U Primoštenu su započeli radovi rekonstrukcije i izgradnje partera ulice dr. Franje Tuđmana u Primoštenu koja prolazi zapadnim dijelom naselja Primošten.
Projektno rješenje obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju partera ulice u dužini 257,06m.
Rekonstrukcija i izgradnja partera ulice dr. Franje Tuđmana obuhvaća pretvaranje postojeće ulice iz kolne prometnice u jedinstvenu pješačku površinu uz rješavanje odvodnje, javne rasvjete, hortikulture i postavljanje urbane opreme.
Novouređena površina izvesti će se tako da omogući pristup interventnih i servisnih vozila s posebnom dozvolom.
Za ovo područje predviđena su dva režima prometa zbog velikih razlika u korištenju lokacije u ljetnom i zimskom dijelu godine. Ljetni režim prometa predviđa isključivo pješački promet s mogućnošću interventnog, servisnog i opskrbnog prometa, sa zonama za postavu ljetnih terasa i slobodnom zonom za pješački i kolni promet i promet u mirovanju u zoni na kojoj se su ljeti predviđene terase.
Na prostoru zahvata predviđeno je uklanjanje postojeće konstrukcije koja je nekvalitetna, oštećena i većim dijelom dotrajala te onemogućuje uklapanje koja uvjetuju rubna visinska ograničenja. Zahvat na postojećoj kolničkoj konstrukciji sadržavati će uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije, proširenje kolnika na cijeloj duljini zahvata.
Projekt je vrijedan g tri i pol milijuna kuna i financira ga Općina Primošten.
Izvođač radova je poduzeće „Ran „ d.o.o. iz Šibenika., a radovi bi trebali biti završeni do 1. travnja 2013. godine.