X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten
IX. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten
VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten
VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Primošten
Ponovna javna rasprava za IV izmjene i dopune PPUOP
II Izmjene i dopune prostornog plana Općine Primošten Travanj 2011
Ciljane izmjene i dopune PPUOP