Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina otvoren je od dana 15. ožujka (utorak) 2016. godine i traje do 30. ožujka (srijeda) 2016. godine s mogućnošću dodatnog produljenja roka za dostavu ponuda po ukazanoj potrebi.

Ponude se podnose osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

Općina Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom: PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Dodatne informacije:

Odluka o raspisivanju natječaja

Ostale odluke

Zamolba za dodjelu površine