REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Klasa: LS-8/13

Urbroj:

Primošten, 19. lipnja 2013.g.

          Općinsko izborno povjerenstvo Općine Primošten, nakon provedenih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbi čl. 126. st. 7. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) donosi i objavljuje

I Z V J E Š Ć E

o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

          Troškovi izbora za načelnika i općinsko vijeće Općine Primošten provedeni dana 19. svibnja 2011.g. ukupno iznosu od 122.101,59 kuna i to:

 1. Isplate naknade za rad izbornih tijela:

1.1.  Birački odbori:

Na temelju Odluke Državnog izbornog povjerenstva predsjedniku, potpredsjedniku i članovima biračkog odbora na biračkim mjestima na području Općine Primošten naknada iznosi………………………………………………………………………………………………..46.758,64 kuna 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..11.689,66 kuna

Županija Šibensko kninska………………………………………………………………. …..11.689,66 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….23.379,32 kune

1.2.  Naknada za rad izbornog povjerenstva

    Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva……………………………………………………………………………………..61.721,38 kuna

 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..38.575,86 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….23.145,52 kune

a)      stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Primošten…………..14.027,58 kuna

b)      prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Primošten…………..9.117,94 kuna

1.3.  Naknada stručnom timu izbornog povjerenstva

         naknada osobi zaduženoj za financije ………………………………………………3.896,57 kuna

 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..3.604,33 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….292,24 kune

   2. Materijalni troškovi

         putni troškovi predsjednika, potpredsjednika i članova stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva, te osobe zadužene za financije ……………………………………………………………………………………………………..6.054,00 kuna

         Narodne novine (glasački listići) ……………………………………………………….1.421,00 kuna

 

         Slobodna Dalmacija…………………………………………………………………………2.250,00 kuna

Predsjednik:

Krešimir Krnić