NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme; SPREMAČICA/DOMAČICA