Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine i poslova državne uprave ukoliko
su isti prenijeti na općinu, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela, uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada
Jedinstvenog upravnog odjela, broj i naziv radnih mjesta, poslovi i zadaće te stručni i drugi uvjeti za pojedina radna mjesta,radno vrijeme i uredovni dani te druga pitanja značajna za njegov rad.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Sv. Josipa 7

22202 Primošten

OIB: 16878804200

 

Pročelnik po ovlaštenju općinskog načelnika
Grgo Soža, mag.iur.
Email: [email protected]
Tel.: + 385 22 571 905

Savjetnik za imovinsko pravne poslove
Hermina Nakić Crljen, dipl.iur.
Email: [email protected]
Tel.: +385 22 571 903

Savjetnik za imovinsko pravne poslove
Ivana Bura, dipl.iur.
Email:
Tel.: +385 22 571 905

Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju
Milena Pleić, upravni pravnik
Email: [email protected]
Tel.: + 385 22 571 905

Viši referent za administrativne poslove
Ines Skorin, bacc.oec.
Email: [email protected]
Tel.: + 385 22 571 900

Savjetnica za računovodstvo i financije
Antonia Bolanča, mag.oec.
Email: [email protected]
Tel.: +385 22 571 908

Savjetnik za računovodstvo i financije
Srđan Kutlača, mag.oec.
Email: [email protected]
Tel.: +385 22 571 908

Savjetnik za prostorno planiranje
Milan Erceg, dipl. ing. prometa
Email: [email protected]
Tel:+385 22571 910

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i informatiku
Ante Bogdan, dipl. tur. kom.
Email: [email protected]
Tel: +385 22 571 907

Referent – Komunalni redar
Ivica Babačić
Email: [email protected]
Tel:+385 22 571 910

Referent – prometni redar

Ante Papak

Ante Čobanov