Programi

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi :

Redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagoneni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu.

 • 10 satni program za djecu rane dobi (od navršene 1. godine do 3. godine života)
 • 10 satni program za djecu vrtićke dobi (od navršene 3. godine do polaska u školu)
 • Smjenski program (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu, popodnevna)
 • Od 550 sati godišnje (djeca u godini prije polaska u školu).

NAPOMENA: Svi redoviti programi obogaćeni su Kraćim sportskim programom pod vodstvom  kineziologa, kraći program engleskog jezika bit će ponuđen djeci od 4 godine života

Ostali programi

 • sportska igraonica– 2 puta tjedno po 45min u popodnevnim satima
 • plesne radionice- 2 puta tjedno po 45min u popodnevnim satima
 • jednodnevni izleti na području naše i susjednih županija
 • zimovanje djece (jednodnevno i višednevno)
 • programi umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja – sudjelovanje u javnim nastupima
 • šetnje i druženja u prirodi, posjete raznim organizacijama i institucijama
 • obilježavanje svjetskih dana, svečanosti
 • posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama

Eko program

Osnovni cilj Eko programa je:

 1. promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece o potrebi i načinu očuvanja okoliša,
 2. razvoj ekološke osjetljivosti,
 3. razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću, obiteljskom domu i neposrednom okruženju
 4. prenijeti ljubav prema prirodi i očuvanju planete.

Kao uvod u status Eko-škole/vrtića svakodnevno ćemo provoditi aktivnosti unutar redovitog programa vrtića što znači da će biti integriran u svakodnevni odgojno-obrazovni rad te će korisnici programa biti sva djeca u jaslicama i vrtiću.

DV Bosiljak protekli niz godina u svoje odgojno-obrazovne sadržaje integrira tj. planira, provodi, procjenjuje zadatke i ciljeve zaštite okoliša. Stoga je logičan slijed bio da DV Bosiljak pristupi stjecanju statusa međunarodne Eko škole-vrtića. Kao što je poznato u RH organizaciju vodi udruga «Lijepa naša». Za stjecanje statusa potrebno nam je bilo učiniti 7 koraka. Od toga smo dosad ostvarili 6 koraka, a to su:

1. Osnivanje Eko odbora čiji su članovi:
* Svi zaposlenici DV Bosiljak
* Jere Gracin (predstavnik lokalne zajednice)
*Jere Bakotić (predsjednik turističke zajednice Općine Primošten)
* Antonio Nižić (predstavnik komunalnog poduzeća «Bucavac»
* Ante Vukić (predstavnik roditelja)
2. Ocjena stanja okoliša
3. Plan djelovanja i izrada programa baziran na temama OTPAD i ZDRAVLJE I SUŽIVOT S PRIRODOM
4. Praćenje stanja i ocjenjivanje
5. Rad prema godišnjem planu i programu
6. Obavještavanje javnosti i uključivanje medija
7. Izrada Eko kodeksa koji glasi: «PRIRODA I JA-LJUBAVNA SIMFONIJA»

Dana 5.prosinca 2012. u posjet nam je došla koordinatorica udruge koja je pregledala dosad učinjeno i ustanovila da smo na pravom putu da postanemo punopravna članica Međunarodnih Eko škola.

Dobivanje statusa Eko škole samo je prvi korak u ostvarivanju našeg konačnog cilja, a to je odgoj ekološki osviještenog predškolskog djeteta koji će postati odgovoran čuvar i zaštitnik čistog i zdravog okoliša u svojoj sredini.

Aktivnosti

OLIMPIJADA

   
   

Svake godine uoći dana Općine,odnosno blagdana Gospe od Loreta, organiziramo svoju dječju olimpijadu koju smo prigodno nazvali “Olimpijsko srce Primoštena” a na kojoj sudjeluju i djeca iz DV Brat Sunce koji vode časne sestre franjevke.

Olimpijadu smo prilagodili našim mogućnostima i željama tako da se sastoji od 3 discipline: trčanje na 50m, štafeta i bacanje bacanje vrećice u dalj. Uz djecu natječu se i roditelji u raznim igrama koje izazivaju poseban natjecateljski duh kod svih prisutnih uz, naravno, velike količine smijeha.

Cilj ovog sportskog događanja- promicanje sportskog duha i fair- playa uz zabavu i druženje djece i roditelja dvaju vrtića.

PRIMOŠTEN NEKAD I SAD

   

 

 

 

 

U ovaj projekt uključili smo malo bake i djedove da se prisjete doba kad su i sami bili djeca- čega su se igrali, koje pjesme su pjevali i sl.

Tako smo oteli zaboravu neke stare brojalice, pjesme, plesove, obiteljske nadimke specifične za Primošten ,pa čak i neke smješnije kletve i kratke istinite pričice- anegdote.

Najveći primoštenski blagdan je Gospe od Loreta, te smo imali priliku podsjetiti primoštence na te stare običaje što je naišlo na opće oduševljenje svih prisutnih.

U sklopu svečanosti bilo je priređeno i nekoliko izložbi , izložba starih fotografija koje smo prikupili u suradnji s roditeljima- fotografije Primoštena kako je nekad izgledao, portreti , odnosno fotografije samih primoštenaca, izložba starih predmeta i alata koji su se nekad koristili u životu i radu i izložba dječjih crteža nastalih tijekom projekta .Cjelokupna svečanost je u prisutnima probudila izuzetno nostalgične osjećaje prema nekadašnjem načinu života.

MALI KOMUNALCI

   
   

Upoznavajući ljepote Primoštena shvatili smo da te vrijednosti treba očuvati, te se iz tih razmišljanja izrodila ideja o projektu koji smo mi prigodno nazvali Mali komunalci.

 • upoznali smo se sa poslom profesionalnog vozača i čistaća
 • upoznali smo se sa vrtlarima koji se brinu o zelenim površinama u Primoštenu, te se uključili u njihov rad
 • organizirali smo akciju prikupljanja plastičnih boca i baterija, pa smo u tu svrhu ukrasili i kutije u koje smo odlagali taj otpad
 • Sve te životno-praktične aktivnosti sa područja ekologije uklopili smo i u svakodnevne aktivnosti u vrtiću pa smo na tu temu obradili i brojne priče, pjesme, predstave, igrokaze i likovne aktivnosti, te na taj način bogatili i dječji rječnik i dječje spoznaje o eko pojmovima.