Klasa: 604-02/14-01/1

Urbroj: 2182/02-02-14-2

Primošten, 5. veljače 2014. godine

Na temelju čl. 13. Odluke o stipendiranju studenata sa područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, donosi:

PRIJEDLOG  LISTE

KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 1.

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu studentske stipendije Općine Primošten ispunjavaju:

  1.   Antonija Bolanča, Donji Vezac 13., Primošten 22 202,
  2.   Nino Jurić, Rtić 3/8 Dolac, Primošten 22 202,
  3.   Marieta Huljev, Bana Josipa Jelačića 31. Primošten 22 202.

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu učenićke stipendije Općine Primošten ispunjavaju:

1.      Marin Jadrijević, Supljak 3 A, Primošten 22 202,

2.      Ana Mikelin Opara, Plat 2A, Primošten 22 202

Obrazloženje 

            Na temelju Natječaja za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Općina Primošten za akademsku godinu 2014., Klasa: 604-02/14-01/1 Urbroj: 2182/02-02-14-1 od dana 14. siječnja 2014. godine, prijavu je podnijelo petero (5) kandidata, od kojih su tri (3) kandidata studenti a dvoje (2) kandidata učenici.

Sukladno Odluci o stipendiranju studenata sa područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), kandidati ispunjavaju uvjete iz Natječaja pa je odlučeno kako je gore navedeno.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljni kandidat može podnijeti pismeni prigovor načelniku Općine Primošten u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove Liste na oglasnoj ploči i na službenim  web stranicama Općine Primošten.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE PRIMOŠTEN

v.d. pročelnik Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča i web stranica Općine Primošten
  2. Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten
  3. Pismohrana