Objavu druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu 6. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten pogledajte na sljedećem linku.