Klasa: 021-06/16-01/6

Ur.broj: 2182/02-01-16-1

Primošten, 21. studenog  2016. godine

                                                                        -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                          

                                                                                                -SVIMA

PREDMET: Poziv za sazivanje 23. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 28. studenog  (ponedjeljak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. i

Plan razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2017. godinu/

 2.Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2016. godine

/ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine/

3.Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2017. godinu

4.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2017. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2017.

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2017. godinu

7.Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za 2017. godinu

8.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2017. godinu

9.Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

10.Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

11.Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2016. godinu

12. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti

Općine Primošten za 2016.

13. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za 2016.godinu

14. Upute za provedbu  obveza JLPRS u području sustava civilne zaštite od RH Državne

     uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured Šibenik

15.Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2016. godinu

16. Zahtjev Primoštena d.d .iz Primoštena – oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

17. Zahtjev Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za korištenjem  sredstava iz

Proračun a   Općine Primošten s  Financijskim Planom izvršenja financijskog plana 2015.

i Programom  aktivnosti HGS  Stanice Šibenik  / s pojašnjenjima,  financ. Planom

i  komentarima/ za 2017. godinu

18. Prijedlog PRIMA CENTRA o.o. zast. po Odvjetniku Šimi Mrdeža za zaključenje

Sporazuma

19.Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU šireg područja naselja „PRIMOŠTEN“

/Službeni  vjesnik Općine Primošten 1/12/

 1. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU naselja „DOLAC“

/ Službeni  vjesnik Općine Primošten 1/12/

21.Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU naselja „BILO“

/ Službeni  vjesnik Općine Primošten 1/12/

22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na ostale  Odluke  i  Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom   2016. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na ostale donacije,  sponzorstva i jednokratne

novčane  pomoći  tijekom   2016. godine

24.Odluka Skupštine Bucavca „ d.o.o. o  Zamolbi TOMMY „d.o.o.  za privremeno

oslobađanje od plaćanja troškova  čistoće

25. Prijedlog Projektnog plana za plažu Marina Lučica u sklopu marketinške strategije

Primoštena kroz slogan „ Grad plaža“ 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Skupštine Bucavac“ d.o.o. o cijenama

prijevoza roba i tereta na području Primoštena lakim  dostavnim   vozilom

 1. Odluka Skupštine Bucavca „ d.o.o. o otpisu spornih dugovanja.
 2. Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

– Suglasnost na  Godišnji plan i program  odgojno – obrazovnog  rada za pedagošku godinu

2016/2017.

   – Suglasnost na Kurikulum  Dječjeg vrtića Općine Primošten  za pedagošku  godinu

    2016/2017

29. Prijedlog Izmjene i dopune  rješenja  o  izboru novog člana   Upravnog  vijeća  Dječjeg

     vrtića Općine Primošten

30.Zapisnik sa 8. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

31.Suglasnost na : a/proč.tekst Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u  Dječjem

     vrtiću Općine Primošten I b/ Rebalans za 2016. godinu

32.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za uređenje Ulice Podadrage

33.Prijedlog Odluke o nabavi radova za Sportska igrališta uključujući tribine

34. Prijedlog Odluke o nabavi radova za nastavak školjere

35.Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim  vremenskim uvjetima 2016/2017. godine

36.Zamolba  „ KRISTINE „d.o.o. u svezi računa na ime potroška vode

37.Prijedlog Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih

blagdana Božića i Nove 2017.  godine

DOPUNA  DNEVNOG REDA 

planirana za dan 28. studenog 2016. godine

 38.Zahtjev T.O.  „SHARK ATTACK“ Vl. Zdravka Gojanović za dobivanje

            Suglasnosti za postavljanje  bankomata HPB u zakupljenom  poslovnom

            prostoru u vlasništvu  Općine Primošten

  39.Zamolba U.O.  „ KAP“ Vl. Magdalene Žarkov  za  oslobađanje od plaćanja

            prema  obveza Općini Primošten, „Bucavcu“ d.o.o. i „Primošten odvodnji“ d.o.o.

Plaćanja vrtića   za treće dijete  u periodu od 01. 10. 2016. do 30. 04. 2017. godine

uključujući i nabavu  drva i ogrjev

 1. Prijedlog za odgodu Rješenja o ovrsi komunalne naknade J&S MEDITERAN d.o.o. po punomoćniku Zajedničkom odvjetničkom uredu   Baica

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovoe o autorskom djelu umjetnika:

a/Klasa: 612-02/16-02/2; Urbroj: 2182/02-02-16-4 od dana 21.listopada 2016. godine/  izrada mozaičke skulpture Spomenika Gospe od Loreta

 i

b/Klasa: 612-02/16-02/1; Urbroj: 2182/02-02-16-1 od dana 21.listopada 2016. godine/ izrada podnog višebojnog  mozaika „Četiri svete rijeke“

 1. Zamolba Žarka Žarković za oslobađanje od plaćanja kamata na dug za koncesijsko odobrenje

 

 1. Zamolba Danire  Tolja  za plaćanjem komunalnog  doprinosa na dvije  rate

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području  Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o ispitivanju javnog mnijenja  za potrebe Općine Primošten

 

 1. Suglasnost na Anex 1. Ugovora o zakupu   skladišnog  prostora  Fadalti d.o.o.  i 

            Općine Primošten

47.Prijedlog Odluke o nabavi dekoracije u sklopu priprema za predstojeće blagdane

48.Paket doprinosa

49.Prijedlog odluke o pomoći umirovljenicima za Dan Općine Primošten

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 51, Primošten

Na znanje  vijećnicima:

ISPRAVAK TAJNIKA

Odluka o utvrđivanju mjerila  za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg  vrtića Općine Primošten „ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 5/16).