UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Općine Primošten , primat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi u programe ranog i  predškolskog odgoja i naobrazbe

                      Od 04.svibnja – 27.svibnja 2015.godine

 

VRSTE PROGRAMA:

-Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 8,5 sati za djecu rane dobi (od navršene 1.godine do 3.godine života)

-Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 8,5 sati za djecu vrtićke dobi ( od navršene 3. godine do polaska u školu )

-Program predškole

II.DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

1.popunjenu i potpisan zahtjev i prijavu za upis (moguće preuzeti na web stranici vrtića)

2.presliku rodnog lista djeteta

3.presliku osobne iskaznice roditelja (skrbnika)

4.radna knjižica zaposlenih roditelja u elektronskom obliku

5.potvrda o radnom statusu roditelja

6.potvrda o mjestu prebivališta

7.ostalu dokumentaciju kojom se ostvaruje prednost pri upisu u dječji vrtić

III. PREDNOSTI PRI UPISU

Kriteriji kojima se određuje prednost pri upisu djece u Dječji vrtić određeni su Zakonom o predškolskom odgoju (NN br. 10/97. čl.20.st.1).

  1. REZULTATI PRIJAVA UPISA djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića, te na web stranici www.primosten.hr/dv-bosiljk/ početkom lipnja.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću vrtića.

 

NAPOMENA!!!

Temeljem provedenih prijava za upis djece,organizirat će se odgojne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko ne bude dovoljan broj prijavljen broj djece u odnosu na propisane standarde,odgojne skupine neće se organizirati.

Primamo se samo potpuna dokumentacija!

Dokumentacija predana izvan roka neće se razmatrati!