Klasa:021-06/13-01/3

Ur.br:2182/02-01-13-1

Primošten, 11. rujna .2013.godine

                                                                                          ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            –   SVIMA  –

PREDMET: Poziv za redovno sazivanje3. sjednice Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana 18. rujna 2013. godine (srijeda) 2013. godine u 11,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

 

 

Predloženi dnevni red:

 

 1. 1.      Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Primošten
 2. 2.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Primošten za 23013. godinu
 3. 3.      Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine Primošten za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja  2013. godine
 4. 4.      Pismo namjere društva „SOLAR ART“ d.o.o.
 5. 5.      Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za nabavu električne energije
 6. 6.      Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „SMOKVICA“
 7. 7.      Prijedlog Odluke o porezima Općine Primošten
 8. 8.      Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“
 9. 9.      Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova smještaja i ostvarivanja programa Dječjih vrtića  Općine Primošten D.V. „ Bosiljak“
 10. 10.  Prijedlog odluke davanju suglasnosti na izbor ravnateljice Dječjih vrtića  Općine Primošten D.V. „ Bosiljak“
 11. 11.  Suglasnost na Ugovore:

a/ Ugovor o preuzimanju  Ugovora o sufinanciranju projekta od dana 14. lipnja

   2010. godine, od 24. srpnja 2013. godine sklopljen između DIAMANT

    MARINE d.o>o. i Općine Primošten /Ugovor o sufinanciranju projekta

   sklopljen između Primoštena d.d. i Općine Primošten u privitku i kao takav

   njegov sastavni dio/

b/ Sporazum o uređenju međusobnih odnosa od dana 24. srpnja 2013. godine

    sklopljen između Primošten d.d., DIAMANT MARINE d.o.o. i Općine

    Primošten

 1. 12.  Prijedlog /Izmjene i dopune/ Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastruku
 2. 13.  Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Primošten
 3. 14.  Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izvođenje radova građenja dvaju prilaznih cesta s pripadajućom infrastrukturom sukladno projektnoj dokumentaciji i Suglasnost na Anex Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta od 30. srpnja 2012. godine 7
 4. 15.  Prijedlog odluke o angažiranju usluga Matković agencije za promet nekretnina
 5. 16.  Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

– ISRAVAK TAJNIKA Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade13/10

 1. 17.  Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine

       Primošten

 1. 18.  Prijedlog Udruge Šibenik – Meteo Motrenje i prognoziranje vremena za realizacijom automatske metereološke postaje Primošten
 2. 19.  Prijedlog Matice Hrvatske za postavljanjem spomen ploče poginulim 27. 11. 1938. godine
 3. 20.  Prijedlog poslovne suradnje B1 PLAKATI d.o.o. iz Zagreba
 4. 21.  Zamolba za zajam u iznosu od 10.000,00 kuna
 5. 22.  Zamolba „ Boćarskog kluba „PRIMOŠTEN“
 6. 23.  Paket zamolbi po pojedinačnim zahtjevima

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

3. SJEDNICE Općinskog vijeća

za dan 18. rujna (srijeda) 2013.

 

24. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa  za pedagošku godinu 2012/2013.

25. Prijedlog Odluke o izboru predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća Dječjih

      vrtića Općine Primošten D.V. „BOSILJAK“

26. Zamolba za donaciju/sponzorstvo malonogometnog kluba „Primošten„

27. Zamolba za prolongiranje roka vraćanja zajma

28. Prijedlog Odluke o usklađenju  Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i

     kulturnih dobara i okoliša tePlana zaštite i spašavanja za područje Općine Primošten

29. Prijedlog Odluke o izradi elaborata nerazvrstanih prometnica u Primoštenu

30. Prijedlog Odluke o izravnom davanju u zakup nekretnine u Bratskom Docu

31. Prijedlog Odluke o nabavi linijske rešetke za potez Ulice Mala Raduča /starog naziva

      Ulica Dr.Franje Tuđmana „ u Primoštenu

32. Prijedlog Odluke o nabavi kamenih rubnjaka u sklopu radova uređenja Ulice Mala

      Raduča /starog naziva Ulica Dr.Franje Tuđmana „ u Primoštenu

33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o keficijentima za obračun  plaća službenika

       Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Vinko Bolanča