Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Općine Primošten

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Primošten 2022.

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Primošten 2022. 1/2

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Primošten 2022. 2/2

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Primošten 2021. godine 

III. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Primošten 

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Primošten 

Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite  i zamjenika povjerenika civilne zaštite  za Općinu Primošten

Bucavac d.o.o. Operativni plan

Bucavac d.o.o. Prilog 1 

Bucavac d.o.o. Prilog 2 

Bucavac d.o.o. Prilog 3

Bucavac d.o.o. Prilog 4

Bucavac d.o.o. Prilog 5

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za Općinu Primošten

Odluka o planu djelovanja civilne zaštite Općine Primošten

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Primošten

Plan pozivanja stožera civilne zaštite Općine Primošten 

II. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Primošten

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Primošten

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Primošten ( karta prijetnji)

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Primošten ( karta rizika potres)

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Primošten ( karta rizika požar)

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Primošten ( karta rizika – uspori)

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Primošten

Izmjena i dopuna  odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite  Općine Primošten

Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Primošten

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Primošten

Izvješće o stanju zaštite i spašavanja

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Primošten

Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Primošten

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Primošten

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Primošten u 2014. godini

Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području Općine Primošten za 2014./2015. godinu

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Primošten

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 2013.

Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2013. / 2014.

Mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

Odluka o donošenju plana zaštite od požara 2010.

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Primošten

Rješenje o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Primošten

Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Primošten