Klasa: 021-06/16-01/5
Ur.broj: 2182/02-01-16-1

Primošten, 03. listopada 2016. godine

 

    -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                -SVIMA

PREDMET: Poziv za 22.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 10. listopada (ponedjeljak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

 

Predloženi dnevni red:

 

1.Prijedlog Odluke o uzimanju u zakup novog   poslovnog prostora za potrebe daljnje obrade

segmenata skulpture Gospe Od Loreta mozaikom s Ugovorom o zakupu poslovnog

prostora te utvrđenjem  statusa prve hale

2.Dinamički Plan izrade Spomenika Gospi od Loreta

3.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex  Ugovora o kreditu

4.Prijedlog Izmjene i dopune  Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu

5.Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje  objekta Ogranak vodovodne mreže Ulice

Glavičice u Primoštenu (DN 100mmL =95m)

6. Prijedlog Odluke o  probijanju  ceste Glavičice u dužini cca 250m/ izlaz na Rupe/

prije radova  asfaltiranja u dužini   cca 400m s opremanjem komplet infrastrukture

 7.Prijedlog Odluke  o načinu obračuna i naplate  posebne naknade  za izgradnju  građevina i

nabavu opreme  za gospodarenje otpadom  na području Općine Primošten

 8.Prijedlog programa gradnje  komunalnih građevina za gospodarenje otpadom za Općinu

Primošten za 2016. godinu

 9.Izvješće o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2016. godini

10.Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području

Općine Primošten

11.Prijedlog Odluke o proširenju  ceste  Podgreben  – Repetitor na 6m u dužini cca 2.900m  s

planiranjem i asfaltiranjem

12.Prijedlog Odluke o nabavi električne energije za potrebe  Općine Primošten  na  rok od

12  mjeseci

13.Prijedlog Odluke o  nabavi nastavka  sanacije šetnice  na području Općine Primošten s

prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u

 1. godini

 14.Prijedlog Odluke o realizaciji projekta identifikacije imovine, procjene imovine i

strategije upravljanja imovinom  za razdoblje   2016. do 2020. godine

15.Prijedlog Odluke o nabavi o nabavi sustava vanjskog video nadzora za Supljak

16.Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten

u 2017. godini za potrebe nasipavanja  Velike i Male Raduče i ostalih primoštenskih plaža

17.Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu

priprema za turističku sezonu 2017. godine

18.Prijedlog Odluke o nabavi radova gradnje rasvjete za ulicu do Aurore u Primoštenu

 

 19.Prijedlog Odluke o nabavi radova gradnje rasvjete za „Norveške vile“ u Primoštenu

 

 20.Prijedlog odluke o nabavi nastavka izrade školjere na Maloj Raduči

 21.Prijedlog odluke o nabavi revizije Procjene ugroženosti i Plana  zaštite od  požara

Općine Primošte

22.Prijedlog Odluke o nabavi revizije akata zaštite na radu Općine Primošten

/ procjene rizika/

23.Prijedlog odluke o financiranju troškova delegacije Općine Primošten tijekom

službenog  posjeta u Loret – Italija i

-Protokol europskog  partnerstva  za promociju projekta „Loretski hodočasnički putovi „

kao europski kulturni itinirer

24.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale  Odluke  i  Ugovore o bagatelnoj

nabavi  tijekom   2016. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na preostale donacije,  sponzorstva i jednokratne

novčane  pomoći  tijekom   2016. godine

 1. Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama
 1. Izvješće SD „LIGNJA“ Primošten o namjenskom trošenju   sredstava u svrhu realizacije

projekta izgradnje  sportske luke Porat u Primoštenu

 1. Zamolba TOMMY „d.o.o. za privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

bi troškova  čistoće

29. Zamolba Ognjena Roje za kupnju dijela nekretnine 2069/1k.o. Primošten u vlasništvu

Općine Primošten

DOPUNA  DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

planirane za dan 10. listopada 2016. godine

 30. Prijedlog Odluke o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade  na području

Općine Primošten za koje  su(vlasnici)  zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja

 

31.Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.  za financiranjem redovitog poslovanja

društva  u iznosu od 250.000,00 kuna / zbog povećanog opsega posla i redovitih troškova

održavanja/

32. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud u Šibeniku

33.Prijedlog ŠKŽ za sudjelovanje Općine Primoštenu radu skupine za izradu Master plana

turizma Šibensko kninske županije i imenovanjem predstavnika općine

34. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju

četiri (4) rasvjetna stupa od 8m  nasuprot kampa na potezu Primošten – Dolac – magistrala

35. Zamolba trgovačkog društva Konjuška d.o.o o keratkoročnoj pozajnmici

36. Prijedlog Odluke o financiranju projekta „Revitalizacija primoštenskog zaleđa“ na

temelju turističko kulturno – etnografske podloge“

37Prijedlog Dječjeg vrtića Općine Primošten za pronalaženje odgovarajućeg prostora

u vlasništvu  općine Primošten radi otvaranja područnog vrtića

38. Suglasnost na Prijedlog izmjena o utvrđivanju mjerila  za sudjelovanje roditelja u cijeni

programa Dječjeg  vrtića Općine Primošten.

39.Zapisnik sa 6. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

40.Suglasnost na Pravilnik o kućnom radu Dječjeg vrtića Općine Primošten s

b/ Godišnjim izvješćem o ostvarivanju Plana i Programa  rada Dječjeg vrtića Općine

Primošten

41. Zamolba za sponzorstvo Omladinskog košarkaškog kluba „ Dražen Petrović“ Šibenik

42.Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadeOpćine Primošten

43.Prijedlog Odluke o visini stipendije učenika i studenata s područja Općine Primošten

za školsku i akademsku 2016/2017. godinu

Na znanje  vijećnicima:

ISPRAVAK TAJNIKA

a/ Odluke o davanju u zakup  poslovnih prostora  u vlasništvu Općine Primošten

b/ Odluke o organizaciji i načinu parkiranja

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten