Financijski izvještaji proračunskih korisnika
Financijski izvještaji Općine Primošten

Financijski izvještaj od 01.01.2022.-30.09.2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2023.

Konsolidirani financijski izvještaj od 01.01.2022.-30.06.2023.

Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2023.

Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Primošten za 2022. godinu

Konsolidirani godišnji izvještaj Općine Primošten za 2022.

Godišnji financijski izvještaj Općine Primošten 01.01. – 31.12.2022. – bilješke

Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2022. + Bilješke 

Konsolidirani financijski izvještaj od 01.01.2022.-30.06.2022. + Bilješke

Konsolidirani financijski izvještaj od 01.01.2022.-30.06.2022. (excel)

Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2022. + Bilješke

Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2022. (excel)

Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2022. + Bilješke

Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2022. (excel)

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten 01.01.-31.12.2021

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Konsolidirani financijski  izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. (excel)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. ( excel)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01. 01. do 31.12.2021. s bilješkama

Financijski izvještaj Općine Primosten za razdoblje 01.01.-30.09.2021. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01 do 30.06.2021. godine (excel) 

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01 do 30.06.2021. godine 

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01. do 30.06. 2021. godine (excel) 

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01. do 30.06. 2021. godine s bilješkama

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01. 01. do 31.03.2021. s bilješkama 

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01. 01. do 31.03.2021. (excel) 

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine s bilješkama

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine (excel)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.09. godine s bilješkama

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.09. (excel) 

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine (excel)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine s bilješkama

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine (excel)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01-31.03.2020. godine s bilješkama 

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje 01.01-31.03.2020. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten (Excel) za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine ( s bilješkama)

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.09.2019. godine

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

Financijski izvještaj Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.03.2019. godine

Konsolidirani izvještaj Općine Primošten 01.01. – 31.12. 2018.

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12. 2018. Općina Primosten

Bilješke 2017.

Konsolidirani izvještaj 01.01. – 31.12. 2017.

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12. 2017. Općina Primosten

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.09.2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.06.2017.

Konsolidirani izvještaj 01.01. – 30.06. 2017.

Konsolidirani izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 31.12.2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 31.12.2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.09.2016.

Konsolidirani izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.06.2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.06.2016.

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Primošten za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Primošten za 2015. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01. – 30.06.2015.

Godišnji financijski izvještaj Općine Primošten za 2014.

Konsolidirani izvještaj Općine Primošten za 2014. godinu

PLAN PRORAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2024. GODINU

Proračun u malom za 2024. godinu

Obrazloženje proračuna Općine Primošten za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2024. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2024.

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2024. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2024. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2024. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2024. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U OPĆINI PRIMOŠTEN ZA 2024. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2024. GODINU

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2023. GODINU

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2023. GODINU

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2023. GODINU

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2023. GODINU

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2023. GODINU

Prijedlog proračuna Općine Primošten za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.

Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu

Proračun u malom 2023.

Proračun Općine Primošten za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu i 2025. godinu

Obrazloženje Općine Primošten za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu i 2025. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2023. godinu 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2023. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2023. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2023. godinu

 Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten u 2023. godini 

Program korištenje sredstava naknade za nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Primošten za 2023. godinu

Plan razvojnih programa Općine Primošten za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu i 2025. godinu 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2023. godinu 

I. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu 

I. izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. godinu 

II. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. godinu 

I. izmjene i dopune javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2022. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2022. godini 

I. izmjene i dopune javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten u 2022. godini 

I. izmjene i dopune programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Primošten za 2022. godinu 

Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2022. godinu 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primoštena za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-31.12.2021

Proračun u malom za 2022. godinu

Proračun Općine Primošten za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.

Obrazloženje proračuna Općine Primošten za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2022. godinu

Plan razvojnih programa za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2022. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2022. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2022. godinu

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Primošten u 2022. godini

 Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2022.-2024. 

Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenje proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten prema programima za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.

Odluka o prihvaćanju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.

I. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. 

II. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. 

Izmjene i dopune proračuna za 2021. 

Proračun u malom 2021. 

Proračun Općine Primošten za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

II. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu

Obrazloženje proračuna Općine Primošten za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Plan razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu

I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2021. godini

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2021. godini

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2021. godini

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2021. godinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2021. godinu

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Primošten za 2021. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2021. godinu

II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2021.

II. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2020. godini

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten u 2020. godini

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2020. godini

II. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten u 2020. godini

II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten u 2020. godini

II. Izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten u 2020. godini

Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten prema programima za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2021.-2023. 

Prilog 1. – Prijedlog financijskog plana

Prilog 2. – Tehničke karakteristike obrazloženja financijskog plana

Prilog 3. – Obrazac prijedloga razvojnog/investicijskog projekta/programa

I. Izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu 

I. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

I. Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu 

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

Proračun u malom 2020.

Proračun Općine Primošten za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojni programa 2020. – 2022. godina Općina Primošten

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2020. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2020. godinu

Program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu

Prijedlog proračuna 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Upute za izradu prijedloga Proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2020.-2022. 

Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01-30.06.2019. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna prema programima za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine

Upute za izradu prijedloga Proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2019.-2021. 

 Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvršenja proračuna za razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primošten od 01.01.2018.-.31.12.2018. godine

I. Izmjene i dopune programa građenja i komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje proračuna za 2019. godinu

Proračun u malome za 2019.

Proračun Općine Primošten za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2019. godini

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2019. godini

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

Plan razvojnih programa 2019. – 2021.

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Prijedlog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godine

II.Izmjene i dopune proračuna za 2018. godine

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2017.

Obrazloženje proračuna za 2018.godinu

Proračun u malom za 2018. godinu

Proračun Općine Primošten za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godina

Odluka o izvršenju Proračuna za 2018.godinu

Plan razvojnih programa za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Program održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godine

Program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018.godine

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2018.godinu

Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2018. s projekcijama za 2019.i 2020.godina

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika Općine Primošten za razdoblje 2018. – 2020.

Odluka i Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna 01.01. – 30.06.2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Proračunski vodič za građane za 2017. godinu

Proračun Općine Primošten za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2017. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

Prijedlog odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2017. godinu

Prijedlog proračuna Općine Primošten za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2016.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine Primošten za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine Primošten za 2015. godinu

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o izvršavanju Proračuna

Izmjene i dopune proračuna Općine Primošten za 2014. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Primošten za razdoblje od 01.01.2014-30.06.2014.