Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2021. godinu

Izvješće plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2020. godinu 

Izvješće plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2019. godinu

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općina Primošten za 2018. godinu

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2017. godinu 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada na području Općine Primošten

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2016. i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi PGO

Plan gospodarenja otpadom PGO 2014.-2020.

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog, papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2015.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Primošten 2016.