Plan nabave  i sve njegove izmjene i dopune tijekom tekuće godine dostupne su na istoj web stranici u brojevima našeg službenog glasila na način kako to u nastavku slijedi:

Plan nabave „ Službeni vjesnik Općine Primošten“                              broj 2/12             str. 2

I. Izmjena Plana nabave „ Službeni vjesnik Općine Primošten“             broj 4/12             str. 5

II. Izmjena Plana nabave „ Službeni vjesnik Općine Primošten“            broj 5/12              str. 3

III. Izmjena Plana nabave „ Službeni vjesnik Općine Primošten“           broj 6/12               str. 6

Plan nabave /pročišćeni tekst/  „ Službeni vjesnik Općine Primošten“   broj 7/12              str. 5

Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2012. godinu.