Poštovani,

prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana 14.lipnja 2017. godine (srijeda) u 13,30 sati u prostorijama Općine Primošten.

DOPUNA DNEVNOG REDA

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

održane dana 14. lipnja / srijeda/ 2017. godine 

/ sukladno članku 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten /

  1. Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za vremensko razdoblje od 01. siječnja do
  2. lipnja2017. godine
  1. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

7.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Cjenik  prijevoza putnika i roba na

području Općine Primošten Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o.  za 2017.godinu.

8. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na dopunu Pravilnika o radu

Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o.

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

10.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o jednostavnoj

nabavi  tijekom 2017. godine11.

11.Prijedlog Rješenja o imenovanju Vijeća za koncesijskog odobrenja Općine Primošten

 12. Poziv Općini Primošten da kao partner sudjeluje u inovativnom projektu zajedno s

Općinom Loreto i Općinom  Concordia / pokraj Venecije/

13.Prijedlog Odluke  o  prihvaćanju financiranja nabave prometne signalizacije za

privremenu  regulaciju prometa   na ŽC Primošten  – put Aurore

14.Zamolba za sponzorstvo  Udruge za promicanje glazbene i urbane kulture „ECHO“

i „Decoded records“

15.Prijedlog odluke o plaći i naknadi za rad Načelnika i zamjenika  Načelnika te o drugim

materijalnim  pravima  dužnosnika  Općine Primošten

16.Prijedlog Odluke o izradi II izmjena i dopuna naselja Dolac (Službeni vjesnik broj 3/04,4/17)

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA