Tablica sklopljenih ugovora za 2021.
Tablica sklopljenih ugovora za 2020.
Tablica sklopljenih ugovora za 2019.
Tablica sklopljenih ugovora za 2018.
Tablica sklopljenih ugovora za 2017.
Tablica sklopljenih ugovora za 2016.
Tablica sklopljenih ugovora za 2015.
Tablica sklopljenih ugovora za 2014.

 

Registar ugovora 2012. (PDF)

 Registar svih sklopljenih  ugovora za 2013.godinu

Tablica sklopljenih ugovora o donaciji i sponzorstvu

Tablica sklopljenih ugovora (nadopuna)