Klasa: 008-04./17-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-17-1

Primošten, 12. listopada  2017. godine

 

 

POZIV   NA ZBOR

GRAĐANIMA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

dana 22. listopada (nedjelja) 2017. godine s početkom u 18,00 sati

u prostoru Kongresne dvorane Hotela „ Zora „ u Primoštenu

 

DNEVNI RED: 

1/     Rasprava o uvođenju „poreza na nekretnine“

2/  „ Realizacija projekta i model financiranja pješačkih pristupnih staza  sa stepeništima koja

vode do Spomenika Gospe od Loreta na Gaju“

3/     Druge važne teme

Razlog sazivanja skupa  građana su dvije aktualne teme  od vitalne važnosti za razvoj Općine Primošten  i  standard njenih građana.

Zbor se organizira u svrhu prikupljanja mišljenja i prijedloga  građana Općine Primošten.

 

                                                         NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               Stipe Petrina

 Prezentacija PNN -Ovdje-