Pravo podnošenja prijave  na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici,umjetničke organizacije,ustanove u kulturi,pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost,građani i udruge ,te jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave.

Rok za podnošenje prijava je 19.rujna 2014.godine.

Više informacija na sljedećem linku.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11017

Lijep pozdrav.