-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA

 

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 19.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 01. travnja ( petak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

1.Prijedlog Odluke o angažiranju usluge revizora proračunskog  računovodstva
2. Prijedlog Sporazuma o kupoprodaji nekretnina
3.Zapisnik s Odlukama 02. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten
4. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.  za doznaku sredstava kapitalne pomoći
5.Zamolba Maria Jurin  za oslobađanje od plaćanja   poreza na tvrtku/ uslijed odjave obrta/
6. Odluka Skupštine Bucavac“ d.o.o.  o uporabi dobitka na 2015. godinu
7.Zamolba za postavljanje ploče poginulima 22. svibnja 1944. godine na Obali Rive žrtava Dvanjke

DOPUNA DNEVNOG REDA 19. sjednice Općinskog vijeća

8. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

9.Odluka o odabiru s Ugovorom o javnoj nabavi radova za kamenarske radove u Ulici

Josipa bana Jelačića u  Primoštenu

10.Izmjene Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu

11.Suglasnosti Općinskog vijeća  Općine Primošten na bagatelne   nabave i sklopljene

Ugovore o bagatelnoj nabavi /od dana 01. siječnja 2016. godine do održavanja sjednice

12. Suglasnost Općinskog vijeća na Načelni Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa

na izvanrednom  održavanju državne  ceste  D8  na dionici Auto – camp  Adriatic –

nadvožnjak Primošten  A duljine 2,5 km

 1. Prijedlog Odluke  o donošenju  programa  mjera suzbijanaj patogenih  mikroorganizama,

štetnih  člankonožaca / arthropoda/  i  štetnih glodavaca  čije je planirano, organizirano i

sustavno  suzbijanje mjerama  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  od

javnozdravstvene  važnosti  za  Općinu  Primošten  u  2016. godine

14.Financijski izvještaj o poslovanju „ Bucavca“ d.o.o  za 2015. godinu

15.Prijedlog odluke Općinskog vijeća o zakupu javne površine za potrebe štekata u

Primoštenu s dosadašnjim ili novim korisnikom  ugostiteljskog objekta u slučaju

postojanja bilo kakvih  nepodmirenih obveza i stvarnog dugovanja prema Općini

Primošten i/ili korisniku općinskog  proračuna

16. Prijedlog odluke o zabrani žive muzike na šteka bez prethodne izričite pisane

suglasnosti Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za izradu stepenica na brdu Gaj

s tri prilazne strane  do spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova izrade stepenica na brdu  Gaj  sukladno projektnoj

kokumentaciji

19. Plan gradnje komunalnih građevina „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o i Financijski

plan za 2016.  godinu

20 . Prijedlog Odluke  o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju četiri  rasvjetna

stupa od 8m  nasuprot kampa na potezu Primošten – Dolac – magistrala

21.Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju šest  stupova KORS

od 4m i pet  stupova KORS od 6m za Široke od zadnjeg  stupa  prema groblju do samog

ulaza u groblje

22. Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 31-og ukrasnog

stupa tip Primošten beton sa svjetiljkom za Bilo  šetnicu uz more

23. Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 25 komada

ukrasnih  stupova tip Primošten /beton sa svjetiljkom/ za Primošten šetnicu prema

Klasa: 021-06/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten,  25. ožujka  2016. godine

                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten