O B A V I J E S T

o konstituiranju Općinskog vijeća Općine Primošten

 Dana 14. lipnja /srijeda/ 2017. sa službenim početkom u 13,30 sati, uz nazočnost izabranih vijećnika održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten.

Dužnost Načelnika Općine Primošten  obnaša  Stipe Petrina

Dok  dužnost Zamjenika Načelnika Općine Primošten obnaša Jerko Prgin

Općinsko vijeće Općine Primošten sukladno zakonskim odredbama broji ukupno 13 /trinaest/ članova. U novom sazivu 2017.  predstavničko tijelo  konstituirano je u sastavu:

 1. Ante Jurić
 2. Jere Gracin
 3. Anita Perkov
 4. Milivoj Gracin
 5. Ivana Huljev
 6. Tomislav Pancirov
 7. Jurica Soža
 1. Živana Čobanov
 2. Jere Nižić
 3. Ines Skorin
 4. Jasmina Makelja
 5. Josip Gracin
 6. Šime Šarić

 

 

Sukladno članku 32. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ broj 19/13 – proč. tekst) izborom predsjednika vijeća Općinsko vijeće Općine Primošten smatra se konstituirano.

 

Za Predsjednika Općinskog vijeća Općine Primošten  izabran je Jere Gracin

dok je  za Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Primošten  izabran  Jere Nižić.