Klasa: 021-06/16-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-16-1

Primošten, 08. srpnja  2016. godine

 

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA

 

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 21. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15.  srpnja ( petak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

1.Polugodišnje  Izvješće  o radu  Načelnika  Općine  Primošten  za  vremensko  razdoblje  od

 1. siječnja  do  30.  lipnja 2016. godine

 

2.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja poljskih putova

   /nerazvrstanih cesta/na području Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvijete

   na području Općine Primošten

 

4.Prijedlog III. Izmjene i dopune  Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu

 

 1. Suglasnost na Dodatak Sporazumu o kupoprodaji nekretnina od dana 28. lipnja 2016.

 

 1. Prijedlog Odluke o uređenju  prometa

 

 1. Suglasnost na Odluku o  zabrani  parkiranja  na dijelu čest. zem. 19595/1 k.o.  Primošten

u Supljaku

 

 1. Suglasnost na Odluku o  zabrani  parkiranja  na području   Općine Primošten

na  čest.zem. 2144/5 i 2144/2 dijelu čest. zem, .k.o.  Primošten položene  neposredno do

devastiranoj  Hotela „

 1. Prijedlog III. Izmjeni i dopuni Pravilnika o  načinu i naplati  parkiranja   na

parkiralištima  na  području  Općine Primošten

 1. Suglasnost na Pravilnik  o  načinu  obavljanja  prometa  te  prijevoza  osoba  i  stvari  u

centar  Primoštena

 1. Izvješće neovisnog revizora  i  financijskog izvještaja o poslovanju „  PRIMOŠTEN

ODVODNJE“ d.o.o.  za 2015. godinu

12.Prijedlog  Odluke  o  nabavi usluga  prijevoza  od  autobusne  stanice  do  Zdravstvene

stanice  u Primoštenu        

 1. Prijedlog Odluke o nabavi  odgovarajućeg materijala za izradu mozaika za potrebe

III. Faze izrade  Spomenika Gospe od Loreta

14.Prijedlog  Odluke o nabavi horizontalne i vertikalne  signalizacije, bojanja betona i

Betonskih  radova za 2. krak  Primoštena

15.Prijedlog   Odluke o nabavi zemljanih i betonskih radova oko groblja u mjestu Široke

 1. Prijedlog Odluke o  davanju  suglasnosti  na preostale  Odluke  i  Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom   2016. godine 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća  na  donacije, sponzorstva

i novčane  naknade tijekom  2016. godine

18. Zamolba Dječjeg vrtića Općine Primošten zast. po zak. zast. Direktorici Eriki Nižić

Za   povećanje broja  djece  po  dobnoj  skupini   za 20%  / sukladno stvarnim  potrebama/

19. Zamolba za postavljanje ploče poginulima 22. svibnja 1944. godine na Obali Rive

žrtava Dvanjke

 

20.Zamolba  „ KRISTINE „d.o.o.  za  sviranje   glazbe u živo na štekatu

 1. Zamolba „ KRISTINE „d.o.o. za  odgodu plaćanja najamnine  po Ugovoru od 10. travnja

20222 godine i Anexu osnovnog Ugovora, Klasa: 402-08/14-02/02; Ur.broj: 2182/02-01-

14-2/1 od  2014. godine

22.Zamolba  Šibenske biskupije Župe Sv. Jeronima iz Primoštena, Stanovi , Krčulj

23.Prijedlog Odluke o izradi  idejnog rješenja i komplet projektne dokumentacije nerazvrstane

prometnice  s infrastrukturom na predjelu Plat na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4,

14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 sve k.o. Primošten

24. Prijedlog Odluke o izgradnji nerazvrstane prometnice s infrastrukturom na predjelu Plat

na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4, 14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 sve k.o.

Primošten

 1. Ponuda za domaćina polufinala Hrvatske „City games“ / Jadranskih igara 2016/ s

      Pismom namjere Alter media d.o.o.

 1. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za doznaku sredstava kapitalne pomoći

za radove „Rekonstrukcije   vodovodne mreže  u Ulici bana Josipa  Jelačića u Primoštenu“

 1. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za doznaku sredstava kapitalne pomoći

za radove „ Sanacije oštećenja  zida   glavne  sabirne  jame   uz kolektor  te  formiranja

školjere

DOPUNA  DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 15. srpnja 2016. godine

 

 28. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu

29.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršenju  Proračuna Općine Primošten

 30. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten   za 2015. godinu

 

31.Prijedlog  III. Izmjene i dopune Godišnjeg plana  upravljanja pomorskim  dobrom  na

Području Općine  Primošten  

  32.Prijedlog Odluke  o iznosu naknade  za korištenje javne površine  na području  Općine

Primošten za postavljanje reklama 

 1. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu  naplate parkiranja na području  Općine

Primošten,

 1. Prijedlog Zaključka o rashodovanju starog službenog mopeda „Piaggio“ registarskih

oznaka ŠI 241 CE

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanč

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten