NATJEČAJ za radno mjesto SPREMAČICA – DOMAĆICA

Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten, donesene na svojoj 05. sjednici održanoj 27.travnja 2015., te čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta

* SPREMAČICA – DOMAĆICA- 1 izvršitelj/ica od 1.srpnja 2015.godine na određeno vrijeme do 31.srpnja 2015.godine
* KV KUHAR/ICA- 1 izvršitelj/ica od 27. srpnja 2015.godine na određeno vrijeme do 31.kolovoza 2015.godine ( ½ radnog vremena – nepuno radno vrijeme )

Uvjeti: Za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi,Pravilnik o vrsti stručne spreme radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 10/97,107/07 i 94/13).
Na natječaj za radno mjesto ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Rok prijave: 8 dana od dana oglašavanja
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom ( životopis, diploma, svjedodžba o položenom stručnom ispitu, izvod iz radne knjižice u elektronskom obliku, rodni list, domovnica i ev. dokazi o nepostojanju određenih zapreka – sve u originalu ili ovjerenom presliku) s naznakom za određeni natječaj slati na adresu:

DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN
Ulica Svetog Josipa 7
22202 PRIMOŠTEN

Primošten, 19.lipnja 2015.

KLASA:031-02/15-01-02
UR.BROJ:2182/1-12/5-1-15-1

Preuzimanje dokumenta u MS Word formatu