Klasa: 021-06/14-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 18. rujna 2014. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                             

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 8. hitne sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 26. stavku 1.točki 2. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 22. rujna (ponedjeljak) 2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.    

 

 

Predloženi dnevni red:

  

1. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

2. Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

3. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta PPUO Primošten

4. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena UPU „Uz vojske“

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za

     razvoj sustava javne odvodnje

6. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu

     vodoopskrbu na području Općine Primošten

7. Suglasnost na Odluku o odabiru u postupku javne nabave za radove građenja

     vodovodne i kanalizacijske mreže na dijelu županijske ceste od magistrale do

    „AURORE“

8. Suglasnost na III. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne

     nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten

9. Prijedlog Odluke o II Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih

       prostora u vlasništvu Općine Primošten i Prijedlog Odluke o davanju u zakup

        poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primoštenu

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na nabavu zamjenskih keramičkih

       pločica I. klase za prostorije Zdravstvene stanice u Primoštenu

11. Prijedlog Odluke o nabavi opskrbe električnom energijom za potrebe Općine

Primošten

12.Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu obilježavanja 60 godina osnivanja i postojanja

           DVD „PRIMOŠTEN“

13. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine

       Primošten

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                              Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku Načelnika – Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribsrska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
 13. Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten