Općina Primošten otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Primošten.

Pravna osnova za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Primošten je članak 19.a Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23; dalje u tekstu: Zakon) prema kojem visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom u granicama propisanim Zakonom pri čemu je za općine propisana niža stopa u granicama od 15% do 22% te viša stopa u granicama od 25% do 33%.

Prijedlogom Odluke se predlaže da visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području općine Primošten bude:

niža porezna stopa 22%

viša porezna stopa 33%.

Savjetovanje traje od 16. studeni 2023. godine do zaključno 30. studenoga 2023. godine, do kada će se zaprimati Vaši prijedlozi, primjedbe i sugestije.

______________________________________________________________

Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za razdoblje od 2024. do 2028. godine + Obrazac

______________________________________________________________

Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru + Obrazac