Obavijest o konstituiranju Općinskog vijeća Općine Primošten

Dana 17. lipnja /ponedjeljak/2013. sa službenim početkom u 11,00 sati, uz nazočnost svih vijećnika održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten koje sukladno Zakonu broji ukupno 13 /trinaest/ članova u slijedećem sastavu:

  1. Ante Jurić  zamjenik člana izabranog vijećnika i nositelja liste NLSP Stipe Petrine

                                                   koji je prihvatio obnašanje dužnosti Načelnika sukladno

konačnim rezultatima lokalnih izbora 2013. godine

                                                   /sa svojim zamjenikom Jerom Gracin već  prvom krugu/

2. Vinko Bolanča – član

3. Anita Perkov – član

4. Milivoj Gracin – član

5. Mate Gaćina – član

6.Jurica Soža – član

7.Jerko Prgin – član

8.Tomislav Pancirov – član

9. Jere Nižić  – član

10. Mario Jurin – član

11. Josip Gracin – član

12. Jere Luketa – član

13. Ante Nižić – član

Sukladno članku 32. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ broj 19/13 – proč. tekst) izborom predsjednika vijeća Općinsko vijeće Općine Primošten smatra se konstituirano.

Većinom glasova svih vijećnika za predsjednika Općinskog vijeća Općine Primošten  izabran je Vinko Bolanča i za potpredsjednika izabran je Jere Nižić.