PROFIL NARUČITELJA

Javna nabava – Profil OPĆINE – Objave u Narodnim novinama

Objave u Narodnim novinama o natječajima Općine Primošten možete pogledati na web stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Općina Primošten, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.

U nastavku možete pregledati popis svih postupaka javne nabave Općine Primošten.

Javna nabava – Profil Općine

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave

Podaci o Naručitelju:
OPĆINA PRIMOŠTEN
22 202 Primošten
Sv. Josipa 7
OIB Općine Primošten: 16878804200
Tel: 022/571-900
Fax: 022/571-902
e-mail: [email protected]
Glavna adresa naručitelja (URL): www.primosten.hr

Sukladno članku 80. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi „Narodne novine“
broj 120/16 Javni Naručitelj navodi dali u konkretnom
postupku javne nabave postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu
interesa.