Upis u DV Bosiljak

  Podaci o djetetu:

  Podaci roditelja:

  Dokumentacija

  Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

  1. popunjenu i potpisan zahtjev i prijavu za upis
  2. presliku rodnog lista i OIB djeteta
  3. presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika i uvjerenje o prebivalištu
  4. e- radne knjižice zaposlenih roditelja
  5. potvrda o radnom statusu roditelja
  6. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta
  7. iskaznica cijepljenja – preslika,
  8. liječničku potvrdu pedijatra ili nadležnog liječnika
  9. ostalu dokumentaciju kojom se ostvaruje prednost pri upisu u dječji vrtić
  10. Roditelji djece koja već idu u vrtić, a kane i dalje ići, dužni su prijaviti svoju djecu za sljedeću pedagošku godinu, donijeti e-radne knjižice zaposlenih roditelja

  PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

  Dječji vrtići Općine Primošten,  primat će zahtjeve za upis djece jasličke i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe od 05.svibnja -25. svibnja 2022.godine.

  VRSTE PROGRAMA:

  • Redoviti cjelodnevni 10 satni program za djecu rane dobi (od navršene 1. godine do 3. godine života) 
  • Redoviti cjelodnevni 10 satni program za djecu vrtićke dobi (od navršene 3. godine do polaska u školu)
  • Redoviti produljeni smjenski program (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu, popodnevna)
  • Program predškole od 550 sati godišnje (djeca u godini prije polaska u školu).

  NAPOMENA: Svi redoviti programi obogaćeni su Kraćim sportskim programom pod vodstvom  kineziologa, kraći program engleskog jezika bit će ponuđen djeci od 4 godine života

  PREDNOST PRI UPISU

  Kriteriji kojima se određuje prednost pri upisu djece u Dječji vrtić određeni su Zakonom o predškolskom odgoju (NN br.10/97. čl. 20. st.1.). 

  REZULTATI PRIJAVA UPISA djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici www.primosten.hr/dv-bosiljak/ od .04.srpnja 2022.god. (šifrirano )

  Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku 15 dana od dana objave iste,podnijeti žalbu Upravnom Vijeću Dječjeg  vrtića.

  NAPOMENA!!!

  Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko ne bude dovoljan broj prijavljene djece u odnosu na propisane standarde, odgojne skupine neće se organizirati.

  Prima se samo potpuna dokumentacija!

  Dokumentacija predana izvan roka neće se razmatrati!