PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PRIMOŠTEN (pročišćeni tekst)
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Primošten
Ponovna javna rasprava za IV izmjene i dopune PPUOP
II Izmjene i dopune prostornog plana Općine Primošten Travanj 2011
Ciljane izmjene i dopune PPUOP