O nama

Dječji vrtić Primošten postoji već 40 godina, tokom kojih se selio na 5 različitih lokacija. Tih godina u vrtiću je su postojale dvije odgojne skupine: srednja skupina, u koju je bilo upisano 24-ero djece pod vodstvom odgojiteljice Majde Inić, te starija skupina s 23 djece, pod vodstvom odgojiteljice Ivanke Radišić. U narednim godinama vrtić i dalje djeluje s otprilike istim brojem djece.

Do 1994. godine vrtić je djelovao u sklopu Gradskih vrtića Šibenik, a od 1994.godine kao samostalna ustanova kojoj je osnivač Općina Primošten. Nakon tih 40 godina djelovanja u raznoraznim nenamjenskim i neadekvatnim prostorima, D.V. Bosiljak se u rujnu 2010. godine preselio u novoizgrađeni vrtić koji se nalazi u prizemlju polivalentnog objekta, u kojem su osim vrtića još smješteni knjižnica i uredi Općine.

Općina Primošten kao Osnivač vrtića osigurala je prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe kao i druge uvjete propisane Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima. Danas,dječji vrtići Općine Primošten organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

Ovu godinu upisano je 62 djece u dvije dobne odgojne skupine i jednu jasličku skupinu djece. Osnovno načelo kojim ćemo se rukovoditi u radu je omogućavanje i poticanje djetetovog spontanog stvaralačkog ponašanja koje ćemo nastojati realizirati kroz:

  • fleksibilnu organizaciju odgojno – obrazovnog procesa
  • kreiranje poticajno bogate okoline
  • omogućavanje uspješnog uspostavljanja i proširivanja kvalitetnih
    emocionalnih i socijalnih odnosa na relaciji dijete- dijete, dijete – odrasli