JAVNA NABAVA 2020.

JAVNA NABAVA 2019.

JAVNA NABAVA 2018.

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

JAVNA NABAVA 2017.

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

JN 1/17

Općina Primošten sukladno je članku 88. i 197. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ broj 120/16), temeljem Plana nabave za 2017. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od  28. prosinca 2017. godine objavila Obavijest o nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za postupak:

OPSKRBA ELEKTRIČNOM  ENERGIJOM;

Evidencijski broj objave: 2017/S 0F2 – 0027770

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku je 24. siječnja  2018. do 12,00 sati.

Suglasnost naručitelja za dostavu podataka

Obavijest

Troškovnik

JAVNA NABAVA 2016.

2016.

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

JN 1/16

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – USRH), temeljem Plana nabave za 2016. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 24. studenog 2016. godine objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave OPSKRBA ELEKTRIČNOM  ENERGIJOM; Evidencijski broj objave: 2016/S 002 – 0026142

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 16. prosinca  2016. do 11,00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Suglasnost naručitelja za dostavu podataka

JAVNA NABAVA 2015.

2015.

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – USRH), temeljem Plana nabave za 2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 10. rujna 2015. godine objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave KREDITA 10000000,00 kuna za financiranje kapitalnih projekata Općine Primošten

Evidencijski broj objave: 2015/S 014-0030514.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 20. listopada 2015. do 12,00 sati.

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – USRH), temeljem Plana nabave za 2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 10. rujna 2015. godine objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave KREDITA 10000000,00 kuna za financiranje kapitalnih projekata Općine Primošten

Evidencijski broj objave: 2015/S 002 – 0030104.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 20. listopada 2015. do 12,00 sati.

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – USRH), temeljem Plana nabave za 2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 03. rujna 2015. godine objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Radovi rekonstrukcije i izgradnje partera Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu.

Evidencijski broj objave: 2015/S 002 – 0029495.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 24. rujna 2015. do 12,00 sati.

 

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – USRH), temeljem Plana nabave za 2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 02. rujna 2015. godine objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Radovi rekonstrukcije i izgradnje  preostalog dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu.

Evidencijski broj objave: 2015/S 002 – 0029417.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 22. rujna 2015. do 12,00 sati.

 

OBAVIJEST O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – USRH), temeljem Plana nabave za 2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 11. kolovoza 2015. godine objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave I FAZE RADOVA – SPOMENIK GOSPE OD LORETA: građevinski radovi, vodovod i odvodnja te  električne instalacije faze radova    Evidencijski broj objave: 2015/S 002 – 0027840.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 31. kolovoza 2015. do 12,00 sati.

 

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne

novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem Plana nabave za

2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 20. ožujka 2015. godine

objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za

REKONSTRUKCIJU NOGOMETNOG IGRALIŠTA

Evidencijski broj objave: 2015/S 002 – 0011566.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 09.travnja 2015. do 12,00 sati.

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku31. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne

novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH), u Elektroničkom oglasniku

javne nabave od 26. ožujka 2015. godine objavila Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravci za postupak javne nabave za

REKONSTRUKCIJU NOGOMETNOG IGRALIŠTA

Evidencijski broj objave: 2015/S 014 – 0012595.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku je nepromijenjen i dalje glasi:

09.travnja 2015.do 12,00 sati.

NAPOMENA: pripadajuće Pojašnjenje Naručitelja je u nastavku ove Obavijesti.

Pojašnjenje u vezi postupka javne nabave za “Rekonstrukciju nogometnog igrališta”

Troškovnik – korekcija

_________________________________________________________________________

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne

novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem Plana nabave za

2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 12. ožujka 2015. godine

objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za

RADOVE ASFALTIRANJA 10000m2 u više navarat po ptrebi na području Općine Primošten

Evidencijski broj objave: 2015/S 002 – 0010192.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 01. travnja 2015. do 12,00 sati.

_________________________________________________________________________

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne

novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem Plana nabave za

2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 12. ožujka 2015. godine

objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za I. Fazu radova –

SPOMENIK GOSPE  OD LORETA

Evidencijski broj objave: 2015/S 002 – 0010151.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku:31. ožujka 2015. do 12,00 sati.

Odluka o poništenju postupka javne nabave po isteku roka za dostavu ponuda

________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNE NABAVE U TIJEKU

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 91/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH).), temeljem Plana nabave za 2015. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 27. svibnja 2015. godine objavila Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za radove I FAZA RADOVA –  SPOMENIK GOSPE OD LORETA.   Evidencijski broj objave: 2015/S 002 – 0021153.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 15. lipnja 2015. do 12,00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje

Elektrotehnički projekt (troškovnik) .doc

Elektrotehnički projekt(troškovnik).xls

Građevinski radovi(troškovnik)

Vodovod i kanalizacija (troškovnik)

Odluka o poništenju postupka javne nabave  za spomenik Gospe od Loreta

JAVNA NABAVA 2014.

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13 i 143/13), temeljem Plana nabave za 2014. godinu,

– u Službenom listu Europske unije od 29. siječnja 2014. godine objavila poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za

OBAVIJEST O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

DODATNE OBAVIJESTI
O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

 

Obavijest o sklopljenim Ugovorima o javnoj nabavi
Općine Primošten

dana 16. srpnja 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova asfaltiranja na potezu
Grebešćica – Hodomešćica – Odašiljač uključujući i pripremne radove
u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU
UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijesti : 2012/S 003 – 0040865/ sve sukladno
Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 363-02/11-01/26; Ur.broj: 2182/02-02-12-
17/5 od dana 17. svibnja 2012. godine sa Izvođačem konkretnih radova: „ MD 94“ d.o.o. iz
Šibenika, Trg Ivana Pavla II 2 ; IOIB: 81056952558.

dana 30. srpnja 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova asfaltiranja u površini od
10000m2 u više navrata i po potrebi na području Općine Primošten
u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU
UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijesti : 2012/S 003 – 0045349/ sve sukladno
Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 363-02/11-01/24; Ur.broj: 2182/02-02-12-
6 od dana 11. lipnja 2012. godine sa Izvođačem konkretnih radova: „ MD 94“ d.o.o. iz
Šibenika, Trg Ivana Pavla II 2 ; IOIB: 81056952558.

dana 01. kolovoza 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova izgradnje nerazvrstane
prometnice Put Podgreben u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je
OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijesti : 2012/S
003 – 0046935/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 340-03/12-
01/24; Ur.broj: 2182/02-02-12-6 od dana 20. lipnja 2012. godine sa Izvođačem konkretnih
radova: „ CESTA VARAŽDIN“ d.d. iz Varaždina, Međimurska 26, OIB: 58701507957.

dana 02. kolovoza 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga za potrebe
Općine Primošten na rok od 12 mjeseci u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena
je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijesti :
2012/S 003 – 0047232/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 936-
01/12-01/26; Ur.broj: 2182/02-02-12-6 od dana 12. lipnja 2012. godine sa
zajedničkim ponuditeljima – Izrađivačima konkretnih usluga: „ Info karta“ d.o.o. iz
Splita, Sukoišanska 25, OIB: 51812379846 i „GEODEZIJE“d.o.o. Šibenika, Kralja
Zvonimira 42; IOIB: 03698722831, čiji je Nositelj zajedničke ponude „Info karta“ d.o.o

dana 17. listopada 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave opskrbom električne energije
u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU
UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijesti : 2012/S 003 – 0070619/ sve sukladno
Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/12-01/2; Ur.broj: 2182/02-02-12-
8 od dana 05. rujna 2012. godine sa Opskrbljivačem konkretnih radova: „HEP – Opsrba „d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 37; OIB: 63073332379.

dana 17. listopada 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave građevinskih radova u Ulici Rupe
sa izgradnjom dijela infrastrukture u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je
OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijesti : 2012/S
003 – 0070641/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/12-
01/1; Ur.broj: 2182/02-02-12-7 od dana 12. rujna 2012. godine sa Izvođačem konkretnih
radova: „RAN“ d.o.o. iz Šibenika, Gospodarska zona Podi, Gorička 15; OIB:93082039724.

dana 17. listopada 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova rekonstrukcije i izgradnje
kolničkog zastora u Ulici Franje Tuđmana u Elektroničkom oglasniku javne nabave
objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave
Obavijesti : 2012/S 003 – 0070663/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude
Klasa: 360-02/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-12-7 od dana 10. rujna 2012. godine sa
Izvođačem konkretnih radova: „RAN“ d.o.o. iz Šibenika, Gospodarska zona Podi, Gorička
15; OIB:93082039724.

dana 17. listopada 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova rekonstrukcije i izgradnje
partera /dio/ Trga Don Ive Šarića u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je
OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave Obavijesti : 2012/S
003 – 0070688/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 340-03/12
01/24; Ur.broj: 2182/02-02-12-8 od dana o5. rujna 2012. godine sa Izvođačem konkretnih
radova: „ MINIGRADNJA“ d.o.o. iz Vodica, Put za Gaćeleze 7; IOIB: 82262608728.

dana 30. listopada 2012. godine,
sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova radovi asfaltiranja u površini od 10000m2 po potrebi u više navrata u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave
Obavijesti : 2012/S 003 – 0075759/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/12-01/2; Ur.broj: 2182/02-02-12-5 od dana 12. listopada 2012. godine sa Izvođačem konkretnih radova: „ MD 94“ d.o.o. iz Šibenika, Trg Ivana Pavla II 2 ; IOIB: 81056952558.
SVIM ZAINTERSIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJETIMA

DODATNE OBAVIJESTI
u svezi postupaka javne nabave radova koji su u tijeku:
2012/S 002-0049726 i 2012/S002-0049999
U SVRHU DOKAZIVANJA TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI
Dodatno se pojašnjava točka 8/d natječajne dokumentacije da je uvjet u cijelosti zadovoljen ako zainteresirani gospodarski subjekt – u ovom slučaju budući Ponuditelj u sklopu svoje namjeravane ponude uz traženi popis ugovora uspješno izvedenih radova priložiti jednu ili više potvrda ali na način da vrijednost uspješno obavljenih radova na koje se pozivate u sklopu dokaza ove sposobnosti mora odgovarati najmanje iznosu početno procijenjene vrijednosti nabave kako je to i navedeno u natječajnoj dokumentaciji.
Naručitelj na naprijed citirani način ne prejudicira unaprijed situaciju na strani potencijalnog ponuditelja i sasvim je sporedan broj potvrda ali je odlučujuća za traženi dokaz – vrijednost obavljenih radova.

U SVRHU TRAŽENOG JAMSTVA
Dodatno se pojašnjava točka 9/ natječajne dokumentacije da je uvjet zadovoljen dostavom bjanko zadužnice kao jamstva za ozbiljnost ponude na konkretno utvrđeni iznos/ za svaki gore naznačeni pojedinačni natječaj/ na rok valjanosti ponude, a za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Odabrani najpovoljniji ponuditelj bit će obvezan dostaviti garanciju za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza„ na prvi poziv bez prigovora“ s rokom valjanosti 60 dana nakon izvršenja ugovornih obveza, u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora u roku od 7 dana od dana potpisa ugovora. U suprotnom, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude, te donijeti novu odluku o odabiru sljedeće prihvatljive i prikladne ponude ili poništiti postupak javne nabave.
Traženo jamstvo se dostavlja u izvorniku neoštećena kao sastavni dio ponude i to u pravilu u zatvorenoj plastičnoj foliji zaklamanoj na vrhu i s vanjske strane označenim brojem stranice. Ponuda treba u pravilu sadržavati redom sljedeće dijelove: obrazac ponude, dokaze sposobnosti, jamstvo te eventualne priloge.

DODATNE OBAVIJESTI

u svezi postupka javne nabave usluga

 u tijeku kojem je predmet

kredit za sufinanciranje kapitalnog projekta Općine Primošten

„Građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu“

2013/S 002-0006892

Ev br 4/13

U SVRHU IZRADE PONUDE

Sukladno članku31. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11)

na postavljeni telefonski upit određenog zainterEsiranog gospodarskog subjekta, dodatno dajemo

POJAŠNJENJE pojedinih stavki  natječajne dokumentacije na način kako u nastavku glasi:

I.Predmet nabave

Iznos glavnice: 5.000.000,00 kuna.(slovima: petmilijunakuna)

Kamatna stopa je fixna ali maximalna 4% godišnje

Valutna klauzula: dugoročni kredit u kunama s valutnom klauzulom CHF po

srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan korištenja

kredita. Obračun iznosa kredita primjenom važećeg tečaja

Dakle, plaćanja se obavljaju prema valutnoj klauzuli u kunama prema srednjem tečaju HNB-a za CHF važećem na dan dospijeća.

Rok otplate kredita:deset (10) godina u 120 mjesečnih rata uz mogućnost prijevremene otplate djelomično ili u cijelosti bez naknade u kunskoj protuvrijednosti CHF po srednjem tečaju HNB.

Početak otplate kredita je po realizaciji kredita odnosno proreku roka korištenja.

Rok korištenja kredita: 16. mjeseci /završava u drugoj polovici 2014. godine/

Sklapanje Ugovora o kreditu – Ugovor će se sklopiti po dobivanju Suglasnosti Vlade

RH i izričite Odluke Općinskog vijeća za konkretno zaduženje i prihvaćanju investicije.

II.Tehničke specifikacija

Po uspješno provedenom i okončanom postupku javne nabave te ispunjenim citiranim preduvjetima dobivene Suglasnosti Vlade RH i potvrdnoj Odluci Općinskog vijeća,Ugovorom o kreditu regulirat će se sva prava i obveze najpovoljnijeg ponuditelja i Naručitelja.

Isključivo za potrebe izrade usporedivih ponuda Naručitelj simulira povlačenje u osam (8) jednakih ratana način kako slijedi:

I.povlačenje                01. svibnja 2013………………………… 625.000,00 kuna

II.                                01.srpnja 2013.                                           625.000,00 kuna

III.                              01.rujna 2013.                                             625.000,00 kuna

IV.                               01.studenog 2013                                        625.000,00 kuna

V.rata                          01. siječnja 2014…                                    625.000,00 kuna

VI.rata                        01. ožujka 2014…                                      625.000,00 kuna

VII.rata                          01. svibnja 2014…                                   625.000,00 kun

VIII.rata                         01. srpnja 2014…                                   625.000,00 kuna

NAPOMENA: stvarno povlačenje sredstava kredita realizirat će se isključivo prema dostavljenim i ovjerenim situacijama stvarno izvršenih radova kako je naglašeno u natječajnoj dokumentaciji. Dakle, dinamika stvarnog povlačenja sredstava izravno je ovisna o dinamici izvedenih radova.

U svrhu izrade simulacije Otplatnog plana planirani datum sklapanja Ugovora o kreditu prema simulaciji ostaje 20. ožujka 2013.imajući u vidu preduvjete koji se moraju ispuniti prije zaključenja konkretnog ugovora

Dospijeće prve rate kredita: po Simulacija: 30.kolovoza. 2014.

Krajnji rok vraćanja kredita otplatom kredita kolovoz:2024. godine.

Dio teksta natječajne dokumentacije II.Tehničke specifikacija u kojem se spominje 1M LIBOR za CHF na dan objave  natječaja briše se u cijelosti.

Sukladno ovom pojašnjenju pristupit će se Ispravku objave natječaja te Vas molimo da ukoliko imate  bilo kakvih pitanja i nejasnoća da nam signalizirate odmah radi blagovremenog postupanja sukladnog odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Dana 12. veljače 2013. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11),

temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova građenja Zdravstvene stanice u Primoštenuu Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave ObavijestI: 2013/S 003 – 0017574:

/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 361-02/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-13-6 od dana 25. siječnja 2013. godine sa Izvođačem konkretnihradova:

„„SANIT – GRADNJA“ d.o.o. iz        Splita, Dubrovačka 61, OIB: 84791147642.

Dana 04. ožujka 2013. godine

sukladno članku 100. i 101. stavku 1.i 3.Zakona o javnoj nabavi  i („ Narodne novine“broj 90/11),

temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave kredita  za sufinanciranje kapitalnog projekta građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu u Elektroničkom oglasniku javne nabave nije objavljena OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA /evidencijski broj objave 4/13/ jer Zakon ostavlja mogućnost objave Naručitelju odnosno objava poništenja postupka javne nabave nije obavezna, sve sukladno članku 101. stavku 9.  Zakona o javnoj nabavi „            Narodne novine „ 90/11.

/ do planiranog i predviđenog roka za predaju ponuda za dan 28. veljače  s početkom u 12,00 sati nije podnešena nijedna ponuda ponuditelja te se postupak u nedostatku iste poništava /

SVIM  ZAINTERSIRANIM

GOSPODARSKIM  SUBJETIMA

DODATNE OBAVIJESTI

u svezi postupaka javne nabave radova koji su u tijeku:

2012/S 002-0049726 i 2012/S002-0049999

U SVRHU DOKAZIVANJA TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Dodatno se pojašnjava točka 8/d natječajne dokumentacije da je uvjet u cijelosti zadovoljen ako zainteresirani gospodarski subjekt – u ovom slučaju budući Ponuditelj u sklopu svoje namjeravane ponude uz traženi popis ugovora uspješno izvedenih radova priložiti jednu ili više potvrda ali na način da vrijednost uspješno obavljenih radova na koje se pozivate u sklopu dokaza ove sposobnosti mora odgovarati najmanje iznosu početno procijenjene vrijednosti nabave kako je to i navedeno u natječajnoj dokumentaciji.

Naručitelj na naprijed citirani način ne prejudicira unaprijed situaciju na strani potencijalnog ponuditelja i sasvim je sporedan broj potvrda ali je odlučujuća za traženi dokaz – vrijednost obavljenih radova.

U SVRHU TRAŽENOG JAMSTVA

Dodatno se pojašnjava točka 9/ natječajne dokumentacijeda je uvjet zadovoljen dostavom bjanko zadužnice kaojamstva za ozbiljnost ponude na konkretno utvrđeni iznos/ za svaki gore naznačeni pojedinačni natječaj/ na rok valjanosti ponude, a za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj bit će obvezan dostaviti garanciju za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza„ na prvi poziv bez prigovora“ s rokom valjanosti 60 dana nakon izvršenja ugovornih obveza, u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora u roku od 7 dana od dana potpisa ugovora. U suprotnom, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude, te donijeti novu odluku o odabiru sljedeće prihvatljive i prikladne ponude ili poništiti postupak javne nabave.

Traženo jamstvo se dostavlja u izvorniku neoštećena kao sastavni dio ponude i to u pravilu u zatvorenoj plastičnoj foliji zaklamanoj na vrhu i s vanjske strane označenim brojem stranice. Ponuda treba u pravilu sadržavati redom sljedeće dijelove: obrazac ponude, dokaze sposobnosti, jamstvo te eventualne priloge.

 

DODATNE OBAVIJESTI

u svezi postupka javne nabave radova koji je u tijeku

Građenje Zdravstvene stanice u Primoštenu

2012/S 002-0084357

U SVRHU DOKAZIVANJA TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Na postavljeni telefonski upit dodatno se pojašnjava točka 8/d natječajne dokumentacije da je uvjet u cijelosti zadovoljen ako zainteresirani gospodarski subjekt – u ovom slučaju budući Ponuditelj u sklopu svoje potencijalne ponude uz traženi popis ugovora uspješno izvedenih radova priložiti jednu ili više potvrda ali na način da vrijednost uspješno obavljenih radova na koje se pozivate u sklopu dokaza ove sposobnosti mora odgovarati najmanje iznosu početno procijenjene vrijednosti nabave kako je to i navedeno u natječajnoj dokumentaciji.

Naručitelj na naprijed citirani način ne prejudicira unaprijed situaciju na strani potencijalnog ponuditelja i sasvim je sporedan broj potvrda ali je odlučujuća za traženi dokaz – vrijednost obavljenih radova.

NAPOMINJEMO, sukladno objavljenoj u natječajnoj dokumentaciji da Potvrda obavezno sadrži navod da su radovi izvedeni sukladno pravilima struke te da su pravilno izvršeni.

 DODATNE OBAVIJESTI

u svezi postupka javne nabave radova koji je u tijeku

 Kredita a sufinanciranje kapitalnog projekta Općine Primošten „Građenje Zdravstvene stanice u Primoštenu“

2013/S 002-0036651

  1. 1.

I.Predmet nabave je kredit u iznosu od: 5.000.000,00 kuna(slovima: petmilijunakuna) uz valutnu klauzulu EUR za sufinanciranje kapitalnog projekta „Građenje Zdravstvene stanice u Primoštenu“ sukladno Proračunu Općine Primošten za 2013. godinu proračunska stavka:R 056u okviru programa 1003 građenje, Kapitalni projekt K 100003

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

Iznos glavnice: 5.000.000,00 kuna.(slovima: petmilijunakuna)

Kamatna stopa: fiksna

Valutna klauzula: dugoročni kredit u kunama s valutnom klauzulom EUR po

srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan korištenja

kredita. Obračun iznosa kredita primjenom važećeg tečaja

na dan objave natječaja.

Metoda obračuna kamata: proporcionalnom metodom

Plaćanja se obavljaju u kunama prema srednjem tečaju HNB-a

za EUR važećem na dan dospijeća.

Obračun i naplata kamata: tromjesečno

Dospijeće kamate tijekom cijelog vremena povrata kredita zadnji dan u mjesecu

Razdoblje počeka: bez počeka

Rok otplate kredita:deset (10) godina u 40 tromjesečnih rata uz mogućnost prijevremene

otplate djelomično ili u cijelosti bez naknade u kunskoj protuvrijednosti

EUR po srednjem tečaju HNB. Početak otplatepo realizaciji kredita

odnosno po proteku roka korištenja kredita

Naknada za odobrenje kredita: jednokratna kod obrade kredita. Naknadu je potrebno

iskazat u nominalnom iznosu i u % u odnosu na iznos kredita.

Troškovi obrade kredita platit će se nakon sklapanja Ugovora o kreditu.

Naknada za rezervaciju sredstava – na iznos odobrenih a neiskorištenih

sredstava. Obračunava se mjesečno počevši po proteku 30 dana od

dana sklapanja Ugovora o kreditu..

Rok korištenja kredita: 30.09.2014. godine

Sredstva osiguranja kredita: mjenice i zadužnice Općine Primošten

Sklapanje Ugovora o kreditu – Ugovor će se sklopiti nakon dobivanja Suglasnosti Vlade

RH i izričite Odluke Općinskog vijeća za konkretno zaduženje i prihvaćanju investicije.

CPV oznaka je 66110000-4 Bankarske usluge, evidencijski broj nabave 4/13.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.490.000,00 kn

Vrijednost nabave obuhvaća ukupni trošak kredita bez glavnice.

Provođenjem postupka uz naprijed citirani preduvjet sklapa se Ugovor o javnoj nabavi usluga odnosno Ugovor o kreditu.

Sukladno naprijed navedenom svi navedeni podaci  u objavljenom Troškovniku u prilogu.

Za potrebe ovog natječaja Bon 2 Zagrebačke banke kod koje Naručitelj ima otvoren žiro račun u nastavku je ovih informacija.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2012. je u Služenom vjesniku Općine Primošten broj 1         /12. koji je u kompletu sa svim odlukama predstavničkog tijela na službenoj stranici Naručitelja.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2011. je u Služenom vjesniku Šibensko kninske županije„ broj 1      /11 jer Naručitelj  nije još imao svoje vlastito glasilo.

Ukupna vrijednost investicije objavljena je u Odluci o odabiru za izvođača radova građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu Služenom vjesniku Općine Primošten broj 1/13.

U pogledu radova građenja započeti su samo pripremni zemljani radovi.

Sukladno natječajnoj dokumentaciji Naručitelj nije obvezan otvoriti  račun kod banke odabira

Podaci o solventnosti

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11), temeljem Plana nabave za 2013. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 25. travnja 2013. godine objavila poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za Radove na uređenju plaža u Primoštenu /Mala i Velika Raduča / nasipavanjem kamenom po potrebi

Evidencijski broj objave: 2013/S 002 – 0038451.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 14. svibnja 2013. do 12,00 sati.

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11i 83/13), temeljem Plana nabave za 2013. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 10. rujna 2013. godine objavila poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električne energije

Evidencijski broj objave: 2013/S 002 – 0076221.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 04. listopada 2013. do 12,00 sati.

Dana 10. lipnja 2013. godine

Sukladno članku 60. stavku 1..Zakona o javnoj nabavi i („ Narodne novine“broj 90/11),

temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave radova na uređenju plaža u Primoštnu /Mala i Velika Raduča/  nasipavanje kamenom po potrebi u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave ObavijestI: 2013/S 003 – 0051950.

/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 934-01/13-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-13-6 od dana 15. svibnja 2013. godine sa Izvođačem konkretnih radova:

Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ vl. Tomislav Pancirov iz Primoštena, Grgura Ninskog 16, OIB: 37447771501.

Dana 21. studenog 2013. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 i 83/13), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave opskrbe električnom energijom  u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave ObavijestI: 2013/S 003 – 0095735:

/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 310-34/13-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-13-6 od dana 07. listopada  2013. godine sa Isporučiteljem električne energije: „HEP – OPKRBA“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grad Vukovara 37, OIB: 63073332379.

 

Dana 18. prosinca 2013. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 , 83/13 i 143/13), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave kredita za sufinanciranje  kapitalnog projekta – Građenja Zdravstvene stanice  u Primoštenu  u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave ObavijestI: 2013/S 003 – 0102184:

/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 361-02/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-13-6 od dana 25. siječnja  2013. godine po dobivenoj Suglasnosti Vlade RH  Klasa: 022-03/13-04/445; Ur.broj: 5031-05/16-13-2 od dana 31. listopada 2013. godine

sa        ERSTE&STEIERMARKISCHEBANKA d.d.  iz Rijeker,  Jadranski trg 3a; OIB: 23057039320.

 

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13 i 143/13), temeljem Plana nabave za 2013. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 31. prosinca 2013. godine objavila poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju nerazvstvnih prometnic  s infarstrukturom  u predjelu Rupe u Primoštenu

Evidencijski broj objave: 2013/S 002 – 0104474.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 20. siječnja 2014. do 12,00 sati.

 

—————————————-2014. godina ——————————————–

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13 i 143/13), temeljem Plana nabave za 2014. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 03. siječnja 2014. godine objavila poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za  radove asfaltiranja  u više navrata po potrebi u ukupnoj površini od 10000m2

Evidencijski broj objave: 2014/S 002 – 0000057.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 22. siječnja 2014. do 12,00 sati.

 

—————————————————————————————————————-

 

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13 i 143/13), temeljem Plana nabave za 2014. godinu,

– u Službenom listu Europske unije od 29. siječnja 2014. godine objavila poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za

Nabava i ugradnja/montaža i spajanje/ materijala

za projekt“Modernizacija javne rasvjete u Općini Primošten“

primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja

Broj objave: 2014/S 021 – 032522

u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH od 29. siječnja 2014. godine objavila isti poziv na nadmetanje pod rednim brojem 12 –  Evidencijski broj objave: 2014/S 002 – 0004041.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 10. ožujka 2014. do 12,00 sati.

–         Dokumentacija slijedi  u nastavku-

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Predmet nabave:

Nabava i ugradnja/montaža i spajanje/materijala

za projekt “Modernizacija javne rasvjete u Općini Primošten”

primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja

Postupak javne nabave:

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

2/14 

OBAVIJEST I POJAŠNJENJA ZA POSTUPAK U TIJEKU

____________________________________________________________________________________________________

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – USRH), temeljem Plana nabave za 2014. godinu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 20. listopada 2014. godine objavila poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom / za potrebe općine za rok od 12 mjeseci/

Evidencijski broj objave: 2014/S 002 – 0047922.

Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 06. studenog 2014. do 12,00 sati.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O SKLAPANJU

UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

u 2015. godini

 

Dana 14. svibnja 2015. godine

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 , 83/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave REKONSTRUKCIJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA   u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave ObavijestI: 2015/S 003 – 0019940/ sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/15-01/7; Ur.broj: 2182/02-02-15-8 od dana 21. travnja  2015. godine sa Izvođačem radova

“EDEL SPORT“ d.o.o. iz Zagreba, Bolnička cesta 49a;

OIB:69733573178 .

—————————————————————————————————————–

Dana 14. svibnja 2015. godine

 

sukladno članku 60. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“broj 90/11 , 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)), temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave RADOVA ASFALTIRANJA 10000M2 U VIŠE NAVRATA I PO POTREBI NA PODRUČJU OPĆINE  PRIMOŠTEN u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA /evidencijski broj objave ObavijestI: 2015/S 003 – 0019943/sve sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 360-02/15-01/7; Ur.broj: 2182/02-02-15-6 od dana 08.  travnja  2015. godine sa Izvođačem radova „SARAĐEN“  d.o.o.  iz  Stankovaca –  Dubrave kod  Tisnog, Tisno,

OIB: 59578167745.