ZAHVALA

 
 
 

Tatama na srdačnoj pomoći u održavanju dječjeg igrališta

Toni Gracin
Robert Novokmet
Antonio Huljev
Blaž Jurić
Jere Soža
Akos Balogh
Luka Bolanča

Mamama oko proljetnih radova u vrtu

Katarina Marinov
Žana Miliša
Sanja Nižić

8. travnja 2013.godine                                                                                                                  Dječji vrtići Općine Primošten
DV Bosiljak