Objava ponovne javne rasprave

Prijedlog X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

Grafika

1. Korištenje i namjena površina

2.A. Promet

2.B. Pošta i telekomunikacije

2.C. Elektroenergetika

2.D. Vodnogospodarski sustav – Korištenje voda i odvodnja

3.A. Uvjeti korištenja

3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3.C. Područja primjene planskih mjera zaštite

4.1.A. Građevinsko područje naselja Primošten

4.1.B. Građevinsko područje naselja Primošten

4.2.A. Građevinsko područje naselja Primošten Burni

4.2.B. Građevinsko područje naselja Primošten Burni

4.2.C. Građevinsko područje naselja Primošten Burni (Bilo i Dolac)

4.3. Građevinsko područje naselja Široke i Vezac

4.4. Građevinsko područje naselja Vadalj i Vezac

4.5. Građevinsko područje naselja Kruševo

Plan urbanističkih mjera zaštite

Plan urbanističkih mjera zaštite

Tekst

X. IDPPUO Primošten – Obrazloženje

X. IDPPUO Primošten – Odredbe

X. IDPPUO Primošten – Radni materijal

X. IDPPUO Primošten – Sažetak za javnost

____________________________________________________________

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja “Primošten”

Grafika

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Promet

2.2. Telekomunikacije i energetski sustav

2.3. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. Oblici korištenja

4.2. Način gradnje

Plan urbanističkih mjera zaštite

Plan urbanističkih mjera zaštite – Grafika

Plan urbanističkih mjera zaštite – Tekst

Tekst

III. ID UPU šireg područja naselja Primošten – radni materijal

Obrazloženje

Odredbe za provođenje

Sažetak za javnost