Obavještavamo sve zainteresirane za prijavu na Natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava da se rok za predaju natječajne dokumentacije produljuje do 31. kolovoza 2013. sukladno uvjetima objavljenima u Natječaju od 26. ožujka 2013. u kojem se dopušta produljenje roka sve do podnošenja najmanje 25 prijava koje ispunjavaju natječajne uvjete

U Primoštenu 26.06.2013.