Općina  Primošten i “Hrvatske ceste”d.d. (nosilac projekta) pokrenuli su projekt rekonstrukcije državne ceste D8 (Magistrale) i to dionica  od autokampa “Adriatik” do ulaza u Primošten. Rekonstrukcija navedene dionice prvenstveno se odnosi na izgradnju  nogostupa, javne rasvjete i prometnih rješenja ulaza i izlaza na D8.

Prijedlog rekonstrukcije bit će izložen u prostorijama Općine.

Slijedom navedenog pozivamo građane da izvrše uvid u idejno rješenje rekonstrukcije,gdje mogu davati  svoje primjedbe i prijedloge.

Zahvaljujemo.

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Primošten,02.veljače 2017.

Klasa:361-08/17-01/01

Ur.broj:2182/02-03/08-17-1