azbest_slika

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17 – pročišć.tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Vlasnicima/korisnicama građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

 

Pozivaju se vlasnici ili korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Primošten, da sukladno odredbi članka 18. Stavak I. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine« br. 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 10.03.2019. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest se mogu preuzeti na web stranici Općine Primošten (www.primosten.hr) ili u OpćinI Primošten.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u Općini Primošten, te se isti mogu poslati poštom na adresu: Općina Primošten, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na [email protected] .

Javni poziv azbest Općina Primošten

Obrazac azbest

Otpad koji sadrži azbest – informacije