Klasa: 021-06/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 25. siječnja 2017. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-
                                                           
                                                                                                -SVIMA-
 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje hitne  24. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 35. stavku 1. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 47. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na hitnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 27. siječnja   (petak ) 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Radi žurnosti sklapanja Ugovora  sa S.D. Lignja Primošten materijale nećemo slati već se mogu osobno preuzet u Tajništvu Općine Primošten sutra.  

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

 

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

  1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
  2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
  3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
  4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
  5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
  6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
  7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
  8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
  9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
  10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 51, Primošten