Klasa:032-06/14-02/01

Ur.broj: 2182/02-02-14-1

Primošten, 15. siječnja 2014. godine

Načelnik Općine Primošten, na uobičajen način, temeljem aktualnih odluka o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine za 2012. godinu i nepromijenjene pojedinačne cijene parking mjesta na javnim površinama, zaprima zahtjeve za dodjelu parking mjesta na području mjesta Primošten te daje:

O B A V I J E S T

i

POZIV

                                za dostavu podatka  radi sklapanja Ugovora o zakupu javne površine

za ŠTEKATE za 2014. godinu

najkasnije do 7. veljače. Pozivaju se d pristupe u Službu Tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten kod Savjetnika Tajnika Općine –  Dijane Rinčić dipl. iur.- da predaju ovogodišnje zahtjeve za korištenje javne površine za štekate / po prethodnoj obveznoj provjeri  stanja dugovanja/.

Potrebno je sa sobom ponijeti Rješenje  nadležnog tijela državne uprave o registraciji djelatnosti za koje će se potrebe štekat koristiti.

                                                                                    NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                  v.r. Stipe Petrina