željeli prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava na buduće natječaje FLAG- a.

Prikupljene projektne ideje poslužit će kao temelj za izradu buduće Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Lanterna i samih natječaja.

Dionici se mogu uključiti slanjem projektnih prijedloga ispunjavanjem Obrasca koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Za podnošenje projektne ideje nije nužno popunjavanje svih polja u obrascu. Također napominjemo da dostavljene projektne ideje podliježu pravnoj zaštititi intelektualnog vlasništva.

Napominjemo kako svi projekti koji se planiraju prijaviti na buduće natječaje FLAG-a moraju biti povezani s morem i/ili sektorom ribarstva i akvakulture, moraju se provoditi na području FLAG- a, odnosno rezultati projekta se moraju ostvariti na području djelovanja FLAG- a.

Područje FLAG-a čini pet jedinica lokalne samouprave: grad Šibenik, te općine Bilice, Primošten Rogoznica i Marina.

Sljedeća faza obuhvatit će radionice i sastanke tijekom narednih mjeseci na kojima ćemo detaljnije razgovarati o predloženim projektima kako bi na vrijeme uvidjeli moguće probleme i izazove, ali i mogućnosti međusobne suradnje i poboljšanja budućih investicija na području djelovanja FLAG-a.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem maila [email protected] te putem telefona na kontakte:  091/ 2207886 ili 098/ 212892.

OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE o Prijedlozima X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten i III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja “Primošten”

Objava ponovne javne rasprave

Prijedlog X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

Grafika

1. Korištenje i namjena površina

2.A. Promet

2.B. Pošta i telekomunikacije

2.C. Elektroenergetika

2.D. Vodnogospodarski sustav – Korištenje voda i odvodnja

3.A. Uvjeti korištenja

3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3.C. Područja primjene planskih mjera zaštite

4.1.A. Građevinsko područje naselja Primošten

4.1.B. Građevinsko područje naselja Primošten

4.2.A. Građevinsko područje naselja Primošten Burni

4.2.B. Građevinsko područje naselja Primošten Burni

4.2.C. Građevinsko područje naselja Primošten Burni (Bilo i Dolac)

4.3. Građevinsko područje naselja Široke i Vezac

4.4. Građevinsko područje naselja Vadalj i Vezac

4.5. Građevinsko područje naselja Kruševo

Plan urbanističkih mjera zaštite

Plan urbanističkih mjera zaštite

Tekst

X. IDPPUO Primošten – Obrazloženje

X. IDPPUO Primošten – Odredbe

X. IDPPUO Primošten – Radni materijal

X. IDPPUO Primošten – Sažetak za javnost

____________________________________________________________

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja “Primošten”

Grafika

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Promet

2.2. Telekomunikacije i energetski sustav

2.3. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. Oblici korištenja

4.2. Način gradnje

Plan urbanističkih mjera zaštite

Plan urbanističkih mjera zaštite – Grafika

Plan urbanističkih mjera zaštite – Tekst

Tekst

III. ID UPU šireg područja naselja Primošten – radni materijal

Obrazloženje

Odredbe za provođenje

Sažetak za javnost

Javni poziv Šibensko-kninske županije za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim subjektima u 2023. godini

Obavještavamo Vas da je Šibensko-kninska županija objavila

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava

gospodarskim subjektima u 2023. godini

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za sufinanciranje troškova:

  • marketinških aktivnosti za troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora), izrada idejnog rješenja za oblikovanje proizvoda ili usluge (dizajn), izrada internetske stranice, oglašavanje i izrada promidžbenog materijala,
  • stručnog osposobljavanja i usavršavanja, osim troškova studija i redovnog školovanja,
  • kupnje dugotrajne imovine za registriranu djelatnost pojedinačne nabavne vrijednosti iznad 400,00 EUR-a (bez PDV-a),
  • razvoja inovacija i to za troškove savjetodavnih usluga za inovacije, troškove pomoćnih usluga za inovacije, troškove dobivanja, potvrđivanja i obrane patenta i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva),
  • troškovi izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU.

Korisnici Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, i 121/16) isključivo obrti, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te imaju najmanje 1 zaposlenog.

Sufinancirati se može do 80% prihvatljivih ostvarenih troškova, a najviše do 1.350,00 EUR.

Iznimno, kod kupnje strojeva, opreme i alata ukoliko pojedinačna nabavna vrijednost nove opreme prelazi iznos od 3.300,00 EUR (bez PDV-a) može se odobriti do najviše 2.650,00 EUR.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. studenog 2023. godine (ovisno koji uvjet prije nastupi).

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-708 ili 022/460-737.

Više informacija o Pozivu kao i dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2023.

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u području kulture i udruga civilnog društva Općine Primošten za 2023.

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2023.

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten

Upute za prijavitelje

OBRASCI:

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu

3.5. Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza

3.6.1. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta

3.6.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta

3.6.3. Obrazac financijskog izvještaja

Obavijest iz Vodovod i odvodnje d.o.o. Šibenik

Niske vremenske temperature i slaba zaštićenost vodomjernih mjesta, šahtova, u mnogim slučajevima prouzrokuju pojavu pucanja stakla vodomjera a često i oštećenje kompletnog vodomjera. Najčešći uzrok zbog kojeg građani ostaju bez vode je smrzavanje vode u dijelovima internih vodovodnih instalacija koje nisu dovoljno zaštićene ili se na njima voda rijetko koristi.

Interne vodovodne instalacije čine svi cjevovodi iza glavnog vodomjera. Za njihovo održavanje su zaduženi korisnici vodovodne usluge, te ih savjetujemo da još jednom provjere zaštitu svojih vodomjera i vodovodnih instalacija.

Neophodno je da se blagovremeno izvrši zaštita vodomjernih mjesta i instalacija od mraza, tako što će se vodomjer i otkrivene cijevi obložiti odgovarajućim termo izolacijskim materijalom -stiropor, staklena vuna i sl. Eventualni nedostatak navedenog izolacijskog materijala može se nadomjestiti starim dekama i slično. Sve vodovodne cijevi koje se nalaze na otvorenom

neophodno je isprazniti kao i, ukoliko je moguće, zatvoriti otvoreni prostor u kojem su smještene vodovodne instalacije. U pravilu, voda se ledi u najplićim i nezaštićenim dijelovima instalacije kao i negrijanim dijelovima zgrada. Ovaj trošak je puno manji od onog koji nastaje zbog puknuća cijevi nakon što se voda zaledi.

Korisnicima koji primijete da su ostali bez vode savjetujemo da prvo provjere stanje instalacija u vodomjernom oknu te pokušaju okrenuti ventil ali nikako na silu. Ventil koji nije moguće okrenuti upućuje da je voda u instalacijama u vodomjernom oknu zaleđena. Najbrže će se odlediti pomoću isparavanja tople vode u zatvorenom oknu sa spuštenim poklopcem. Zamrznute instalacije nikako se ne smiju odleđivati direktnim polijevanjem tople vode preko njih, niti korištenjem otvorenog plamena. Za ponovnu uspostavu vodoopskrbe potrebno je pregledati svaki dio instalacije.

Stoga, upozoravamo građane i upravitelje zgrada da blagovremeno poduzmu potrebne mjere zaštite, koje će evidentno utjecati na to da kućni budžeti ne budu dodatno opterećeni izdvajanjem za popravke instalacija i vodomjera.

Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti sami riješiti problem odmrzavanja vode u cijevima iza glavnog vodomjera, poželjno je da se obrate stručnim osobama – vodoinstalaterskim firmama ili upraviteljima.

S poštovanjem,

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.