Klasa: 350-02/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-3

Primošten, 09. srpnja 2013. godine

Temeljem članka 83. stavka 3. Zakona o prostornom  uređenju i gradnji ( „Narodne novine„ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13), Načelnik Općine Primošten

 OBJAVLJUJE PRETHODNU RASPRAVU

u tijeku izrade Nacrta prijedloga

V. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

  1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Općine Primošten održat će se dana 17. srpnja 2013. godine s

početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten na adresi Sv. Josipa 7.

  1. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
  1. Poziv za sudjelovanje uputit će se nadležnim tijelima i osobama sukladno članku 79. Zakona o prostornom  uređenju i gradnji („Narodne novine„ broj 76/07, 38/09 , 55/11, 90/11i 50/12) i Odluci o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13).

 

                                                                               NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                             Stipe Petrina