Klasa: 023-01/19-01/03

Ur. broj: 2182/02-01-19-1

Primošten, 14. veljače 2019. godine

 

                                                                            – ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA –

                                                                                     -prema dostavnoj naredbi-

 


PREDMET: Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

 

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 63.stavka 1. i članka 47.Stavak 1.i 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na hitnu 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15. veljače (petak) 2019. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7. (ured načelnika)

 Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

  1. Prijedlog vjerodostojnog tumačenja članka Odluke o visini paušalnog poreza o krevetu na području Općine Primošten, Klasa:410-10/19-01/01,ur.broj:2182/02-01-19-2 od 18. siječnja 2019. godine
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine

 

                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                    Jere Gracin

 

 

 

Dostaviti:

  1. Ante Jurić, Kruševo 38, Primošten – [email protected]

2. Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten – [email protected]

3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten – [email protected]

4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, Primošten – [email protected]

5. Ivana Huljev, Ulica uz Plate 16, Primošten – [email protected]

6. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten – [email protected]

7. Jurica Soža , sv.Josipa 3, Primošten –  [email protected]

8. Živana Čobanov, Kalina 14, Primošten – [email protected]

9. Jere Nižić , Ribarska 22, Primošten – [email protected]

10. Ines Skorin, Težačka ulica 15, Primošten – [email protected]

11. Jasminka Makelja, Resnice 4, Primošten  – [email protected]

12. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten –   [email protected]

13. Šime Šarić, Sv.Josipa 8/A, Primošten –  [email protected]