JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. GODINU

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 04.05.2015. godine do zaključno 27.05.2015.godine u prostorijama Dječjeg vrtića Općine Primošten , svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 14,00 sati. Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Primošten za djecu koja navršavaju: za jaslice-jednu godinu života do 31.08. 2015. g. za vrtić-(jutarnji cjelodnevni i skraćeni program i popodnevni skraćeni program i program predškole 250 sati godišnje ) tri godine života do 31.08.2015.g. Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten. Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Općine Primošten ili na web stranici http://primosten.hr/dv-bosiljak/. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu. Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa. Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 01.lipnja 2015.g. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Općine Primošten,Svetog Josipa 7,22202 Primošten. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 022/570 – 083 svakog radnog dana u vremenu od 7.00-15.00 sati

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Davorka Skorin