Temeljem Zaključka Vlade Republike  Hrvatske  od dana 17.03. 2011. godine („Narodne novine „broj: 32/11) a sukladno članku 20. stavku 1. točki 4. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine „ br 172/03 i 144/10) Općina Primošten zastupana po zakonskom  Načelniku Stipi Petrina objavljuje:

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVIH IZVRŠENJA

Ugovori o javnoj nabavi za 2012. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugovori o javnoj nabavi za 2012. godinu
Redni broj Evidencijski broj
nabave
Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen
ugovor
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen
ugovor
Datum
konačnog izvršenja ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen
temeljem ugovora
1. opskrba el. energijom 1/12 Otvoreni post.roba 18.09.2012. 350.702,15 12 mjeseci HEP-Opskrba d.o.o. 18. 09.2013
2. radovi asfaltiranja 2/12 2/12 25.05.2012 499.500,00 30 dana „ MD 94“ d.o.o. 27.07.2012. 624.375,00
3. geodetske usluge 5/12 Otvoreni post.usluge 13.07.2012. 300.000,00 12 mjeseci. Info karta d.o.oi Geodezija d.o.o. 13.07.2013.
4. asfaltiranje 10000m2 6/12 Otvoreni post.radovi 13.07.2012. 880.000,00 12 mjeseci „ MD 94“ d.o.o. „ MD 94“ d.o.o. 1.100.000,00
5. rekonstr. koln zastora Ul. Franje Tuđmana 7/12 Otvoreni post.radovi 28.09.2012. 1.495.768,00 150 dana „RAN“ d.o.o.
6. rekonstr. puta Podgreben 8/12 Otvoreni post.radovi 20.07.2012. 2.714.780,57 150 dana „CESTA VARAŽDIN“d.d.
7. rekonstr. koln zastora dijela Trga Don Ive Šarića 10/12 Otvoreni post.radovi 28.09.2012. 2.400.297,80 150 dana „MINIGRADNJA“ d.o.o.
8.radovi u Ulici Rupe 11/12 Otvoreni post.radovi 25.09. 2012. 369.602,00 30 dana „RAN“ d.o.o.
9. asfaltiranje 10000m2 13/12 Otvoreni post.radovi  24.10.2012  880.000,00  6 mjeseci  “MD 94″d.o.o.
 10. rekonstrukcija rasvjete Ul. F. Tuđamana  14/12  Otvoreni post.radovi  09.01.2013  335.491,36  15 dana  “Marzes”d.o.o.
 11. radovi uređenja plaža 15/12 Otvoreni.post.radovi  20.12.2012  285.000,00  60 dana  “Tome Transkop”d.o.o.

Nazad na pregled sklopljenih ugovora